Online school: Nederlands leren bij Dutch for Children

Dutch for Children

Online Nederlands leren, voor expat kinderen, verhuizen naar het buitenland met kinderen

Online Nederlands voor kleuters en peuters: Voor- en vroegschoolse educatie

Bij Dutch for Children bieden wij online Nederlands voor kleuters en peuters. Deze online lessen zijn gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelings- en taalachterstanden in het Nederlands. Daarom is online Nederlandse les voor kleuters en peuters vooral geschikt voor kinderen tussen de drie en zes jaar.

Vanwege de jonge leeftijd van de kinderen vinden programma’s met kinderen vanaf drie tot vier jaar altijd plaats in samenwerking met de ouders. Vanaf vier jaar gaat dit in overleg met de leerkracht en is dit afhankelijk van de concentratie en de wijze van leren van ieder kind.

De kenmerken van online Nederlands voor kleuters en peuters:

 • Spelen is ontdekken en groeien. Dit staat centraal in het VVE-programma.
 • Kinderen leren nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en te spelen!
 • Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats met (één van) de ouders.
 • Vervolgens krijg je tevens uitleg op maat via de mail.
 • Hiernaast een korte instructie voor de ouders met je kind via Skype.
 • De speel-leer-lessen duren tenslotte maximaal 20 minuten via Skype.

Wil je meer weten over online Nederlands voor kleuters en peuters, neem dan contact met ons op.

Online Nederlands voor kleuters en peuters, expats, online Nederlandse les
Online Nederlands voor kleuters en peuters, expats, online Nederlandse les

Hoe online Nederlands voor kleuters werkt

Online Nederlandse les aan kleuters en peuters werkt beter dan je misschien denkt. Dit komt omdat de lessen kort, uitnodigend en speels zijn.

De werkwijze van online Nederlandse les voor kleuters en peuters

Onze leerkrachten werken met handpoppen, thema’s, Nederlandse liedjes en veel beweging. Bij de jongste kinderen werken we samen met de ouders! Deze ouders worden op een leuke manier betrokken bij de Nederlandse online lessen aan hun kinderen.

Online Nederlands op proef

”Mijn kind heeft een hele korte spanningsboog, maar ik wil het zo graag.”, horen we vaak. Gelukkig kan dat ook. We proberen namelijk altijd eerst een les uit, om een indruk te krijgen van hoe het kind reageert op de les. Deze proefles kost slechts 15 Euro en is zonder verplichting. Ouder-kindlessen kosten de reguliere prijs. Mochten er vervolgens twijfels zijn, vanuit onze kant of de kant van de ouder, spreken we 4 weken les af ‘op proef’. Daarna evalueren we gezamenlijk en kijken we hoe we samen verder gegaan.

Meer informatie

Ben je hierdoor enthousiast geworden en wil je meer weten?  Neem dan contact met ons op. Vrijblijvend een keer een les proberen is alleen maar leuk, zowel voor jou als voor je kind!

Online Nederlands voor kleuters en peuters, expats, online Nederlandse les

Ouder-kind-starterslessen vanaf 3 jaar

Bij Dutch for Children begeleiden we ouder en kind. Dit doen we gezamenlijk in één tot vier sessies. Hierbij nemen we de ouder ‘aan de hand ‘ om op een speelse manier, talig met het kind bezig te zijn. Het aantal sessies is afhankelijk van het niveau Nederlands van de ouder en het kind. Deze lessen zijn gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelings- en taalachterstanden in het Nederlands. Dit programma vindt alleen plaats in samenwerking met de ouders.

Enkele kenmerken:

 • Spelen is ontdekken en groeien. Dit staat centraal in het VVE-programma.
 • Kinderen leren nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en te spelen!
 • Een kennismakingsgesprek via Skype van 15 minuten.
 • Vervolgens een aansluitende e-mail met onderwerpen en suggesties voor benodigd speelmateriaal voor de volgende sessies.
 • live Skype-sessies met ouder en kind van maximaal een half uur, waarin ouder en kind aan de hand worden genomen om samen talig aan het ‘werk’ te gaan.
 • Na iedere sessie een korte mail met tips.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.

Wij bieden ook de volgende online Nederlandse lessen:

Online Nederlands voor kleuters en peuters, expats, online Nederlandse les
Online Nederlands voor kleuters en peuters, expats, online Nederlandse les

Online Nederlands voor kleuters

Vanaf ongeveer 4 jaar krijgen de kleuters online Nederlandse les via Skype. Deze kinderen starten in groep 1 of 2. Dit is afhankelijk van hun leeftijd en het niveau.

 

Enkele kenmerken van de online Nederlandse lessen voor kleuters:

 • Kennismakingsles via Skype.
 • Instructie computergebruik.
 • Skype-lessen van 30 minuten: één of tweemaal per week.
 • Aansluitend bij de belevingswereld van het kind.
 • Werkend in thema’s van het schooljaar, seizoenen en feestdagen.
 • De taalleerlijnen volgend van het primair onderwijs.
Online Nederlands voor kleuters en peuters, expats, online Nederlandse les