Waarom wij geen cito toetsen is simpel. We geven liever les op maat en helpen je kind bij wat hij exact nodig heeft, om zijn Nederlands verder te ontwikkelen. Hier besteden we graag al onze aandacht aan. In plaats van dat we op momentopnames toetsen, op de specifieke manier zoals de cito toetsen doen.

De wijze van vragen is specifiek en we geven de kinderen op een andere manier les. We trainen of oefenen daarom geen cito. Bovendien krijgen de meeste van onze leerlingen Nederlands naast hun gewone school in het land waarin ze wonen. Dit is niet te vergelijken met kinderen die voltijd les krijgen op een Nederlandse basisschool.

Cito toetsen geven standaard scores. Wij kijken bijvoorbeeld ook naar hoe creatief de leerling omgaat met de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld hoe hij oplossingen bedenkt om achter de betekenis van een woord te komen. Toetsen zijn bovendien een momentopname. Wanneer de leerling een vervelende dag heeft gehad, kan de toets een heel ander beeld geven dan wanneer de leerling op een goede dag wordt getest. Wij passen om deze reden onze lessen soms al aan, als kinderen niet lekker in hun vel zitten.

Wij weten om 3 verschillende redenen precies waar onze leerlingen zitten. Hieronder leg ik uit hoe wij de vorderingen van je kind vastleggen en communiceren naar jou als ouder.

3 redenen waarom Dutch for Children precies weet waar zijn leerling is

1. Geen cito oefenen maar op maat leren

Allereerst geven we Dutch for Children privé-les op maat. De lessen zijn ontworpen voor je kind, op basis van zijn niveau, zijn interesses en de doelen die jullie hebben met de lessen. Onze leerkracht weet zo precies waar je kind is, omdat hij zo intensief en op maat met je kind werkt.

Bovendien leggen al onze leerkrachten iedere les vast met aantekeningen wanneer iets goed gaat en wanneer iets verdiept of uitgebreid moet worden. Wij als team hebben inzichten in elkaars lessen en voortgang en kunnen bijspringen als dat nodig is.

In onze nieuwe online oefenomgevingen Junior Einstein en Numo worden de vorderingen automatisch vastgelegd en doen de programma’s ook suggesties voor verder (in)oefenen. De leerkrachten hebben allemaal hun eigen omgeving op deze platforms en zien dus daar ook hoe de leerlingen het doen.

Als laatste maar zeker niet minste: Dutch for Children vergadert regelmatig met het hele team. Successen worden met elkaar gedeeld, vragen worden gesteld en ervaringen worden uitgewisseld. Zo kan iedere leerkracht bij de ander terecht. We vullen elkaar erg mooi aan met al onze ervaringen over de hele wereld.

Om bovenstaande redenen hoeven we geen cito toetsen af te nemen, om te weten waar jouw kind is. Mocht de toekomstige Nederlandse school toch graag een cito poetsresultaat of ander poetsresultaat nodig heeft, kunnen we daar op verzoek voor zorgen.

2. Leerlijnen taal als maat in plaats van cito score

Dutch for Children werkt met aangepaste leerlijnen taal. Wij scoren langs deze lijnen. De leerlijnen zijn ontstaan door te filteren op taal, taalonderwijs naast reguliere (vaak anderstalige school) en Nederlands als tweede taal-leerlingen.

Deze leerlijnen zijn afgeleid van de kerndoelen zoals die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Een leerlijn is een uitwerking naar concrete doelen die omschrijven wat je kind moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.

Zo kunnen we per stap zien, of je kind dat heeft behaald of daar nog verder mee aan de slag moet. En dat kunnen we perfect aangeven in ons eindverslag.

3. Geen cito toetsen maar het eindverslag

Kortom, dus geen cito bij Dutch for Children maar een eindverslag. De ouders en kinderen ontvangen twee keer per jaar dit uitgebreide verslag van de leerkracht over de voortgang en waar eventuele aandachtspunten liggen.

Het eerste verslag ontvangen ouders in december voor kerst en het tweede meestal in juli voor de meeste zomervakanties. Het tweede verslag kan ook eerder of later worden verstuurd, afhankelijk van het land waarin leerlingen wonen.

Opzet eindverslag

Ieder verslag start met een persoonlijk verhaal van de leerkracht aan je kind. Hierin worden krachten, talenten en aandachtspunten benoemd. Het tweede gedeelte bestaat uit een korte uitleg over de leerlijn die past bij het niveau van je kind. Het derde deel is de leerlijn met de tussendoelen, waarbij bij elk tussendoel wordt aangegeven of je kind het doel heeft behaald en eventueel een opmerking of extra uitleg hierbij.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, of wanneer je graag even van gedachten wilt wisselen met de leerkracht over het verslag is dat altijd mogelijk. Ook wanneer je kind vanuit het buitenland weer terug naar Nederland gaat en een overdracht naar de Nederlandse school wenselijk is.

