Online Nederlandse les op maat…. wat is dat nu precies?

Dutch for Children staat bekend als organisatie die online Nederlandse lessen op maat geeft. Leerlingen en ouders geven aan dit erg plezierig te vinden. Bovendien: het werkt! Kinderen leren gemakkelijker en gemotiveerder. Kinderen met alle niveaus en leerwijzen kunnen bij ons terecht.

Les op maat

 

 

 

 

 

Leren lezen op maat!

Wat betekent les op maat nu precies?

Op maat komt van maatwerk. Je vindt dan onder anderen de volgende definities op internet: Maatwerk is werk dat precies zo is geleverd dat het naadloos aansluit bij de wensen van de klant. Of: Maatwerk is het volledig naar wens ontwikkelen of uitvoeren van een product.

Bij deze definities sluit onze visie naadloos aan:

Naar aanleiding van de doelen en wensen van de klant, passen we ons proces én product aan. Hierbij kijken we niet alleen naar dat doel of die doelen, maar naar de leerling die dit doel wil bereiken. Niveau, motivatie en interesses, leerstijl en leefomgeving zijn leidend tijdens de lessen.

Wij ontwerpen kortom onze lessen op maat voor iedere individuele leerling. Dit doen we tegen de leerlijnen aan, die opgesteld zijn in de wetgeving voor het basisonderwijs in de Wet op het Primair Onderwijs. Ook gebruiken we voor een deel, of als achtergrond, de moderne Nederlandse lesmethoden. Hiernaast hebben we bovendien een scala aan online mogelijkheden van educatieve leeromgevingen en oefenomgevingen.

Hoe werkt online Nederlandse les op maat in de praktijk?

Het gemakkelijkste uitleggen wat online Nederlandse les op maat is, is om terug te gaan naar die praktijk. Aan de hand van het onderdeel ‘zinsontleding’ beschrijf ik in deze blog wat wij bij Dutch for Children bedoelen en hoe het werkt.

Het eerste onderdeel is ‘zinsontleding’. In groep 6 wordt meestal al een start gemaakt met zinsontleding en in groep 7, 8 en in het voortgezet onderwijs wordt dit uitgebouwd.

Zinsontleding op 3 manieren vertaald in lessen

Toelichting

Het ontleden van zinsdelen begint bij het kunnen maken en onderscheiden van zinsdelen. Een klein stukje theorie voor degenen die dit kwijt zijn: Zinsontleding is simpelweg het verdelen van een zin in stukjes. Bestaat een stukje van de zin uit meerdere woorden dan noemen we dat een zinsdeel. Als we dat gedaan hebben kunnen de zinsdelen benoemen (persoonsvorm, onderwerp, gezegde, etc.). 

Bijvoorbeeld: Ik heb dat cadeau op maandag aan haar gegeven. 
Je kunt deze zin als volgt ontleden: Ik | heb | dat cadeau | op maandag | aan haar | gegeven.

Daarna worden die zinsdelen benoemd: ik = onderwerp, heb = persoonsvorm, dat cadeau = lijdend voorwerp, op maandag = tijdsbepaling, aan haar = meewerkend voorwerp, heb gegeven = werkwoordelijk gezegde.

Drie lessen, ieder op maat gegeven

Leerling Elsje is een vlotte leerling en vindt het heerlijk om uit het lesboek te werken en de bijhorende opdrachten te doen. Tijdens ander soort lessen zoals over ‘literatuur’ of het houden van een ‘betoog’, halen we Elsje uit haar comfort zone om haar uit te dagen. Met zaken zoals deze doen we dit bewust niet en bestaat de les eerst uit een korte instructie en laten we haar vervolgens de uitleg terugvertellen.

Bij goed begrip gaan we direct aan de slag, om het in de praktijk te kunnen oefenen met opdrachten uit het werkboek of online opdrachten via een van ons educatieve oefenomgevingen. We gebruiken het programma, wat het beste aansluit bij de methode. Ze vindt het leuk als we zinnen gebruiken uit zaken die haar aanspreken, maar is ook volmaakt gelukkig met de zinnen uit het boek. Sterker nog: andere teksten leiden haar soms af van waar ze mee bezig is.

Leerling Jorik is een leerling die veel in beelden denkt. De meeste leerlingen zijn auditief ingesteld, maar hij niet. Hij wil het graag ‘zien’. Om dat te verwezenlijken hebben we voor dit soort lessen werkbladen met zinnen met knipstrepen gemaakt, die gemakkelijk knipbaar zijn. Deze zinnen hebben we Jorik al voor de les laten knippen.

Tijdens de les hebben we eerst aan Jorik gevraagd wat hij zag en hem daarna laten proberen van de stukjes zinnen te maken. Tijdens dit proces van doen, helpen we hem uiteraard waar nodig en geven we tips vanuit de theorie. Hier zie je dus dat de instructie tijdens het doen, waar nodig, aan bod komt. Joris vindt het erg leuk als we afwisselen met de teksten die we gebruiken.

Bij hem gebruiken we ook regelmatig stripverhalen, die we uitkiezen op niveau en de lengte van zinnen. Een instructiefilmpje met alleen maar woorden met plaatjes die in de video geknipt worden, is een uitkomst voor hem. Met hem oefenen we graag in omgevingen die een spelelement hebben toegevoegd. Het liefst zo beeldend mogelijk. En als laatste gebruiken we veel schema’s en woordvelden.

Leerling Rania is een leerling die zaken als grammatica en spelling heel lastig vindt. Doordat ze het lastig vindt, staat ze er vanaf het begin afwijzend tegenover. De aanpak bij Rania is: rustig stap-voor-stap de uitleg doorlopen. Altijd vanaf de basis.

 Als we bij Rania bij wijze van spreken het woord ‘persoonsvorm’ zomaar laten vallen tijdens de instructie, is de paniek in haar ogen te lezen. In plaats daarvan gebruiken we ‘het belangrijkste woord in de zin’, ‘weet je nog…..’ en dan weer een stukje uitleg. Bij deze leerling is het ook van groot belang te beginnen met eenvoudige zinnen.

We gebruiken hiervoor graag websites zoals het Jeugdjournaal, Willem Wever en tijdschriften voor haar leeftijd die haar aanspreken. Ook laten we haar herhalen door middel van het kijken van door ons geselecteerde heldere instructievideo’s, om de uitleg en uitwerking nog eens van een ander persoon te horen en zien. We gebruiken voor haar de basis online-oefensites.

De namen en details in deze blog zijn om privacyredenen gefingeerd. In de volgende blog laten we zien hoe we lessen op maat geven als kinderen leren lezen.

Wil je alvast een kijkje nemen tijdens de lessen? Kijk dan bijvoorbeeld deze video!