AND MORE...

Dutch for Children and more..

Nederlandse privéles voor kinderen via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
w: www.dutchforchildren.nl
e: dutchforchildren@gmail.com

Nieuw

Nieuwe blog: Bloopers!

Leuke Paasactiviteiten via FB en hier

Gratis e-book en gratis lessen, kijk hier

Laatste nieuws op Facebook


Waarom Dutch for Children and more?

  • op maat gemaakte lessen
  • flexibele lestijden
  • online privéles vanuit huis
  • géén reistijden
  • lesmateriaal inbegrepen
  • een veilige eduactieve online omgeving
  • gemakkelijk en frequent contact

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles.

Lees hier wat andere ouders en leerlingen vinden: Reviews van ouders en leerlingen. 

 

Wat leert jouw kind? Deel 1

24 augustus 2017
 
Wat leert jouw kind?
 
Teveel om hier allemaal te benoemen. Denk alleen maar aan het groeiproces van jouw kind ieder jaar. Fysiek en emotioneel. En, hoe individueel dit anders is. 

Wat ik wel kan en ga benoemen, is het algemenere reeds onderzochte stuk. Namelijk wat jouw kind vakinhoudelijk gaat leren en specifieker: op het gebied van taal. 

Ik begin bij groep 3, 4 en 5 en in een volgende post behandel ik groep 6, 7 en 8.
 
Groep 3
 
Leren lezen is waar het eigenlijk allemaal om draait in groep 3. Super leuk en spannend voor de meeste kinderen. Je kind leert woordje voor woordje en letter voor letter herkennen. Aan het einde van groep 3 kan je kind 1 zin per regel lezen.
 
Lezen en spellen
Taal beslaat een groot deel van de lestijd op een reguliere school: ongeveer een derde  deel, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd. Tijdens onze taal-en cultuurlessen zijn we alleen maar met taal bezig.
 
Beginnend lezen gaat over het algemeen snel! In het begin gaat het nog letter voor letter, klank voor klank, maar ongeveer rond de herfstvakantie leest je kind korte woordjes. Bijna alle letters en klanken zitten er rond kerst in. Aan het einde van het jaar komen de lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’ aan de beurt. Je kind leest dan waarschijnlijk zelfs al woorden van twee lettergrepen.
 
Taal
Kinderen in groep 3 leren vragen te stellen, een verhaal vertellen in eigen goede Nederlandse zinnen, leren te luisteren en een dingen navertellen. Ook leren kinderen te genieten van taal door middel van (prenten)boeken, voorlezen, taalspellen etc. Taalplezier staat voorop.
 
Groep 4

In groep 1, 2 en 3 hebben de kinderen al taal gehad, in groep 4 wordt dat uitgebreid. In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. In groep 4 op het begrijpen en uitbreiden.
Lezen
In groep 4 bouwt jouw kind verder aan leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder. Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het technisch lezen), in groep 4 wordt belangrijker wát je kind leest en dat de kinderen begrijpen wat ze lezen (begrijpend lezen).
 
Vanaf groep 4 wordt er in het algemeen veel aandacht besteed aan woordenschat. Het gaat niet alleen om nieuwe woorden leren, maar ook om woorden te kunnen gebruiken in verschillende situaties. Leren woorden te koppelen aan andere woorden, zodat het begrip ervan nog beter wordt.
Spelling 
Kinderen in groep 4 leren bijvoorbeeld wat klinkers en medeklinkers zijn, hoe je woorden schrijft met drie medeklinkers aan het begin (zoals 'streep') of juist aan het eind (zoals 'worst') en er is veel aandacht voor ‘lastige’ letters zoals de f, v, s, z en sch.
Taal
De kinderen leren dat er verschillende soorten woorden in een zin staan. De eenvoudige zoals: het zelfstandig naamwoord en het lidwoord bijvoorbeeld. Verder de doe-woorden (werkwoord) en kast-woorden (voorzetsels; ‘op de kast’).
 
Ook leren de kinderen dat zinnen worden opgebouwd volgens bepaalde regels.bZe weten ook dat er verschil tussen een vertelzin (De jongen leert over het woord.) en een vraagzin (Leert de jongen over het woord?)
 
In groep 4 leren de kinderen het verschil tussen een informatieve tekst en een verhalende tekst. Ze gaan verder met het schrijven van eigen verhalen. Ook leren ze zelf schrijven over wat ze ergens van weten en wat ze ergens van vinden, zoals in een spreekbeurt of artikel. 
 
Ze leren zich te verplaatsen in anderen door te luisteren maar ook door het lezen. Ze kunnen elkaar dingen uitleggen, opdrachten uitvoeren en eigen teksten op hun eigen niveau verbeteren.
 
Groep 5
Lezen
Kinderen in groep 5 kunnen over het algemeen vrij goed lezen. De zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden zorgen af en toe nog voor moeilijkheden. Maar dat verandert in groep 5. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind zinnen van tien à elf woorden en ook drie- of zelfs vierlettergrepige woorden vormen geen probleem meer (niveau AVI-E5).
 
In groep 4 is jouw kind al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 wordt hier volop mee doorgegaan. De sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd, is begrijpen wat je leest en dit ook o kunnen zetten in je eigen taal.
Spelling en grammatica
 
Je kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep kennis met grammatica: werkwoorden (‘doe-woorden’) herkennen.
 
Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod. Woorden worden aangeboden in categorieën, bijvoorbeeld alle woorden die beginnen met ‘sch’ of alle woorden waar ‘eu’ in zit. Zo kunnen de kinderen al die regeltjes veel beter onthouden.
 
