AND MORE...

Dutch for Children and more...

Nederlandse online-les, NTC-online, Online les via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
https://www.dutchforchildren.nl
https://www.facebook.com/dutchforchildrenandmore/
e: dutchforchildren@gmail.com

NU

Verder:

Waarom Dutch for Children and more?

 • op maat gemaakte lessen
 • flexibele lestijden
 • online privéles vanuit huis
 • géén reistijden
 • lesmateriaal inbegrepen
 • een veilige eduactieve online omgeving
 • gemakkelijk en frequent contact
Lees de reviews en bekijk de  tarieven .

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles!

 

Missie en visie

Missie 
De kracht van Dutch for Children and more... is niet een kant-en-klaar lespakket, maar altijd passend onderwijs! Met plezier en passie het beste uit het kind halen. 
Dutch for Children and more... (DfC) biedt Nederlandse en/of Nederlandstalige kinderen die in het buitenland wonen op een betekenisvolle manier onderwijs en laat hen daar plezier aan beleven. De kracht van DfC ligt in het lesgeven op een passende manier: actueel en aansluitend bij de verschillende werelden van het kind op dat moment. 
Tijdens de lessen staan een aantal zaken centraal: plezier, interactief, op niveau en betekenisvol. 
De lessen vormen een aanvulling op de Nederlandse taal en de cultuur welke het kind al heeft meegekregen, en welke hij nog meekrijgt thuis en/of op school. De lessen sluiten aan bij hoe het kind nu in de wereld staat en is ook gericht op zijn nabije toekomst. 
Als bronnen worden verschillende actuele methoden gebruikt zoals bijvoorbeeld TaalActief en Nieuwsbegrip en verschillende online educatie middelen. Het onderwijs sluit op natuurlijke wijze aan op de Nederlandse leerlijnen vanuit de kerndoelen. 
DfC werkt nauw samen met de ouders en onderhoudt regelmatig contact. NTC doen we samen. Tevens adviseert en begeleidt DfC naar behoefte. Bijvoorbeeld over recente Nederlandse onderwijsontwikkelingen of repatriëring naar Nederland. 
Visie 
Het vormgeven van de NTC-lessen kwalitatief hoog houden en op een hoger niveau krijgen d.m.v. nieuwe samenwerkingsverbanden met scholen en ICT’ers. Actueel en passend onderwijs blijven geven; kunnen verbinden tussen de verschillende werelden van het kind. 
Concreet houdt dit in: 
het continu actueel houden van lessen middels actuele methoden en nieuwsbronnen
het aansluiten bij en en volgen van de nieuwste ICT-mogelijkheden
samenwerking aangaan met in het onderwijs gespecialiseerde ICT’ers 
het regelmatig evalueren van de lessen door middel van eigen evaluatie en tenminste eenmaal per jaar video coaching i.s.m. Onderwijsadviesbureau Educatie Anders. 
Het doel is om kinderen zich thuis te laten voelen in de Nederlandse taal en cultuur én met plezier en passie deel te blijven nemen aan dit leerproces. Dit leerproces dient van hoge kwaliteit te zijn en te voldoen aan ‘’de eisen van deze tijd.” 

In het schooljaar 2016-2017 zal DfC haar activiteiten verder tot ontwikkeling brengen vanuit Curaçao. De focus ligt hierbij op leerlingen die wonen in het tijdzone gebied van Europa, beide Amerika’s, Afrika en het Caribisch gebied. 

Concreet houdt dit in:
- uitbreiding van het leerlingenbestand ‘online’ en ‘life’
- samenwerking aangaan met verschillende Curaçaose basisscholen
- samenwerking onderhouden met basisschool Nederland
- samenwerking onderhouden en uitbouwen met Educatie anders
- samenwerking aangaan, onderhouden met de stichting NOB. 


Missie 

De kracht van Dutch for Children and more... is niet een kant-en-klaar lespakket, maar altijd passend onderwijs! Met plezier en passie het beste uit het kind halen. 
 
Dutch for Children and more... (DfC) biedt Nederlandse en/of Nederlandstalige kinderen die in het buitenland wonen op een betekenisvolle manier onderwijs en laat hen daar plezier aan beleven. De kracht van DfC ligt in het lesgeven op een passende manier: actueel en aansluitend bij de verschillende werelden van het kind op dat moment. 
 
Tijdens de lessen staan een aantal zaken centraal: plezier, interactief, op niveau en betekenisvol. 
 
De lessen vormen een aanvulling op de Nederlandse taal en de cultuur welke het kind al heeft meegekregen, en welke hij nog meekrijgt thuis en/of op school. De lessen sluiten aan bij hoe het kind nu in de wereld staat en is ook gericht op zijn nabije toekomst. 
 
Als bronnen worden verschillende actuele methoden gebruikt zoals bijvoorbeeld TaalActief en Nieuwsbegrip en verschillende online educatiemiddelen. Het onderwijs sluit op natuurlijke wijze aan op de Nederlandse leerlijnen vanuit de kerndoelen. 
 
DfC werkt nauw samen met de ouders en onderhoudt regelmatig contact. NTC doen we samen. Tevens adviseert en begeleidt DfC naar behoefte. Bijvoorbeeld over recente Nederlandse onderwijsontwikkelingen of repatriëring naar Nederland. 
 

Visie 

Het vormgeven van de NTC-lessen kwalitatief hoog houden en op een hoger niveau krijgen d.m.v. nieuwe samenwerkingsverbanden met scholen en ICT’ers. Actueel en passend onderwijs blijven geven; kunnen verbinden tussen de verschillende werelden van het kind. 
 
Concreet houdt dit in: 
 • het continu actueel houden van lessen middels actuele methoden en nieuwsbronnen
 • het aansluiten bij en en volgen van de nieuwste ICT-mogelijkheden
 • samenwerking aangaan met in het onderwijs gespecialiseerde ICT’ers 
 • het regelmatig evalueren van de lessen door middel van eigen evaluatie en tenminste eenmaal per jaar video-coaching i.s.m. de Snijdersschool in Nederland. 
Het doel is om kinderen zich thuis te laten voelen in de Nederlandse taal en cultuur én met plezier en passie deel te blijven nemen aan dit leerproces. Dit leerproces dient van hoge kwaliteit te zijn en te voldoen aan ‘’de eisen van deze tijd.” 

 
In het schooljaar 2016-2017 zal DfC haar activiteiten verder tot ontwikkeling brengen vanuit Curaçao. De focus ligt hierbij op leerlingen die wonen in het tijdzone gebied van Europa, beide Amerika’s, Afrika en het Caribisch gebied. 


 
Concreet houdt dit in:

 • uitbreiding van het leerlingenbestand ‘online’ en ‘life’

 • samenwerking aangaan met verschillende Curaçaose basisscholen

 • samenwerking onderhouden met basisscholen in Nederland

 • samenwerking onderhouden en uitbouwen met de Snijdersschool in Nederland
 • samenwerking aangaan, onderhouden met de stichting NOB.