Dutch for Children

Voorwaarden


Definities van de voorwaarden

De klant

is de partij die met Dutch for Children een overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals het lesgeld en geld voor advies, aan Dutch for Children verschuldigd is.

Is de klant de natuurlijke persoon, die zelf deelneemt aan de lessen of de adviesgesprekken, dan is hij tevens deelnemer onder deze voorwaarden.

De deelnemer

De deelnemer is de natuurlijke persoon die aan een les of een adviesgesprek deelneemt.

De overeenkomst

Overeenkomst is de overeenkomst tussen Dutch for Children en de klant. Dutch for Children verplicht zich aan één of meer deelnemers één of meer diensten of producten te leveren tegen betaling door de klant.

Het product

De lessen en elektronische of fysieke producten behorende bij de lessen, de adviesgesprekken en bijhorend materiaal die door Dutch for Children aan de klant worden geleverd.

Het lesgeld

Het lesgeld is het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende lessen.

Het tarief adviesgesprek

Het tarief adviesgesprek is het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende adviesgesprek(ken).

De voorwaarden

De voorwaarden zijn deze voorwaarden van Dutch for Children.

Lessen en betaling

Lessen en adviesgesprekken worden vooraf ingepland en vastgelegd in de bijeenkomst: een vaste dag en tijdstip. Indien mogelijk voor Dutch for Children kunnen lessen worden verplaatst. Dit moet tenminste 24 uur van tevoren worden gedaan, anders worden er kosten in rekening gebracht. Eerste adviesgesprekken zijn vrij van kosten.

Lessen, proeflessen, adviesgesprekken kunnen worden verplaatst, als er minimaal 24 uur vooraf wordt gemaild. Bij latere afmeldingen wordt de les of het gesprek volledig in rekening gebracht. De prijzen van de lessen vind je hier. De kosten voor een verzuimd eerste adviesgesprek zijn 25 Euro. Afmelding graag per e-mail.

In geval van te laat komen van de leerling of deelnemer, wordt de afgesproken lestijd of gesprekstijd gevolgd en zal de volledige les of het volledige gesprek in rekening worden gebracht.

Vooruit geplande lessen voor een maand die niet worden gebruikt, kunnen de daaropvolgende maand alsnog worden afgenomen. Voor deze lessen worden in deze volgende maand geen kosten in rekening gebracht. Na deze maand verlopen de lessen. Bij opzegging wordt de maand afgemaakt.

Vooruit betaalde lessen voor een langere termijn worden niet terugbetaald. De termijnen bestaan uit 3 maanden (10 weken) en een jaar (38 weken). Deze lessen blijven wel het hele schooljaar geldig.

Voor de termijn van een jaar geldt bovendien dat de lessen die eventueel over zijn aan het einde van het schooljaar mee kunnen worden genomen naar het volgende schooljaar en met de nieuwe factuur van het volgende schooljaar worden verrekend.

N.B: lessen worden niet gerestitueerd.

Proeflessen waarbij de klant niet komt opdagen en er geen vervolg komt, wordt er een onkostenvergoeding van 15 Euro in rekening gebracht.

Proeflessen kosten 15 Euro.  Een proefles wordt eenmalig gegeven.

Voorwaarden voor de verschillende wijzen van betalen:

Keuze betaling vaste klanten

Per maand. Volledige prijs. Voorwaarden: Achteraf te betalen, op zijn laatst na 7 dagen na ontvangst van de factuur. Vervolgt iedere maand tot opzegging. Opzeggingstermijn van twee weken (voor de volgende maand).

Per kwartaal, in ons geval 10 lessen. Gereduceerde prijs. Vooraf te betalen, voor de eerste les van de 10 lessen. Vervolgt zonder opzegging. Opzeggingstermijn van een maand. De nieuwe factuur verschijnt uiterlijk een week voor de volgende 10 lessen (voor bestaande klanten gelden dezelfde voorwaarden voor de half jaar optie).

Per jaar, in ons geval 38 lessen. Sterk gereduceerd tarief. Vooraf te betalen, voor de eerste les van de 38 lessen. Vervolgt zonder opzegging. Opzeggingstermijn van een maand. De nieuwe factuur verschijnt uiterlijk twee weken voor het volgende schooljaar.

Informatie- en intake-gesprekken zijn gratis. Deze kunnen kostenloos worden verplaatst, als er minimaal 24 uur vooraf wordt gemaild. Bij latere afmeldingen wordt voor het gesprek 25 Euro in rekening gebracht. Afmelding graag per e-mail.

Dutch for Children behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen.

Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door Dutch for Children worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten. De wijziging vindt per tarief maximaal een maal per jaar plaats.

Transferkosten van de bank zijn voor rekening van de klant.

 

Bij verzuim betaling

Indien de factuur niet binnen 7 dagen wordt betaald sturen wij een herinnering per e-mail. Indien na de herinnering wederom niet tijdig wordt betaald, dan zal Dutch for Children een tweede herinnering sturen. Niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Een boete van € 7,50 is dan verschuldigd.

Wordt er wederom niet betaald, dan zal Dutch for Children een schriftelijke herinnering sturen. Dit kost opnieuw € 7,50 aan administratiekosten.

Wordt na schriftelijke herinnering niet betaald, dan zal Dutch for Children de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 50,00 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Opnames
Lessen en leerlingen worden niet opgenomen. Opname van de les en/of leerkracht door de leerling of een ouder is niet toegestaan.

Gegevens onderneming

Dutch for Children
Geestbrugweg 72, 2281 CP, Rijswijk, Nederland
Telefoonnummer: +31657928970 (9.00-17.00 Nederlandse tijd beschikbaar)
E-mailadres: dutchforchildren@gmail.com en info@dutchforchildren.nl
KvK-nummer: KvK: 62014609
Btw-identificatienummer: n.v.t – onderwijs is btw-vrij