Taal
Het verschil tussen letterlijk en figuurlijk en uitdrukkingen. gaat je kind nu zien en leren. 
Ook gaat hij verschillende soorten teksten onderscheiden en gebruiken: gebruiksaanwijzingen, verhalen, reclame., gedichten, etc. Tros ben je zeker als jouw kind leert een presentatie en/of spreekbeurt voor te bereiden én de allereerste te houden.
Teveel om hier allemaal te benoemen. Denk alleen maar aan het groeiproces van jouw kind ieder jaar. Fysiek en emotioneel. En, hoe individueel dit vaak verschilt. 

Wat ik wel kan en ga benoemen, is het algemenere reeds onderzochte stuk. Namelijk wat jouw kind vakinhoudelijk gaat leren en specifieker: op het gebied van taal. 

Ik start bij groep 3, 4 en 5 en in een volgende post behandel ik groep 6, 7 en 8.
 

Groep 3

Lezen en spellen
Leren lezen is waar het eigenlijk allemaal om draait in groep 3. Super leuk en spannend voor de meeste kinderen. Je kind leert woordje voor woordje en letter voor letter herkennen. Aan het einde van groep 3 kan je kind 1 zin per regel lezen. Taal beslaat een groot deel van de lestijd op een reguliere school: ongeveer een derde  deel, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd. Tijdens onze taal-en cultuurlessen zijn we alleen maar met taal bezig.
 
Beginnend lezen gaat over het algemeen snel! In het begin gaat het nog letter voor letter, klank voor klank, maar ongeveer rond de herfstvakantie leest je kind korte woordjes. Bijna alle letters en klanken zitten er rond kerst in. Aan het einde van het jaar komen de lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’ aan de beurt. Je kind leest dan waarschijnlijk zelfs al woorden van twee lettergrepen.
 
Taal
Kinderen in groep 3 leren vragen te stellen, een verhaal vertellen in eigen goede Nederlandse zinnen, leren te luisteren en een dingen navertellen. Ook leren kinderen te genieten van taal door middel van (prenten)boeken, voorlezen, taalspellen etc. Taalplezier staat voorop.
 

Groep 4


Lezen
In groep 1, 2 en 3 hebben de kinderen al taal gehad, in groep 4 wordt dat uitgebreid. In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. In groep 4 op het begrijpen en uitbreiden.
In groep 4 bouwt jouw kind verder aan leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder. Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het technisch lezen), in groep 4 wordt belangrijker wát je kind leest en dat de kinderen begrijpen wat ze lezen (begrijpend lezen).
 
Vanaf groep 4 wordt er in het algemeen veel aandacht besteed aan woordenschat. Het gaat niet alleen om nieuwe woorden leren, maar ook om woorden te kunnen gebruiken in verschillende situaties. Leren woorden te koppelen aan andere woorden, zodat het begrip ervan nog beter wordt.
 
Spelling
Kinderen in groep 4 leren bijvoorbeeld wat klinkers en medeklinkers zijn, hoe je woorden schrijft met drie medeklinkers aan het begin (zoals 'streep') of juist aan het eind (zoals 'worst') en er is veel aandacht voor ‘lastige’ letters zoals de f, v, s, z en sch.
 
Taal
De kinderen leren dat er verschillende soorten woorden in een zin staan. De eenvoudige zoals: het zelfstandig naamwoord en het lidwoord bijvoorbeeld. Verder de doe-woorden (werkwoord) en kast-woorden (voorzetsels; ‘op de kast’). Ook leren de kinderen dat zinnen worden opgebouwd volgens bepaalde regels.bZe weten ook dat er verschil tussen een vertelzin (De jongen leert over het woord.) en een vraagzin (Leert de jongen over het woord?)
 
In groep 4 leren de kinderen het verschil tussen een informatieve tekst en een verhalende tekst. Ze gaan verder met het schrijven van eigen verhalen. Ook leren ze zelf schrijven over wat ze ergens van weten en wat ze ergens van vinden, zoals in een spreekbeurt of artikel. 
 
Ze leren zich te verplaatsen in anderen door te luisteren maar ook door het lezen. Ze kunnen elkaar dingen uitleggen, opdrachten uitvoeren en eigen teksten op hun eigen niveau verbeteren.
 

Groep 5

Lezen
Kinderen in groep 5 kunnen over het algemeen vrij goed lezen. De zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden zorgen af en toe nog voor moeilijkheden. Maar dat verandert in groep 5. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind zinnen van tien à elf woorden en ook drie- of zelfs vierlettergrepige woorden vormen geen probleem meer (niveau AVI-E5).
 
In groep 4 is jouw kind al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 wordt hier volop mee doorgegaan. De sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd, is begrijpen wat je leest en dit ook om kunnen zetten in je eigen taal.
 
Spelling en grammatica
Je kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep kennis met grammatica: werkwoorden (‘doe-woorden’) herkennen. Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod. Woorden worden aangeboden in categorieën, bijvoorbeeld alle woorden die beginnen met ‘sch’ of alle woorden waar ‘eu’ in zit. Zo kunnen de kinderen al die regeltjes veel beter onthouden.
 
Taal
Het verschil tussen letterlijk en figuurlijk en uitdrukkingen. gaat je kind nu zien en leren. 
Ook gaat hij verschillende soorten teksten onderscheiden en gebruiken: gebruiksaanwijzingen, verhalen, reclame., gedichten, etc. Trots ben je zeker als jouw kind leert een presentatie en/of spreekbeurt voor te bereiden én de allereerste te houden.

 

Belangrijk te noemen: Dit geeft een globale indicatie van wat op de meeste taalscholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Dutch for Children and more… volgt haar eigen leerlijnen (afgeleid van de door de overheid opgestelde tussendoelen) die voor klanten opvraagbaar zijn.