Als ouders hebben we het al vaak gehoord het belangrijk is, maar waarom is het lezen dan toch zo belangrijk?

Ook wij vinden bij Dutch for Children lezen erg belangrijk. Graag leggen we uit wat er zo belangrijk is aan lezen. We beperken ons met onze uitleg niet alleen tot dat lezen goed is voor de taal- en leesontwikkeling.

De redenen waarom lezen belangrijk is

Dat het goed voor de algehele taal- en leesontwikkeling is, horen we namelijk vaak genoeg. Het klopt ook: Lezen zorgt dat kinderen meer woorden leren kennen. Ook begrijpen ze beter hoe verschillende zinnen in elkaar zitten en hoe zinnen opgebouwd zijn. Hoe meer je leest, hoe meer je van de grammatica en spelling van de taal leert. Wie goed kan lezen en allerlei soorten teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich verder ontwikkelen. Echter, het gaat hier niet alleen om.

Bevordering sociale ontwikkeling

Lezen en voorlezen bevordert namelijk ook de sociale ontwikkeling: kinderen lezen of horen over verschillende persoonlijkheden en karakters. Ze beleven door de personen in het boek verschillende emoties en scenario’s. Kinderen herkennen zichzelf in verhalen en leren zich in te leven in anderen. Zo leren ze ook meer begrip op te brengen voor verschillende zienswijzen.

Leven in een andere wereld

Een heel mooi aspect van (voor)lezen is dat je kunt leven in een andere wereld. Het helpt de fantasie verder te ontwikkelen. Het kind kan zelf verhalen in hun hoofd laten ontstaan. Om die reden is lezen ook erg ontspannend. Je bent even helemaal ‘weg’.

Goed voor de spreekvaardigheid

Het is ook bewezen belangrijk voor de spreekvaardigheid. Kinderen die meer lezen of voorgelezen worden kennen meer woorden. Hierdoor komen ze letterlijk beter uit hun woorden. Zij kunnen door een grotere woordenschat beter verwoorden wat ze denken, voelen en bedoelen.

Trainen van het geheugen

Wanneer je geconcentreerd leest, dan ben je ook je geheugen aan het trainen en verbanden aan het leggen. Dit helpt kinderen niet alleen bij het kunnen leren op school, maar ook bij het makkelijker meekomen in de wereld.

Breder bruikbaar

Als laatste, maar niet minste, is goed kunnen lezen een groot voordeel bij andere vakken op school. Vakken als geschiedenis en aardrijkskunde bevatten vaak lange stukken tekst om te lezen, maar ook voor rekenen moet je goed kunnen lezen omdat hier regelmatig verhaaltjessommen worden gebruikt. Bovendien moet je echt begrijpen wat je leest, om de sommen te kunnen maken.

Onderzoek naar de taal- en leesontwikkeling waarom lezen belangrijk is

In een meta-analyse van internationale studies (Suzanne Mol, Adriana Bus, 2011) is het verband tussen het lezen van boeken en de taal- en leesontwikkeling onderzocht. Hieruit blijken de volgende belangrijke zaken:

  • het (voor)lezen van prentenboeken leidt tot grotere woordenschat, meer kennis van namen en klanken van letters, beter begrip van klanken in woorden en vaardigere lezers
  • kinderen die in hun vrije tijd lezen scoren gemiddeld hoger op alle taal- en leesmaten, lijken intelligenter en hebben een grotere woordenschat, kennis van technisch lezen en spelling.
  • voor zwakke lezers lijkt het lezen in vrije tijd essentiëler voor het uitbreiden van hun basisleesvaardigheden
  • basisschoolleerlingen, middelbare studenten en studenten die in hun vrije tijd lezen zijn taalvaardiger, lezen beter, zijn intelligenter en zijn succesvoller op school.

Waardevolle links om het lezen aan te moedigen

Meer weten over het stimuleren van lezen en het vergroten van de woordenschat

Wil je meer lezen over hoe je het Nederlands lezen van je kinderen kan stimuleren met 15 bruikbare tips? Lees het artikel door op deze link te klikken.

Wanneer je meer wilt leren over andere manieren om de woordenschat van je kind te vergroten, klik dan op deze link voor het artikel over woordenschat.