Leerling laat eindverslag zien met duim omhoog

Voorbeeld eindverslag

Dit is een beperkte versie van een eindverslag, omdat het hier te ver gaat om alle leerlijnen en tussendoelen te delen. We hopen uiteraard dat je zo een goede indruk krijgt van hoe ons eindverslag eruit ziet.

Eerste deel eindverslag: persoonlijk verhaal van de leerkracht.

Lieve Isa,

Wat hebben we fijn gewerkt met elkaar. De eerste paar keren was het even wennen, zo voor de computer, maar daarna ging je steeds meer praten.

Zo knap van je dat je durft te praten; je doet het gewoon. Je wisselt Nederlands met Engelse woorden af en gebruikt soms de Engelse zinsopbouw. Dit is heel normaal en zal in Nederlands snel veranderen met alleen maar Nederlands om je heen.

Je hebt in deze periode steeds meer Nederlandse woorden geleerd. Ook zijn we begonnen met Veilig Leren Lezen in het eerste werkboek. Heel knap.

Je vindt het zichtbaar leuk om nieuwe dingen te leren, maar je wilt soms te snel. Het kan niet allemaal in één keer Isa, maar dat snap jij wel.

Het was heel leuk om je les te mogen geven. Je gaat nu naar Nederland en ik wens je heel veel plezier op je nieuwe school en in groep 3.

Groetjes,
juf Wendy

Tweede deel eindverslag:

Toelichting leerlijn

Hieronder volgt specifiekere uitleg over wat Isa kan aan de hand van de leerlijn taal groep 1 en 2.

De leerlijn taal is opgesteld in de wetgeving voor het basisonderwijs in de Wet op het Primair Onderwijs en is aangepast aan het leren van kinderen in het buitenland. Wat schuin gedrukt is, hebben we nog niet behandeld of kan Isa nog niet voldoende. Eventuele opmerkingen over het tussendoel vind je er direct naast.

Derde deel eindverslag:

Leerlijn taal groep 1/2

Spreken

 • Ik vertel dingen in het Nederlands aan de leerkracht. “Als ik het woord niet ken, gebruik ik soms een Engels woord’’
 • Ik kan een verhaal navertellen aan de hand van de plaatjes. “Hier gebruik je af en toe Engelse woorden en zinsopbouw.’’
 • Etc.

Luisteren

 • Ik kan mijn eigen naam hakken en plakken.
 • Ik luister naar de leerkracht.
 • Ik kan rijmen met onzinwoorden. “Dit vind je nog moeilijk, maar daar kun je verder mee oefenen als je nog meer woorden kent.’’
 • Etc.

Lezen

 • Ik kan op een blad vol met Nederlandse letters of vormen de juiste letter of vorm vinden.
 • Ik weet welke verhalen en boeken ik leuk vind. “Je vindt vooral de verhalen met dieren erg leuk.’’
 • Etc.

Schrijven/ taalbegrip

 • Ik ken begrippen als groter, kleiner, langer, korter, voor, achter, boven, onder.
 • Ik kan mijn eigen naam schrijven of stempelen. ‘’ Je kunt je naam schrijven maar de s staat nog in spiegelbeeld.’’
 • Etc.


Cito toetsen toch gewenst?

Om bovenstaande redenen hoeven we geen cito toetsen af te nemen. We kunnen op deze wijze zeer goed, aangeven waar je kind is in zijn ontwikkeling van de Nederlandse taal. Door het verslag en onze overdracht is het voor Nederlandse scholen duidelijk waar de leerlingen zijn. Een Nederlandse school mailde ons deze maand bijvoorbeeld: “Dank jullie wel voor het volledige verslag. Hier kunnen we zeker wat mee!’’

Zoals al even eerder aangegeven: Mocht de toekomstige Nederlandse school toch graag een cito toets score of andersoortige toets nodig hebben, kunnen we daar op verzoek wel zorg voor dragen. Uiteraard met de kanttekeningen die we hier vanuit onze filosofie bij hebben. We vullen de scores aan met ons eindverslag.


Nederlands leren op exact de manier die jouw kind nodig heeft

Wil jij ook graag dat je kind geholpen wordt bij wat hij exact nodig heeft om zijn Nederlands te ontwikkelen? Zonder verplichte toetsen, maar met uitgebreide verslagen van zijn voortgang? Mail ons dan om vrijblijvend online te overleggen over de mogelijkheden van jouw kind!