Als je gedurende een tijdelijk verblijf in Nederland, je kind een periode op een basisschool in Nederland mee wilt laten draaien is het handig een aantal zaken van tevoren te weten. Je woont namelijk in het buitenland, waar je kind ook onderwijs volgt en jullie staan niet ingeschreven in Nederland. Om hen toch tijdelijk onderwijs in Nederland te laten volgen, kun je verschillende redenen hebben. Zoals bijvoorbeeld:

 • om het (weer) een keer mee te maken: hoe is dat voor je kind?
 • omdat je niet de connectie wilt kwijtraken met het onderwijs in Nederland (met oog op de toekomst)
 • het Nederlands intensiever te oefenen
 • je kind te willen laten proeven aan het Nederlands onderwijs
 • door het pendelen tussen twee landen, waardoor beide onderwijssystemen van de twee landen belangrijk zijn (denk aan seizoensgebonden werkers, of opdrachten)

molen met Nederlandse vlag omwikkelt

Regels en aandachtspunten bij tijdelijk verblijf in Nederland op een basisschool

Formeel kan een kind alleen worden ingeschreven op een school, als het kind woonachtig is in Nederland. Er kan wel in het buitenland ontheffing wordt verleend, als ouders kunnen aantonen dat hun kind op een reguliere basisschool onderwijs kan volgen. Dit is overigens geen recht maar een gunst.

Ook al is het tijdelijk, helpt het dus als je je kind kan inschrijven in de gemeente. Je kunt je kind ook inschrijven op het adres van een familielid. Verzekeren is een aandachtspunt, met name voor de school.

Wat regelmatig voorkomt, is dat een leerling voor een paar weken in zijn oude klas mee kan draaien. Dat kan alleen, vanuit het oogpunt van de school, als het pedagogisch ook verantwoord is.

Zorgverzekeringsplicht bij tijdelijk verblijf in Nederland

Iedereen die in Nederland woont (en per jaar minder dan 8 maanden weg is) is verplicht om een Nederlandse basiszorgverzekering te hebben. Kinderen zijn tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd met één van hun ouders. Ouders betalen voor hen dus geen extra premie voor de zorgverzekering (basisverzekering & eventuele aanvullende verzekeringen) van hun kinderen.

typisch Nederlands landschap: eiland en knotwilgen

Ervaringen met tijdelijk verblijf in Nederland en het op een basisschool meedraaien

De mensen met positieve ervaringen, hebben hun kinderen mee laten lopen op de ‘oude’ school of op de school van een vriendje of vriendinnetje. Het helpt als je (familielid of vriend(in)) een goede relatie heeft met school. Persoonlijk langsgaan en de situatie uitleggen werkt vele malen beter dan een mail of telefoontje.

Het verschilt duidelijk per gemeente, school en leerplichtambtenaar of het lukt. ‘Terug’ naar de oude school lijkt in de praktijk makkelijker te lukken, dan meedraaien op een onbekende school. Ouders geven ook aan dat het helpend is als je er altijd voor de school geweest bent, of als je in de periode dat je er bent iets extra doet voor de school.

Een moeder vertelt: Onze ervaring is dat een kind die tijdelijk meedoet niet goed in de groep (groep 7) past. Er gebeurt veel op het gebied van cito en voorbereidingen voor groep 8. Als ze niet mee konden doen, moesten ze of in de gang een werkje doen of werden ze in een andere groep geplaatst. Het is ons dus niet zo goed bevallen.

Groep 7, 8 zijn sociaal gevormd door de jaren. In dit soort groepen is het fijn als ze er of al iemand kennen, of dat je weet dat de school en groep openstaan voor (tijdelijke) nieuwkomers.

Een andere moeder vertelt ook: Onze kinderen hebben meerdere keren een paar weken meegedraaid in hun oude groep. Dit was erg leuk. De school vond het niet moeilijk, ook omdat we ieder jaar terugkomen en regelmatig op vrijwillige basis iets voor de school betekenen.

Hoe is het sociaal om tijdelijk les op een basisschool in Nederland te volgen?

De drie universele waarden Verbinden, Vertrouwen en Compassie vormen de basis van een warm pedagogisch klimaat voor een leraar en voor een nieuwkomer. Het is belangrijk om vooraf te onderzoeken of deze waarden gelden in school en in de groep t.o.v. nieuwkomers. Je kunt hier rechtsreeks naar vragen en/of ervaringen zoeken op internet of ter plekke op het schoolplein aan ouders vragen.

