AND MORE...

Dutch for Children and more...

Nederlandse online-les, NTC-online, Engelse les online voor kinderen en volwassenen via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
w: www.dutchforchildren.nl
e: dutchforchildren@gmail.com

Nieuw

Leren door te doen: een actieve Engelse les!

Column in  de Metro: De toekomst is op het www

 Wat leert je kind? Een uitgebreid artikel over wat kinderen leren in groep 1 tot en met 8
en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Geef jij ook online les of wil je dat:
Word lid van de FB groep Online lesgeven!


Waarom Dutch for Children and more?

 • op maat gemaakte lessen
 • flexibele lestijden
 • online privéles vanuit huis
 • géén reistijden
 • lesmateriaal inbegrepen
 • een veilige eduactieve online omgeving
 • gemakkelijk en frequent contact
Lees de reviews

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles!

 

Help we gaan terug naar Nederland!

Hoe kies ik een goede school? 
Deel 1 uit een serie van 3: Hoe kies ik een goede basisschool?
 
Keer je na een verblijf in het buitenland met je gezin terug naar Nederland? Dan is er veel om aan te denken, te regelen én te kiezen. Het kiezen van de juiste school voor je kind(eren) is echt een van die zaken, waar je wakker van kan liggen. 
 
Welke, hoe, waar of wat? Het is niet alleen van groot belang voor de verdere ontwikkeling van je kind of kinderen, maar het kan ook mede bepalen waar je gaat wonen of welk vervoer jij en je kind zult moeten gaan gebruiken.
 
Nederlands of internationaal
 
Het kiezen van een school op afstand kan best lastig zijn. Je kan het minder gemakkelijk hebben van mond-tot-mond ervaringen, sferen en/ of roddels. Bovendien gaat er nog een pittige vraag aan vooraf als je kind een internationaal curriculum heeft gevolgd: Kies je dan voor Nederlandstalig onderwijs of kies je voor doorgaan met het internationale curriculum in de buitenlandse taal?
 
Nederlandse ouders kiezen er vaak voor om hun kind te laten instromen in het Nederlandse onderwijs. Zij willen dat hun kind integreert in de Nederlandse gemeenschap, niet alleen op school, maar ook bij het sporten, andere hobby’s en in de buurt waar je woont. Er zijn ook ouders die twijfelen of het Nederlandse onderwijs nog wel een optie is. Hun kind is namelijk helemaal gewend geraakt aan het internationale onderwijs en de internationale cultuur. 
 
Hulpvragen bij deze pittige vraag

Gaan de kinderen definitief terug naar Nederland?
Is integratie met de Nederlandse gemeenschap het doel of blijven de kinderen onderdeel van een inter­nationale gemeenschap en/of school?
Wat is het niveau van het Nederlands? Wordt er thuis Nederlands gesproken? En is er Nederlandse les?
Is het moment van overstap gunstig of ongunstig (groep 7/8 basisschool)? En hoe zwaar weeg ik dit mee?
Is het geplande vervolg in het Nederlands of Engels?
Sluit het voortgezet onderwijs aan op het Nederlandse examensysteem en/of IB?
Heeft mijn kind een onderwijsachterstand?
Heeft mijn kind een leerprobleem?
Volgt mijn kind nu privéonderwijs in kleine klassen?
Zijn er familieomstandigheden of andere redenen om voor een beschermde omgeving te kiezen?
Wat kan ik financieel betalen?
 
Verschillende mogelijkheden in Nederland
 
Nederlandse basisscholen (door de overheid bekostigd)
Nederlandse particuliere scholen
Internationale privéscholen (meestal met een IB programma)
Internationaal georiënteerde scholen (hybride bekostigd door overheid en ouderbijdrage met meestal een IB programma)
 
 
 
Verschillende onderwijssystemen

Als je kiest voor een Nederlandse basisschool heb je bovendien keuze uit verschillende onderwijssystemen. Deze zijn belangrijk om goed onder de loep te nemen, om te kunnen aansluiten bij wat het beste bij jouw kind past. Sommige onderwijssystemen sluiten bijvoorbeeld beter aan bij internationale programma’s dan anderen.
 
Basisscholen in Nederland onderscheiden zich door het type onderwijsmethode dat zij hanteren, maar ook door de geloofs- en/of levensovertuiging waar zij zich op baseren. Verder kent Nederland nog het Speciaal onderwijs en de Brede School.
 
Verschillende onderwijsmethoden:
Jenaplan
Vrijescholen
Freinet
Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Dalton
Montessori

Verschillende levensbeschouwingen:
Openbaar onderwijs
Confessioneel bijzonder onderwijs
Algemeen bijzonder onderwijs
 
Speciaal onderwijs:
Sommige kinderen kunnen niet naar een gewone basisschool, omdat ze extra aandacht of zorg nodig hebben. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Voor hen zijn er scholen voor speciaal onderwijs.
 
