Dutch for Children

Privacy

Wij bij Dutch for Children weten dat u geeft om hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt en gedeeld en we nemen uw privacy serieus. Online privacy is voor u en ons erg belangrijk. Bezoekers van onze website hebben daar recht op.

Dutch for Children verwerkt naam- en adresgegevens, financieel-administratieve gegevens van individuen, alleen indien men deze gegevens expliciet aan ons verstrekt.

Privacyverklaring en verklaring gegevensverwerking
Online privacy is erg belangrijk. Bezoekers van deze website hebben daar recht op. Dutch for Children verwerkt naam- en adresgegevens, financieel-administratieve gegevens van individuen, indien men deze gegevens expliciet aan ons verstrekt.

Logbestanden
De server waarop de website draait produceert automatisch logbestanden. Deze bestanden bevatten: de datum, tijd en de opgevraagde pagina of url, het IP-adres van de bezoeker, de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij onze website gebracht heeft of zoektermen die hiervoor gebruikt zijn. Voor de bezoekersanalyse gebruikt Dutch for Children Google Analytics.

Social sharing
De website maakt gebruik een aantal plugins om knoppen te tonen waarmee berichten eenvoudig gedeeld kunnen worden via verschillende sociale media. Deze plugins gebruiken cookies om het gebruik van de knoppen te kunnen registeren en rapporteren.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Wij vragen vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Slideshare of video’s van Vimeo of YouTube, kan er toe leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Wij hebben hier geen invloed op.

Leerlinggegevens in leeromgeving en leerlingenbestand
Om deel te nemen aan de lessen van Dutch for Children sturen we via onze digitale leeromgeving Edmodo een uitnodiging om e-mail en wachtwoord in te vullen en zich zo aan te melden bij Edmodo. Hiervan slaat Dutch for Children and more… niets op. Voor Edmodo verwijzen we naar het privacybeleid van Edmodo.

Voor de online lessen worden de voor- en achternaam van de leerling, e-mailadres en adresgegevens verzocht. Deze gegevens zijn nodig voor de facturering en verzenden van rapporten. De leerling (zijn ouders) heeft altijd het recht om zijn gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Inzage en recht op aanpassing en verwijdering Het is voor de beheerder van deze website niet mogelijk om de door Google Analytics en de gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Bescherming apparaten en gegevensdragers
Apparaten die Dutch for Children gebruikt zijn vaste computer, laptop, tablet en smartphone. Deze zijn allen voorzien van een wachtwoord of code. Als deze apparaten niet worden gebruikt, dan kunnen derden de data op deze apparaten niet inzien aangezien zij niet beschikken over het wachtwoord of de code. Bij geen gebruik is de laptop dichtgeklapt en tablet en smartphone staan uit. Er worden geen privacy gevoelige gegevens op USB-Sticks en CD-Roms geplaatst.

Opnames
Lessen en leerlingen worden niet opgenomen. Hebben we een opname nodig voor interne training of ander gebruik, wordt er altijd eerst je toestemming als ouder en de toestemming van de leerling gevraagd. De opname wordt voor geen enkel ander doel gebruikt en is indien voor intern gebruik niet voor derden beschikbaar.

Opname van de les en/of leerkracht door de leerling of een ouder is niet toegestaan.

E-mail
Ontvangen e-mail wordt 7 jaar bewaard conform de zakelijke bewaarplicht. Offertes en facturen Dutch for Children gebruikt Pages en Numbers voor het samenstellen en vastleggen van offertes en facturen. Deze data worden 7 jaar bewaard conform de fiscale bewaarplicht.

Verantwoordelijk informatiebeveiligingsbeleid Wendy van Dalen is verantwoordelijk voor het informatiebeveiligingsbeleid van Dutch for Children. Eventuele vragen kunt u stellen via dutchforchildren@gmail.com of ons contactformulier.