De school en specifiek de leerkracht van de groep waarin je kind eventueel kan meedraaien, kunnen dit het beste inschatten. Ons advies is wel, vanuit ervaring, hierop te vertrouwen, ook al is het niet de uitkomst die je graag wilde.

Wennen in een nieuwe groep, zonder vrienden of vriendinnen en dan ook nog voor kort termijn. Hoe doet je kind dat? Kan jouw kind dat? En, past het in die groep?

Belangrijke zaken als je kind mee gaat draaien in Nederland

Een checklist:

 • Neem je kind mee naar de scholen die je op het oog hebt. Laat het kind deel zijn van de rondleiding en het gesprek. Laat hem vragen stellen als hij die heeft en bespreek het bezoek later alleen samen na.
 • Kijk en vraag hoe ver de nieuwe school is met taal, rekenen, etc. Heeft je kind ongeveer hetzelfde niveau of heeft hij even van jou of een extern iemand wat hulp nodig om in ieder geval de woordenschat op niveau te hebben.
 • Houd vanaf het begin zelf contact met de leerkracht. Wees positief en stimuleer zo korte lijntjes tussen jullie.
 • Als je tijd kunt maken, kijk of je kunt helpen op school bij activiteiten.
 • Vertrouw op je kind. Kinderen zoals ‘onze kinderen’ die vaak verhuizen, gaan makkelijker in veranderingen mee. Ze zijn weerbaarder.

 

vrouw leest 4 kinderen voor

Andere mogelijkheden om Nederlands te oefenen

Andere manieren om het Nederlands te oefenen tijdens jullie tijdelijke verblijf in Nederland zijn:

 • vakantiekampen
 • dagkampen
 • voor de jongere kinderen tijdelijk Nederlandse opvang; Little Gym, Mirakel, Unikdz, Opvang Schiphol, etc. Zie link onder peuters en kleuters.
 • Nederlandse (online) les

Vakantiekampen om Nederlands te oefenen

Vindt je kind zeilen, fietsen, paardrijden of sporten leuk? Nederlands kent namelijk veel Nederlandse zomerkampen. Een leuke manier om het Nederlands bij te houden of te oefenen.

Voordelen op een rij:

 • heeft het kamp een thema (bijv. zeilen) kun je de woordenschat vooraf oefenen
 • kinderen ontwikkelen hun sociale vaardigheden
 • continu de Nederlandse taal nodig hebben om…
 • plezier hebben met leeftijdsgenoten zorgt voor een ongedwongen allesbehalve schoolse omgeving

Via de link zomerkampen.net kun je zoeken op leeftijd en plaats. Je hebt ook erg leuke dagkampen. Lees hier veel meer over!

Online Nederlandse les tijdens vakantie in Nederland

De voordelen hiervan zijn onder andere:

 • je kind bevindt zich zijn een volledig Nederlandse omgeving
 • jullie ontmoeten familie en vrienden
 • tijdens deze periode krijgt hij extra ‘input’ en praktische opdrachten door de lessen die hij direct kan toepassen
 • je kind heeft alle tijd, geen andere taal en geen school, wat ruimte in zijn hoofd schept voor deze lessen

Lees hier meer over Nederlandse lessen tijdens jullie tijdelijke verblijf in Nederland.

Download nu de gratis checklist

Wil jij je kind tijdelijk mee laten draaien in een groep in het basisonderwijs, download deze gratis checklist dan zeker. Het enige wat je hoeft te doen is via dutchforchildren@gmail.com een email te sturen met onderwerp ”Gratis checklist om tijdelijk onderwijs in Nederland te volgen”. Plus je via deze link in te schrijven voor onze nieuwsbrief (dan ontvang je ook direct ons gratis ebook over de lidwoorden), waarbij je tenminste twee nieuwsbrieven mag ontvangen alvorens je je eventueel uitschrijft. Wat we uiteraard niet hopen, aangezien we zoveel waarde delen in deze nieuwsbrieven.

Heb je vragen, wil je graag even overleggen over dit onderwerp? Je bent van harte welkom! Stuur me een bericht via onze contactpagina of via e-mail dutchforchildren@gmail.com