Brede Scholen combineren onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om hun talenten te ontwikkelen. De activiteiten die een brede school aanbiedt zijn bijvoorbeeld extra taallessen en opvoedingsondersteuning op school.
 
Het lastige blijft dat iedere school op een geheel eigen wijze invulling kan geven aan deze verschillende methoden of beschouwingen. 
 
Hoe kun je dan toch goed op afstand kiezen? Enkele tips:
 
Praat met de school. Maak een telefonische of videoafspraak met tenminste  een van de volgende mensen: een zorgcoördinator/intern begeleider, het unit-hoofd van de unit waar je kind zou komen, een leerkracht en/of de persoon die nieuwe leerlingen rondleidt en aanneemt. 
 
Stel ze kritische vragen waardoor je echt meer komt te weten over de school. 
Bijvoorbeeld:
als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: op welke wijze geven jullie invulling aan jullie onderwijsmethode en hoe bevalt dit?
als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: wanneer heeft de laatste verandering in dit systeem plaatsgevonden en welke was dat (en waarom)?
welke lesmethoden/boeken gebruiken jullie (en eventueel welke uitgave) en waarom deze?
zijn er ruimten voor sport, creativiteit en muziek? Welk materiaal gebruiken jullie?
welke ICT-middelen heeft school en (belangrijker nog) hoe zetten ze deze in?
hoe was uw laatste beoordeling door de inspectie? Wat vindt u het belangrijkste punt uit dit rapport?
wat voor soort leerling voelt zich thuis op uw school?
zou u deze school aan uw nicht, neef aanbevelen en waarom wel/niet?
 
Uiteraard hoef je niet exact deze vragen te stellen, maar het zijn voorbeelden over hoe je net wat andere informatie kunt krijgen dan de standaardinformatie van websites en open dagen. Bovendien ben je vaak niet in de gelegenheid om zaken live te ervaren en moet je het hebben van dit soort gesprekken. Wees creatief en bereid het gesprek goed voor alsof je een interview afneemt. Neem geen genoegen met korte antwoorden als dat je nieuwsgierigheid niet bevredigd. Vraag door waar nodig.
 
Zorg voor informatie uit een ‘roddelcircuit’
 
Het mooiste is als je de scholen zelf kunt ‘besnuffelen’ en ‘aanvoelen’, maar als je niet in de gelegenheid bent kun je op zoek gaan naar mensen die dat wel zijn:
 
Familieleden of vrienden willen misschien best een keer voor jou gaan kijken, op het schoolplein de gesprekken aanhoren en/of ouders bevragen die kinderen op de scholen hebben. 
Mensen in de vele Facebookgroepen waar je lid van kunt worden. Enkele zoektermen op Facebook zijn: Durf te vragen @stads- of regionaam; Expats in @stadsnaam; Live in @stadsnaam, etc.
Als je de school spreekt, kun je vragen wie je e.v. van de ouder mag benaderen met oudervragen. Misschien een ouderraad of andere ‘spokesman/woman’ van school.
 
Heb je vragen of wil je over een onderwerp specifiek meer weten, laat het me weten. Advies van Dutch for Children and more… is altijd persoonlijk. Uitgaand van jullie vragen en wensen, kennis van het leren van jullie kind en gericht op de op jullie kind aansluitende mogelijkheden in Nederland in de regio waar jullie (willen) gaan wonen.
 
Bruikbare websites
 
Informatie op de website van Dutch for Children and more… https://www.dutchforchildren.nl/information/education-in-the-netherlands/
De website van de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs met o.a. inspectierapporten van scholen, overzicht van excellente scholen: www.onderwijsinspectie.nl
De website 1000scholen. Vind en vergelijk alle scholen in Nederland: https://10000scholen.nl
De website Scholenkeuze. Veel informatie over soorten onderwijs, scholen, meningen van ouders etc. op https://www.scholenkeuze.nl/basisonderwijs/
 
Gebruikte bronnen
 
Inspectie van het Ministerie van Onderwijs.
Ouders van nu.
JM ouders.
Dutch for Children and more…

Deel 1: Hoe kies ik een goede basisschool? 

Keer je na een verblijf in het buitenland met je gezin terug naar Nederland? Dan is er veel om aan te denken, te regelen én te kiezen. Het kiezen van de juiste school voor je kind(eren) is echt één van die zaken, waar je wakker van kan liggen. 

Welke, hoe, wat en waar? Het is niet alleen van groot belang voor de verdere ontwikkeling van je kind of kinderen, maar het kan ook mede bepalen waar je gaat wonen of welk vervoer jij en je kind gaan gebruiken.

