Na de kerstvakantie terug naar school in coronatijd. Veel kinderen zijn weer fysiek begonnen.

Na de kerstvakantie zijn de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Nederland weer opengegaan. De hogere scholen en universiteiten horen einde deze week of ze fysiek open kunnen gaan. Ook in andere landen gaan scholen (deels) weer open, maar er zijn ook veel landen waar de scholen allemaal online starten. In deze coronatijd weer een spannend begin.

Ouders zien er tegenop, het welzijn van de kinderen staat ter discussie en ook de scholen maken zich zorgen. Misschien helpt het, als we onderweg zijn en al gaandeweg er een zo goed mogelijke start van maken. Daarom, aan het einde van deze blog zeven tips om deze week zo goed mogelijk te starten.

Ouders zien er tegenop terug naar school in coronatijd

Van de vele kinderen die online zullen starten, hebben sommige ouders hun vraagtekens. Hoe gaat het schema eruitzien? We weten inmiddels beter wat er van onze kinderen en ons wordt verwacht. Sommige ouders vragen zich opnieuw af hoeveel begeleiding hun kind wel niet zal moeten hebben met maar liefst 7 uren online onderwijs? Of juist met maar 1-3 uren per dag, waarbij het verloop van de rest van de dag zelf in te vullen is.

Er zijn kinderen die wel varen bij de online school en thuis helemaal opbloeien. Zij zijn blij met een online start. Ook is in deze afgelopen periode pijnlijk duidelijk geworden dat het niet voor ieder kind geschikt is en kinderen steeds minder gemotiveerd raakten om aan school te werken. Voor hen is een online start vreselijk en proberen ouders opnieuw passendere oplossingen te vinden.

De ouders van kinderen die wel weer naar school kunnen, hebben andere zorgen. Kan het nu echt wel? Is het veilig genoeg met de nieuwe variant? Uit allerlei hoeken klinken wederom verschillende geluiden. Het afwegen van het infectierisico en de psychologische problemen van niet naar school gaan, is opnieuw gesprek van de dag.

Welzijn van de kinderen in coronatijd

Hoogleraar kinderpsychiatrie Arne Popma (Amsterdam UMC) zegt hierover: “School is de grote gelijkmaker. Niet alleen de plek waar je leert rekenen en schrijven, maar ook waar je sociale netwerk ligt, je je motivatie vindt en de plek om je veilig te voelen.’’

Met name voor tieners is dit zeer belangrijk. Ze zitten al een groot deel van de tijd thuis. Dat heeft gevolgen volgens Popma, voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Echt contact met leraren zorgt ervoor dat er een voorbeeldrol is en dat de leraar echt kan zien hoe het met een leerling gaat. In Nederland gaat het voortgezet onderwijs open en ook hier in de Dominicaanse Republiek gaat onze zoon deze week fysiek terug naar High School. Voor hem maakt dat echt enorm verschil in welzijn en resulaten.

Ook basisschoolkinderen zijn hier natuurlijk bij gebaat. Zoals we eerder constateerden is er een groep kinderen niet gebaat bij alleen online onderwijs. Zij vallen buiten de boot. Kinderen die bovendien moeilijk leren, weinig tot geen begeleiding thuis hebben of slecht toegang tot internet hebben, kunnen niet anders dan stil komen te staan in hun schoolse ontwikkeling in deze tijd.

meiden die ballonnen oplaten

Zorgen bij scholen in Nederland over terug naar school in coronatijd

Ook de scholen maken zich zorgen. Leraren maken zich zorgen over hun veiligheid en die van leerlingen als de scholen deze week weer beginnen. Er is veel onduidelijkheid en ze willen graag richtlijnen. De ventilatie is een belangrijk onderwerp: moeten ramen open of dicht? Is een ventilatiesysteem aan te raden of juist af te raden?

De regels in Nederland als je weer naar school gaat in coronatijd

De Rijksoverheid geeft hierover duidelijke informatie. Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.

Coronaregels primair en voortgezet onderwijs

Alle coronaregels vind je hier op een rij voor primair en voortgezet onderwijs vanaf 10 januari 2022 in Nederland. Onder andere:

 • Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
 • Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan.
 • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag het mondkapje af.

Hier in de Dominicaanse Republiek zijn bijvoorbeeld mondkapjes de hele dag verplicht en een vaccinatie bewijs en/of negatieve covid-test voor school begint na een vakantieperiode.

Meer informatie over kinderen, school en het coronavirus

Meer informatie over kinderen, school en het coronavirus vind op de website van het RIVM.

schoolbord waarop staat: 7 tips

Zeven tips om zo goed mogelijk te starten als je terug naar school gaat in coronatijd

Na de vakantie start je kind weer fris en opnieuw Het effect van de vakantie ontgaat geen enkele leerkracht: leerlingen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. Op online scholen net zoals bij Dutch for Children, krijgt je kind soms te maken met een andere leerkracht en natuurlijk met andere leerstof. Hoe start je gezamenlijk als driehoek “Kind, Ouder en Leerkracht’’ het schooljaar face-to-face of online het beste?

