Referentieniveau in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het is een belangrijke indicatie van het niveau wat je kind beheerst en uit welke vervolgopleidingen hij kan kiezen in Nederland.

In het Nederlandse onderwijssysteem streven we naar duidelijke taal- en rekenvaardigheidsniveaus voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit is van cruciaal belang om te begrijpen wat je kinderen moeten kennen en kunnen. Hieronder gaan we iets verder in op deze referentieniveaus in het Nederlandse onderwijs.
.

Wat is een referentieniveau?

.
De referentieniveaus voor de Nederlandse taal en rekenen dienen als richtlijnen voor wat leerlingen op het gebied van taal en rekenen moeten bereiken. Deze referentieniveaus zijn van toepassing op het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In dit artikelen concentreren we ons voornamelijk op de Nederlandse taal, omdat dit bij Dutch for Children ons kernvak is.
.

Verschillende referentieniveaus basisonderwijs en voortgezet

.
Binnen het referentiekader onderscheiden we de fundamentele niveaus (F-niveaus) en de streefniveaus (S-niveaus):

 • Het fundamentele niveau (F-niveau) vormt de basis die de leerlingen moeten beheersen.
 • Het streefniveau (S-niveau) is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen.

Voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo gelden de volgende eindniveaus:

 • Basisonderwijs: niveau 1F
 • Vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F
 • Havo en mbo-4: niveau 3F
 • Vwo: rekenen niveau 3F en taal niveau 4F

Referentieniveau Nederlandse taal

.
Binnen het referentiekader taal zijn er dus specifieke referentieniveaus die voorschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal. De referentieniveaus voor de Nederlandse taal omvatten vier hoofdonderwerpen (domeinen):

 1. Mondelinge taalvaardigheid (gesprek voeren, luisteren en spreken)
 2. Leesvaardigheid (inclusief zakelijke en literaire teksten lezen)
 3. Schrijfvaardigheid (bijvoorbeeld het schrijven van een opstel of sollicitatiebrief)
 4. Begrippenlijst (bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of spreekwoord) en taalverzorging (correcte toepassing van de taal).

.

Verschillen in taalniveaus

.
Er zijn twee verschillende aanduidingen voor taalniveaus, afhankelijk of een leerling het Nederlands als moedertaal heeft of niet:

 1. Voor Nederlandstalige leerlingen worden de referentieniveaus uit de Standaarden en eindtermen (Instroom, 1F, 2F) gebruikt. Deze taalniveaus variëren in moeilijkheidsgraad. Als een Nederlandstalige bijvoorbeeld niveau 2F bereikt, beheerst hij ook de lagere niveaus (Instroom en 1F).
 2. Voor anderstalige leerlingen worden de ERK-niveaus uit het Raamwerk NT2 (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) gebruikt. Ook hier variëren de taalniveaus in moeilijkheidsgraad. Als een anderstalige bijvoorbeeld niveau B2 bereikt, beheerst hij ook de lagere niveaus (A1, A2 en B1).

Het is wel belangrijk om te vertellen dat niet alle taalgebruikers het hoogste niveau zullen bereiken.

Meer informatie over de verschillende niveaus vind je ook in ons blog over hoe lang het duurt om Nederlands te leren.
.

Uitleg schoolsoorten in Nederland

.
In Nederland hebben we verschillende soorten scholen in het voortgezet onderwijs. Deze scholen helpen leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige carrière.
.

VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs)

 • Leeftijd: Meestal voor kinderen van 12 tot 16 jaar.
 • Wat is het? VMBO leert je praktische en theoretische vaardigheden voor allerlei beroepen en opleidingen.

Soorten VMBO: Er zijn vier soorten VMBO:

 • BB (Basisberoepsgerichte leerweg): Leerlingen leren basisvaardigheden voor eenvoudige beroepen.
 • KB (Kaderberoepsgerichte leerweg): Een stapje hoger dan BB met meer praktische vaardigheden.
 • GL (Gemengde leerweg): Een mix van praktische en theoretische vakken voor bredere carrièrekeuzes.
 • TL (Theoretische leerweg): Meer gericht op theoretische vakken en bereidt voor op vervolgonderwijs.

.

MBO (middelbaar beroepsonderwijs)

 • Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt je voor op het mbo. Ook als je een havo diploma hebt, of vroeger een ander diploma hebt gehaald, dan kan je studeren aan het mbo. Zit je op een praktijkschool of heb je je vmbo-diploma niet gehaald? Ook dan heeft het mbo een opleiding voor jou. Je kunt een entree-opleiding doen.
 • De mbo-opleidingen bereiden je voor op het uitoefenen van een vak of beroep. Er zijn veel beroepen in bijvoorbeeld de zorg, de bouw, de techniek, het groen of de kunst. Deze beroepen zijn onderverdeeld in rond de 500 opleidingen waar je een mbo-diploma in kunt halen.
 • Doorleren. Je kunt met je behaalde diploma aan het werk gaan, maar je kunt ook doorleren binnen het mbo of verder in het hbo (hoger beroepsonderwijs).

.

HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)

 • Leeftijd: Voor kinderen van 12 tot 16 jaar.
 • Wat is het? HAVO is algemener en bereidt je voor op hoger onderwijs en verschillende studierichtingen.
 • Wat leer je? Je volgt vakken zoals wiskunde, talen, natuurkunde, geschiedenis, en meer.

.

VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

 • Leeftijd: Meestal voor kinderen van 12 tot 18 jaar.
 • Wat is het? VWO is het hoogste niveau en bereidt je voor op universitair onderwijs.

Soorten VWO:

 • Atheneum: Veel vakken en geschikt als je van exacte wetenschappen en geesteswetenschappen houdt.
 • Gymnasium: Vergelijkbaar met atheneum, maar met klassieke talen zoals Latijn en/of Grieks.

.
Het kiezen van het juiste type school is belangrijk omdat het bepaalt welke vakken je volgt en wat je toekomstige mogelijkheden zijn. VMBO bereidt je voor op beroepen en vervolgopleidingen, HAVO op hoger onderwijs, en VWO op universitaire studies. Voor alle type scholen moet je het juiste niveau van de Nederlandse taal beheersen.

In ons volgende blog leggen we verder uit wat je kind met de verschillende type scholen aan vervolgopleidingen of beroepen kunt doen. Wil je direct een melding van onze nieuwste artikelen krijgen? Volg dan onze facebookpagina of meld je aan voor onze nieuwsbrief via onze contactpagina.