Nederlands of internationaal

Het kiezen van een school op afstand kan best lastig zijn. Je kan het minder gemakkelijk hebben van mond-tot-mond ervaringen, sferen en/ of roddels. Bovendien gaat er nog een pittige vraag aan vooraf als je kind een internationaal curriculum heeft gevolgd: Kies je dan voor Nederlandstalig onderwijs of kies je voor doorgaan met het internationale curriculum in de buitenlandse taal?

Nederlandse ouders kiezen er vaak voor om hun kind te laten instromen in het Nederlandse onderwijs. Zij willen dat hun kind integreert in de Nederlandse gemeenschap, niet alleen op school, maar ook bij het sporten, andere hobby’s en in de buurt waar je woont. Er zijn ook ouders die twijfelen of het Nederlandse onderwijs nog wel een goede optie is. Hun kind is namelijk helemaal gewend geraakt aan het internationale onderwijs en de internationale cultuur. 

Hulpvragen bij deze pittige vraag


 • Gaan de kinderen definitief terug naar Nederland?
 • Is integratie met de Nederlandse gemeenschap het doel of blijven de kinderen onderdeel van een inter­nationale gemeenschap en/of school?
 • Wat is het niveau van het Nederlands? Wordt er thuis Nederlands gesproken? En is er Nederlandse les?
 • Is het moment van overstap gunstig of ongunstig (groep 7/8 basisschool)? En hoe zwaar weeg ik dit mee?
 • Is het geplande vervolg in het Nederlands of Engels?
 • Sluit het voortgezet onderwijs aan op het Nederlandse examensysteem en/of IB?
 • Heeft mijn kind een onderwijsachterstand?
 • Heeft mijn kind een leerprobleem?
 • Volgt mijn kind nu privéonderwijs in kleine klassen?
 • Zijn er familieomstandigheden of andere redenen om voor een beschermde omgeving te kiezen?
 • Wat kan ik financieel kiezen?

Nederland kent verschillende mogelijkheden op dit gebied:

 • Nederlandse basisscholen (door de overheid bekostigd)
 • Nederlandse particuliere scholen
 • Europese scholen
 • Bekostigde Nederlandse scholen met een afdeling internationaal georiënteerd onderwijs.
 • Private internationale scholen zoals bijvoorbeeld de British schools en de Internationale School Amsterdam
 • Buitenlandse nationale scholen, bijvoorbeeld de Deutsche Schule, het Lycée Francais en Japanse scholen
 • Ambassadescholen, bijvoorbeeld de Indonesische ambassadeschool in Wassenaar

Verschillende onderwijssystemen


Als je kiest voor een Nederlandse basisschool heb je bovendien keuze uit verschillende onderwijssystemen. Deze zijn belangrijk om goed onder de loep te nemen, om te kunnen aansluiten bij wat het beste bij jouw kind past. Sommige onderwijssystemen sluiten bijvoorbeeld beter aan bij internationale programma’s dan anderen.

Basisscholen in Nederland onderscheiden zich door het type onderwijsmethode dat zij hanteren, maar ook door de geloofs- en/of levensovertuiging waar zij zich op baseren. Verder kent Nederland nog het Speciaal onderwijs en de Brede School.

De verschillende onderwijsmethoden:

Jenaplan

Vrijescholen

Freinet

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Dalton

Montessori


Verschillende levensbeschouwingen:

Openbaar onderwijs

Confessioneel bijzonder onderwijs

Algemeen bijzonder onderwijs

Speciaal onderwijs: Sommige kinderen kunnen niet naar een gewone basisschool, omdat ze extra aandacht of zorg nodig hebben. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Voor hen zijn er scholen voor speciaal onderwijs.

Brede Scholen combineren onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om hun talenten te ontwikkelen. De activiteiten die een brede school aanbiedt zijn bijvoorbeeld extra taallessen en opvoedingsondersteuning op school.

Het lastige blijft dat iedere school op een geheel eigen wijze invulling kan geven aan deze verschillende methoden of beschouwingen. 

Hoe kun je dan toch goed op afstand kiezen? Enkele tips:

Praat met de school. Maak een telefonische of videoafspraak met tenminste  een van de volgende mensen: een zorgcoördinator/intern begeleider, het unit-hoofd van de unit waar je kind zou komen, een leerkracht en/of de persoon die nieuwe leerlingen rondleidt en aanneemt. 

