Online school: Nederlands leren bij Dutch for Children

Dutch for Children

Online Nederlandse les op maat

Online Nederlandse les op maat

Online Nederlandse les op maat; dat is wat Dutch for Children onderscheidt van andere aanbieders. Leerlingen en ouders geven aan dit erg plezierig te vinden. Bovendien: het werkt! Kinderen leren gemakkelijker en zijn gemotiveerder. Kinderen met alle niveaus en leerwijzen kunnen bij ons terecht.

Op maat komt van het woord maatwerk. Je vindt onder andere de volgende definities: Maatwerk is werk dat precies zo is geleverd, dat het naadloos aansluit bij de wensen van de klant. Of: Maatwerk is het volledig naar wens ontwikkelen of uitvoeren van een product.

Bij deze definities sluit onze visie naadloos aan, en dit is precies hoe wij onze online Nederlandse les op maat opbouwen. 

Online Nederlandse les op maat, hoe werkt het?

Online Nederlandse les op maat is precies wat het is: lessen op maat gemaakt. Een online Nederlandse les is dus voor ieder kind uniek. Aan de hand van de gestelde doelen en wensen passen we ons proces van lesgeven aan. We kijken goed naar de manier van leren, het product en de middelen die we inzetten. Hierbij kijken we niet alleen naar het doel of de doelen, maar ook naar de leerling die dit doel wil bereiken. Niveau, motivatie en interesses, leerstijl en leefomgeving zijn leidend tijdens de lessen. Dit doet een aanspraak op de intrinsieke motivatie van het kind, wat positieve effecten heeft op het leren van het kind.

Wij ontwerpen onze Nederlandse lessen op maat voor iedere individuele leerling. Dit doen we volgens de leerlijnen die opgesteld zijn in de Wet op het Primair Onderwijs. Ook gebruikt Dutch for Children deels, in zijn geheel of op de achtergrond, de moderne Nederlandse lesmethoden. Hiernaast hebben we een scala aan online mogelijkheden van educatieve leeromgevingen en oefenomgevingen. En dat werkt! Kinderen en ouders zijn enthousiast en de leerresultaten zijn goed!

De lessen op maat doen we samen met ouders en gezin

Hiernaast zien jullie een Nederlandse familie in de USA aandachtig het woord zoeken wat de dochter des huizes tijdens Galgje moet vinden. Online Nederlandse lessen op maat bij Dutch for Children doen we samen! Aangepast aan het gezin, de leefomgeving en de interesses van de leerling.

Online Nederlandse les op maat

Hoe werkt online les op maat in de praktijk?

Hiernaast zien jullie in de video hoe een online les op maat voor Linde in Barbados in zijn werk gaat. Linde spreekt thuis Nederlands, maar leeft verder in een Engelstalige omgeving.

Wil je na deze video meer weten over online Nederlandse les op maat? Lees dan ook het blog waarin wij aan de hand van het onderdeel zinsontleding wat wij bij Dutch for Children beschrijven wat we bedoelen en hoe online Nederlandse les op maat werkt. Er worden drie voorbeelden gegeven van dezelfde les aan verschillende leerlingen.