 1. Probeer vooraf thuis weer in een normaal ritme te komen. In de vakantie slapen de meeste kinderen lekker uit en maken het ’s avonds ook wat later. Verschuif iedere dag weer meer naar het ‘normale’ schoolritme, zodat als het schooljaar begint het ritme weer past bij het schoolschema.
 2. Bespreek met je kinderen hoe ze het vinden om weer (online) naar school te gaan. Vraag door over welke obstakels ze misschien zien, of juist de positieve aspecten van de wijze waarop ze weer naar school gaan. Kijk samen hoe je zaken die de afgelopen periode minder goed gingen, nu anders kan aanpakken. Laat indien aanwezig gevoelens van moedeloosheid, het niet weten, misschien wel paniek, er mogen zijn. Kijk daarna of je het overzichtelijker of meer behapbaar voor hen kunt maken. Vraag hierbij eventueel de hulp van school in.
 3. Werk samen aan de relatie. Voor iedere leerkracht is het belangrijk dat hij de leerlingen zo snel mogelijk beter leert kennen als dat nog niet het geval is. Meestal organiseren leerkrachten na de vakantie allerlei kennismakings- of opstartactiviteiten, maar mocht de school online starten dan kan dit anders uitpakken. Wat fijn voor de leerkracht is om te weten, is uiteraard de naam, de gezinssituatie, hobby’s, talenten, wijze van leren en meer over de omgeving van de leerling. Dit laatste is extra belangrijk bij kinderen die in het buitenland wonen. Je kunt hier samen met je kind ook aan werken door bijvoorbeeld een kennismakingsbrief te sturen.Deze kennis is niet alleen belangrijk voor de relatie met elkaar, maar het schept de mogelijkheid om persoonlijke ervaringen en de belevingswereld van de leerling te koppelen aan de leerstof. Bewezen is dat de intrinsieke motivatie van de leerling verhoogt en zo ook voor betere leerresultaten zal zorgen.Hiernaast is het net zo belangrijk dat de leerling de leerkracht beter leert kennen. Wat zijn zijn of haar hobby’s, motivaties en achtergrond? Het helpt als je als leerkracht overeenkomsten met je leerlingen hebt en andersom. Leerkrachten kunnen zich face-to-face makkelijker voorstellen en meer over zichzelf vertellen dan online, maar ook daar valt natuurlijk een mouw aan te passen. Ook de leerkracht kan een kennismakingsbrief of mail aan zijn leerlingen sturen.
 4. Vanaf het begin is contact tussen leerkracht en ouders belangrijk. Reserveer aan beide kanten tijd. Onderwijs doe je samen! Zeker in deze lastige coronatijd is dit een niet te onderschatten investering. Vergeet niet de mogelijkheid om online contact te kunnen hebben via Skype, FaceTime of Zoom.
 5. Wat je als ouder verder kunt doen, is vooral samen met je kind de lessen voorbereiden. Als je kind er helemaal uit is, of voor het eerste met de lessen start, neem dan met je kind door wat hij kan verwachten. Bekijk ook samen wat je nodig hebt om de lessen goed te laten verlopen. Schaf de spullen aan die prettig zijn om goed te kunnen werken. Voor de één is dat een schrift per vak, voor de ander een map. Kijk samen wat werkt. Zoals ook bij punt 2 besproken: kijk naar wat eventueel anders kan dan de vorige periode.
 6. Als je kind online-lessen volgt, zijn de volgende randvoorwaarden verder belangrijk:
  – Een goede internetverbinding. Check van tevoren welk apparaat hiervoor het beste is.
  – Mocht je kind nog niet goed weten hoe de computer, Skype/ Video-bellen, ‘’werken met twee schermen’’ of iets anders werkt, laat dit de online school van tevoren weten of oefen dit alvast met hem.
  – Een vaste stoel (geen draaiende bureaustoelen) geeft rust tijdens de les.
  – Een vaste computer of laptop werkt prettiger dan een I-pad.
  – Zorg voor een rustige af te sluiten ruimte; mocht je kind in een grotere ruimte zitten met e.v. afleiding laat je kind dan een koptelefoon of oortjes gebruiken.
  – Leg indien mogelijk samen alle spullen die nodig zijn op volgorde klaar voor de les.
 7. Tenslotte: geef het kind tijd. Niet alleen ouders en leerkrachten moeten op gang komen na de vakantie. Kinderen zeker ook!

Dutch for Children wenst iedereen een goede start! Mocht je graag wat meer tips willen of eens sparren over jullie situatie dan kun je altijd contact met me opnemen via dit formulier of e-mail.

Wil je meer lezen over wat jouw kind dit schooljaar leert, lees dan ook deze blog over wat kinderen per groep leren op de basisschool.