Dutch for Children

Voor- en vroegschoolse educatie

Online Nederlandse les aan peuters en kleuters. Deze lessen zijn gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelings- en taalachterstanden in het Nederlands bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Deze programma’s vinden plaats in samenwerking met de ouders.

Enkele kenmerken:

 • Spelen is ontdekken en groeien. Dit staat centraal in het VVE-programma.
 • Alle activiteiten zijn geschikt voor peuters van 2 tot 4 jaar.
 • Kinderen leren nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en te spelen!
 • Kennismakingsgesprek met ouder.
 • Uitleg op maat via de mail.
 • Korte instructie voor de ouders met kind via Skype.
 • Speellessen van max. 20 minuten via Skype.

Wil je meer weten, neem dan hier contact met ons op.

Kleuteronderwijs

Vanaf ongeveer 3,5 jaar krijgen de kleuters online Nederlandse les via Skype. Zij starten in groep 1 of 2. Dit is afhankelijk van hun leeftijd en hun niveau.

Enkele kenmerken:

 

 • Kennismakingsles via Skype.
 • Instructie computergebruik.
 • Skype-lessen van 30 minuten: een of tweemaal in de week.
 • Aansluitend bij de belevingswereld van het kind.
 • Werkend in thema’s van het schooljaar, seizoenen en feestdagen.
 • De taalleerlijnen volgend van het primair onderwijs.