Stel kritische vragen waardoor je echt meer komt te weten over de school. 
Bijvoorbeeld:

 • als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: op welke wijze geven jullie invulling aan jullie onderwijsmethode en hoe bevalt dit?
 • als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: wanneer heeft de laatste verandering in dit systeem plaatsgevonden en welke was dat (en waarom)?
 • welke lesmethoden/boeken gebruiken jullie (en eventueel welke uitgave) en waarom deze?
 • zijn er ruimten voor sport, creativiteit en muziek? Welk materiaal gebruiken jullie?
 • welke ICT-middelen heeft school en (belangrijker nog) hoe zetten ze deze in?
 • hoe was uw laatste beoordeling door de inspectie? Wat vindt u het belangrijkste punt uit dit rapport?
 • wat voor soort leerling voelt zich thuis op uw school?
 • zou u deze school aan uw nicht, neef aanbevelen en waarom wel/niet?

Uiteraard hoef je niet exact deze vragen te stellen, maar het zijn voorbeelden over hoe je net wat andere informatie kunt krijgen dan de standaardinformatie van websites en open dagen. Bovendien ben je vaak niet in de gelegenheid om zaken live te ervaren en moet je het hebben van dit soort gesprekken. Wees creatief en bereid het gesprek goed voor alsof je een interview afneemt. Neem geen genoegen met korte antwoorden als dat je nieuwsgierigheid niet bevredigd. Vraag door waar nodig.

Zorg voor informatie uit een ‘roddelcircuit’

Het mooiste is als je de scholen zelf kunt ‘besnuffelen’ en ‘aanvoelen’, maar als je niet in de gelegenheid bent kun je op zoek gaan naar mensen die dat wel zijn:

 • Familieleden of vrienden willen misschien best een keer voor jou gaan kijken, op het schoolplein de gesprekken aanhoren en/of ouders bevragen die kinderen op de scholen hebben. 
 • Mensen in de vele Facebookgroepen waar je lid van kunt worden. Enkele zoektermen op Facebook zijn: Durf te vragen 'stads- of regionaam'; Expats in 'stadsnaam'; Live in 'stadsnaam', etc.
 • Als je de school spreekt, kun je vragen wie je van de ouders mag benaderen met oudervragen. Misschien een ouderraad of andere ‘spokesman/woman’ van school.

Wat te doen met de meertaligheid als internationaal niet je keuze is

Kinderen die uit het buitenland terugkomen spreken meerdere talen en als ouder wil je die meestal graag behouden. Hoe pak je het aan? En kan een basisschool hierbij van dienst zijn? Dit is uiteraard afhanklijk van welk programma ze aanbieden. IB gerichte progamma's voorzien hierin. Andere gewone scholen geven vaak wel Engels, maar meestal van een ander niveau en kwaliteit die de kinderen in het buitenland gewend zijn. Hier kun je meer informatie lezen over basisscholen die in 2012 gestart zijn met tweetalige programma's. 
 
Andere mogelijkheden zijn, waarbij meerdere opties te combineren zijn:
- iedere ouder spreekt zijn eigen moedertaal met je kind(eren), als jullie beiden andere moedertaal hebben
- een oppas, au-pair of hulp in de gewenste taal aannemen
- films in de gewenste taal (blijven) kijken
- lezen in de gewenste taal
- online spellen spelen in de gewenste taal
- je kind(eren) les laten volgen in de gewenste taal
- je voortgezet onderwijs selecteren op meertaligheid

Bij meertaligheid is het onderhouden en de regelmaat van belang.

Tenslotte

Dit was deel 1 uit een reeks artikelen over "Help, ik ga terug naar Nederland! Hoe kies ik een goede school?'' Heb je nu vragen of wil je over een onderwerp specifiek meer weten, laat het me a.u.b. weten. Hier kun je contact met me opnemen.  


Wil je meer lezen over hoe je een goede middelbare school kiest dan lees je blog 2 en in blog 3 lees je meer over hoe je een goede studiekeuze maakt op afstand.

Advies van Dutch for Children and more… is altijd persoonlijk. Uitgaand van jullie vragen en wensen, kennis van het leren van jullie kind en gericht op de op jullie kind aansluitende mogelijkheden in Nederland in de regio waar jullie (willen) gaan wonen.

Ben je op zoek naar het onderhouden van de Engelse taal op niveau, neem dan contact met me op voor meer informatie.

Bruikbare websites

Informatie over Nederlands onderwijs op de website van Dutch for Children and more…

Deel 2 van deze reeks artikelen vind je hier: Hoe kies ik een goede middelbare school?

De website van de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs met o.a. inspectierapporten van scholen, overzicht van excellente scholen.

De website 1000scholen. Vind en vergelijk alle scholen in Nederland.

De website Scholenkeuze. Veel informatie over soorten onderwijs, scholen, meningen van ouders etc. op.

Gebruikte bronnen

 • Rijksoverheid
 • Inspectie van het Ministerie van Onderwijs
 • Ouders van nu
 • JM ouders
 • Dutch for Children and more…