Voordelen en nadelen van meertalig opvoeden zijn vaak besproken. Door mensen die volledig voor meertalig opvoeden zijn en door mensen die hier kritisch tegenover staan. In deze blog bespreek ik de belangrijkste mythen en voordelen rondom meertalig opvoeden.

Met meertaligheid wordt bedoeld dat iemand zich in verschillende situaties in meer dan één taal kan helpen. Een andere beschrijving is dat individuen meertalig worden genoemd, als ze de vaardigheid hebben om meer dan één taal te begrijpen en produceren. Of, als zij van meerdere talen regelmatig gebruikmaken (Van den Branden, 2010).

Meertalig opvoeden kun je op deze manier beschrijven als het aanbieden van meer dan één taal aan het kind door ouders en omgeving met als doel het kind meertalig te laten worden.

kaart van de wereld met gekleurde letters gevuld

De eerste veelgehoorde mythe gaat over meertaligheid en taalverwerving

 

“Tweetalige of meertalige kinderen krijgen een taalachterstand.”

Een taalachterstand komt nooit door meertaligheid. Als meertalige kinderen al hun talen vaak horen, is meertaligheid juist heel goed voor de taalontwikkeling en voor succes op school.

Deze mythe ontstaat waarschijnlijk omdat ouders soms het gevoel hebben dat hun tweetalige kind vertraging heeft opgelopen in vergelijking met eentalige leeftijdsgenoten. Met name op het gebied van woordenschat en zinssamenstellingen.

Taal achterstand kun je omschrijven als: Als je kind op taalvlak niet goed functioneert en daardoor niet goed kan functioneren in de maatschappij (in het bijzonder op school) in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Enkele mogelijke oorzaken van taalachterstand kunnen zijn:

  • een kind kan verlegen en terughoudend zijn en daardoor weinig oefenen met taal
  • gehoorproblemen
  • geen prikkelende thuissituatie op het gebied van taal
  • als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt
  • een taalontwikkelingsstoornis

Maar, een taalachterstand heeft dus niets te maken met het aantal talen dat een kind spreekt.

Lees ook over dat tweetalige kinderen ook foutjes mogen maken. 

kind bedolven onder boeken op het bureau

Een andere mythe is: Kinderen raken in de war van meertaligheid.

 

‘’Kinderen raken in de war door meer dan één taal te horen’’

Tweetalige kinderen raken niet in de war door twee talen tegelijk te leren. In feite is regelmatige blootstelling aan twee talen vanaf de geboorte de ‘gemakkelijkste’ weg naar tweetalig succes. Tweetalige kinderen kunnen onderscheid maken tussen de talen die ze al in de kindertijd horen.

Vanaf de leeftijd van vier of vijf jaar worden ze zich bewust van hun twee talen en kunnen reflecteren op hun taalgebruik. Wanneer hun ouders ieder een andere taal tegen hen spreken, zullen ze spoedig het verschil kunnen zien tussen de twee talen. Ook kunnen ze wel dan zelfs antwoorden in de taal waarmee ze worden aangesproken.

kind met hand voor zijn gezicht

De laatste mythe is dat meertalige kinderen in alle talen even vloeiend moeten zijn

 

Deze mytje wil ik graag ontkrachten. Dat is een verkeerde aanname, wat bovendien erg veel druk op ouders legt. Onnodig dus, meertaligheid is een pré op zich. Of je kind nu in één volledig vloeiend is en in de ander niet. Je kind is al twee- of meertalig als het regelmatig twee of meer talen gebruikt. In deze blog kun je meer lezen over de ervaringen van ouders tijdens de tweetalige opvoeding van hun kinderen.

een jongen die een boek leest met letters om hem heen

Belangrijke voordelen van meertalig opvoeden

 

Meertaligheid is een cadeau wat je je kinderen geeft. Een cadeau met vele voordelen.

Multiculturele kinderen

Meertalige kinderen kunnen ze zich beter in anderen verplaatsen en hebben betere communicatieve vaardigheden. De beste manier om een cultuur te kunnen begrijpen, is het leren van de taal.

Educatieve voordelen

Meertalige kinderen doen het over het algemeen beter op school. Bovendien maken ze later meer kans op een baan. In onze internationaal georiënteerde maatschappij is meerdere talen kunnen spreken een groot voordeel.

Cognitieve voordelen

Meertaligheid heeft bepaalde cognitieve voordelen en bevordert de prestaties van de hersenen. Je creëert dus niet alleen nieuwe kansen door een nieuwe taal te leren, je kind wordt er ook nog eens slimmer van.

Familie voordelen

Een kind wat de moedertaal van de familie spreekt en ook andere talen, kan waardevolle banden met familie en vrienden onderhouden.

mesije met cadeau voor de kerstboom

Tot slot over de nadelen van meertaligheid

 

Er zijn géén nadelen voor de ontwikkeling van je kind. Kinderen raken niet in de war van meertaligheid. En meertalige kinderen doen het ook niet slechter op school. Het is zelfs omgekeerd: als meertalige kinderen al hun talen veel en vaak horen, hebben ze juist een voorsprong op school.  Wat wel een eventueel nadeel kan zijn is dat niet veel mensen voldoende weten over meertalig opvoeden. Die mensen kunnen dan kritiek hebben op jouw keuze.

Hoe hier mee om te gaan kun je bijvoorbeeld lezen in hoofdstuk 5 van het handboek van PEaCH ‘How to raise a bilingual child’, beschikbaar in meerdere talen. De vertaling van deze gids in het Nederlands is vol in porces. Uiteraard hou ik jullie hiervan op de hoogte.

Meer lezen over de voordelen van meertalig opvoeden en het tackelen van de mythen

 

Download gratis het handboek van PEaCH ‘How to raise a bilingual child’, beschikbaar in meerdere talen.