Online Nederlands leren is uitdagend. Gedwongen door de coronacrisis rollen we nu met z’n allen halsoverkop in het afstandsonderwijs. Dit is een mooie gelegenheid om beter bekend te raken met deze geweldige manier van onderwijs geven.

Je kunt bijvoorbeeld met online onderwijs op afstand zelf je planning bepalen. Vervolgens werk je de leerstof in eigen tempo door. Dit is een voordeel voor veel leerlingen. Misschien verrassend, maar de leerlingen zijn positief over het beeldbellen. Ze ervaren de lessen vele malen rustiger dan in de klas. Daarnaast stimuleert online leren het zelfstandiger werken en ook dat bevalt de meesten goed.

Online les volgen over de hele wereld

Het is dus niet vreemd dat we overal in de wereld zien dat online leren in toenemende mate populair is. Door de maatregelen die zijn genomen om het COVID-19 virus onder controle te krijgen is alles in een stroomversnelling geraakt.

Online les is een geweldige manier om leerlingen te voorzien van kwalitatief goed onderwijs. Daar waar ze bijvoorbeeld letterlijk niet bij school kunnen komen omdat leerlingen te afgelegen wonen, of omdat het vervoer heen en weer agenda-technisch teveel problemen oplevert. Ook kinderen die thuisonderwijs krijgen of niet goed meekomen in het normale onderwijs zijn ideale afnemers van online leren. Dat bewijst deze tijd maar weer.

Leerlingen ervaren rust om vanuit huis te kunnen leren. Dit was voor hen niet mogelijk geweest zonder online leren. Met goed internet heb je te allen tijden toegang tot onderwijs!

Wat betekent online Nederlands leren

Internationaal wordt online leren op verschillende manieren beschreven, zoals: onderwijs op afstand, virtueel onderwijs, virtueel leren, e-leren en electronisch leren.

!NACOL, de Noord Amerikaanse Council voor Online Leren, geeft de volgende definitie: onderwijs waarin instructie en inhoud vooral en eerst via internet wordt gegeven. In het algemeen gaan we er dan vanuit dat het leren op het internet plaatsvindt.

Online leren heeft de potentie om de onderwijservaring van iedere student in ieder land dramatisch te veranderen door toegang te verlenen tot een wereldklasse kwaliteit onderwijs. Onderwijs met de beste leerkrachten en de beste internationale bronnen. Een mooie missie voor alle online aanbieders.

Hoe het online les volgen eruit ziet

Iedere aanbieder of school pakt het online lesgeven anders aan. Sommige scholen kiezen voor blended learning. Deze vorm slaat op het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs.

In het online gedeelte worden studenten op een actieve manier uitgedaagd om de leerstof op eigen computer of laptop, tijd, plaats en tempo aan te leren. Hierdoor komt er tijdens de contactmomenten meer ruimte vrij voor verdiepende discussies, oefeningen, etc. De leerlingen kunnen hierdoor deze kennis en vaardigheden actief verwerken en ook toepassen. Contactmomenten online zijn via platforms zoals Skype of Zoom, contactmomenten in blended learning kunnen ook fysiek zijn.

Online Nederlands leren in de puurste vorm

Wij bij Dutch for Children concentreren ons op het online lesgeven in de puurste vorm: een-op-een live via Skype. Instructie, oefenen en vragen stellen gebeurt allemaal online en direct. Slechts een deel van het inoefenen en uitwerken van uitgebreide taalopdrachten, zoals bijvoorbeeld een presentatie, gebeurt zelfstandig. De leerlingen hebben hiertoe toegang tot  een digitale leeromgeving waar zij het benodigde materiaal en de informatie kunnen vinden.

Online onderwijs volgen via Skype

Onze lessen starten met inbellen via Skype. Onze leerkrachten zitten er op tijd klaar voor en hebben het benodigde materiaal op de computer openstaan. De kinderen beantwoorden de oproep en de les start altijd met het even ‘opwarmen’ aan beide kanten. Hoe was de dag van de leerling? Waar komt hij net vandaan, of was hij rustig thuis? Is er nog iets leuks, spannends, stoms of nieuws gebeurd? Wanneer het een speciale dag is zoals een verjaardag of een gebeurtenis in Nederland, dan gaat het daar eerst over.

Afwisselend online Nederlands leren

Dan kan de werkelijke les beginnen. De meeste lessen duren een uur. De lessen worden in meerdere delen verdeeld. Uiteraard een introductie op wat er in die les wordt behandeld, dan de kern met instructie, oefening en tijd om vragen te stellen en het slot met verdere verwerking of de uitleg van een opdracht of het huiswerk.

De kern van de les bestaat uit meerdere werkvormen en soms ook uit meerdere onderdelen. Dit doen we zodat de verschillende aspecten van de Nederlandse taal en cultuur aan bod kunnen komen.

De les bevat ook altijd ergens een ‘pauze’ waarin leuke taalspellen meestal online worden gespeeld. Favoriet bij al onze leerlingen, jong en oud.

Voor- en nadelen van online les

Wat zijn nu de voor- en nadelen van online leren? Online Nederlands leren via een videobel-programma is praktisch, makkelijker ter motivatie en het is prettig om online contact met je leerlingen te krijgen. Daarnaast kan online lesgeven teveel afleiding bieden en voor afdwalen zorgen, juist door zijn online vorm.

Voordelen online les

Online Nederlands leren biedt flexibiliteit en rust.

Je kunt de Nederlandse lessen overal volgen. Vanuit jullie eigen huis of, als dat zo eens uitkomt, vanuit je vakantieplek.

Je kunt zelf dankzij de flexibele tijden zelf het moment uitkiezen waarop je kind leert. Je bent flexibel in dag en tijdstip. Voor ouders is online les een uitkomst, omdat ouders vaak de hele dag ’taxichauffeur’ zijn. Met deze vorm van onderwijs komt er rust in het gezin.

Het is comfortabel

Het volgen van een online Nederlandse les vanuit de eigen vertrouwde kamer van je kind is comfortabel: jouw kind voelt zich lekker op zijn eigen plek. Hij heeft al zijn lesmateriaal makkelijk bij de hand, het is rustig, er is geen afleiding en er is 100% tijd en aandacht voor zijn leerproces.

Online Nederlandse lessen zijn taaltechnisch effectief

De luister- en spreekvaardigheid wordt intens geoefend. De interactie is vele malen groter dan in een klas. Er is minder storing en ruis dan vanuit een groep.

Zelfstandigheid wordt bevorderd

Ook biedt online lesgeven de gelegenheid voor leerlingen om op eigen tempo te werken en zelf de planning bij te houden. Zo wordt de zelfstandigheid in leren bevorderd, wat voor veel leerlingen prettig en leerzaam is.

Nadelen van online Nederlandse les

Afleiding

Online les werkt minder ‘dwingend’ dan de druk in een groep, waardoor afdwalen wordt vergemakkelijkt. Een ander mogelijk nadeel is de afleiding van filmpjes, whatsapp via de computer of op de mobiele telefoon ernaast.

Individu versus groep

Het leren in een groep werkt voor sommige kinderen beter dan individueel leren. Deze kinderen hebben de dynamiek van de groep nodig en de omgeving van school.

Sociaal contact

Online lesgeven mist het sociale component van medeleerlingen, waarmee je kunt overleggen, samenwerken en discussiëren.

Ondervangen van de nadelen

Bij Dutch for Children proberen we deze nadelen zo goed mogelijk te ondervangen door goed contact met de leerling te houden tijdens de les. We houden bovendien de lessen veelzijdig en afwisselend. De leerkracht haalt de leerling weer bij de les bij afleiding. Het sociale contact met anderen gelijkgestemden ondervangen we een enkele keer door met meerdere leerlingen te Skypen, of een broer of zus bij de les te betrekken. Dit blijft echter een aspect dat je niet goed kunt aanvullen met online lessen.

Lees hier meer over de voordelen en nadelen van online lesgeven.

Meer lezen over online Nederlands leren

Wil je graag meer blogs lezen over online lesgeven en zo ook 5 GRATIS motivatietips voor je kinderen ontvangen?

Je kunt je dan hier inschrijven voor onze nieuwsbrieven! In deze brieven krijg je niet alleen als eerste een melding van onze nieuwste blogs, maar ook taaltips, tips voor ouders om bijvoorbeeld hun kind te helpen of te stimuleren bij het leren. Je ontvangt dan bovendien deze handige hanger GRATIS met drie belangrijke tips om de motivatie van je kind hoog te houden met betrekking tot het (online) leren en het nu thuis scholen.

Ideale periode om online Nederlands leren te proberen

Wist je dat je bij Dutch for Children nu ook een paar lessen kan afnemen? Je bent niet verplicht bent om je voor langere periode te binden. Ideaal om in deze coronacrisis onze lessen rustig uit te proberen! Wanneer jij vragen hebt over online lessen in het algemeen of over de online lessen van Dutch for Children specifiek, kun je hier contact met mij, Wendy van Dalen, opnemen. Ik hoor je graag en beantwoord iedere vraag snel!

Wil je nu al meer lezen over online Nederlands leren, lees dan een van de volgende artikelen:

Hoe werkt een online les via Skype bij Dutch for Children nu precies?

Lees hier meer over hoe het is om online les te krijgen vanuit de ogen van een leerling van Dutch for Children!