AND MORE...

Dutch for Children and more...

Nederlandse online-les, NTC-online, Engelse les online voor kinderen en volwassenen via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
w: www.dutchforchildren.nl
e: dutchforchildren@gmail.com

Nieuw

Leren door te doen: een actieve Engelse les!

Column in  de Metro: De toekomst is op het www

 Wat leert je kind? Een uitgebreid artikel over wat kinderen leren in groep 1 tot en met 8
en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Geef jij ook online les of wil je dat:
Word lid van de FB groep Online lesgeven!


Waarom Dutch for Children and more?

 • op maat gemaakte lessen
 • flexibele lestijden
 • online privéles vanuit huis
 • géén reistijden
 • lesmateriaal inbegrepen
 • een veilige eduactieve online omgeving
 • gemakkelijk en frequent contact
Lees de reviews

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles!

 

Help we gaan terug naar Nederland! Deel 3.

dank je wel voor je reactie op FB! 
Volg je en like je ons al? Zo nee, wil ik je graag van harte uitnodigen dit te doen. Iedere week geven we leuk taaltips, meer boekentips, lesideeën, artikelen over onderwijs en kinderen, prijsvragen en ook gratis korte lessen. 
 
Alvast bedankt, 
hartelijke groet uit Curaçao, 
 
Wendy van Dalenvan Dutch for Children and more... : https://www.facebook.com/dutchforchildrenandmore√

Hoe maakt mijn kind de juiste keuze? 

“Hij was niet bang voor moeilijkheden. Wat hem angst aanjaagde, was de verplichting om een pad te moeten kiezen. Door één pad te kiezen, zou hij de andere moeten verlaten.” Paulo Coelho. Keuzes maken zijn niet gemakkelijk, zeker niet als je jong bent.
 
Deel 3 uit een serie van 3: Hoe maakt mijn kind de juiste keuze?
 
Keer je na een verblijf in het buitenland met je gezin terug naar Nederland? En heb je kinderen die op een lastig keerpunt en/of keuze staan? Dan is dit een artikel wat je kunt helpen met informatie, inzichten en advies gegeven door coach Jacqueline Naaborg.
 
De eerste twee blogs gingen over het kiezen van een goede basis- en middelbare school. Deze blog is een aanvulling hierop en gaat over het teruggaan op het moment dat je kind net naar de middelbare school gaat, of voor een profielkeuze of studiekeuze staat. Dit kunnen extra lastige momenten zijn bovenop de gewone terugkeerstress.
 
Jacqueline Naaborg van Papallona Coaching geeft in deze blog informatie over deze keuzes en wat hier allemaal bij komt kijken. Tevens geeft zij inzicht vanuit haar professie waar je allemaal aan kunt denken om je kind zo goed mogelijk te begeleiden bij deze keuze(n).
 
Keuze eind groep 8
In groep 8 van de basisschool krijgen kinderen advies over de middelbare school. Lees ook blog 2 over dit onderwerp. Aan het einde van deze groep wordt duidelijk in welk niveau je kind kan doorstromen: vmbo (voorheen mavo), havo of vwo.
 • Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt 4 jaar. Leerlingen worden voorbereid op een mbo-opleiding. Soms is het mogelijk om na het vmbo door te stromen naar de havo. 
 • De havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt 5 jaar. Met een havodiploma kan je kind kiezen voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook kan hij eerst nog doorstromen naar het vwo (+ 2 jaar).
 • Het vwo (6 jaar) is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (wo) en maakt het mogelijk om te studeren aan een universiteit.
Het is belangrijk dat je kind instroomt in het juiste niveau. Een kind dat op de tenen moet lopen of niet voldoende wordt uitgedaagd, kan niet zichzelf zijn en zal zich op zijn minst onprettig voelen.

Keuze leerweg/ profielkeuze
Eenmaal op de middelbare school, kiezen leerlingen in het vmbo eind tweede klas een leerweg. Havo- en vwo-leerlingen maken in de derde klas een profielkeuze. De periode voor deze keuze wordt onderbouw genoemd. In de onderbouw zijn er verplichte vakken. Ook in de bovenbouw krijgen de leerlingen nog enkele verplichte vakken, naast hun gekozen leerweg/ profiel. Denk hierbij aan onder andere Nederlands, Engels en Maatschappijleer.
 
Vmbo

Op het vmbo wordt in de bovenbouw gekozen voor een leerweg:

 • de theoretische leerweg (met name algemeen vormende vakken)
 • de gemengde leerweg (mix van theoretisch en beroepsgericht)
 • kaderberoepsgerichte leerweg en
 • de basisberoepsgerichte leerweg. 
Voor de theoretische leerweg kan er gekozen worden uit 4 profielen:
 • Techniek
 • Zorg en Welzijn 
 • Economie
 • Landbouw
Voor de overige drie leerwegen is er keuze uit tien beroepsgerichte profielen.

Havo en vwo
Voor havo en vwo zijn er 4 profielen waaruit gekozen kan worden: 
 • Economie & Maatschappij: wiskunde A, economie, geschiedenis
 • Cultuur & Maatschappij: geschiedenis, moderne vreemde taal (havo), wiskunde C (vwo)
 • Natuur & Techniek: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde
 • Natuur & Gezondheid: wiskunde A, biologie, scheikunde
 
Het gekozen profiel vormt de basis van je latere vervolgstudie. 
Een belangrijke keuze om te maken, maar dat kan ook best lastig zijn.

Studiekeuze: mbo, hbo of wo
Je zoon of dochter heeft de middelbare school in het buitenland succesvol afgerond en staat voor de keuze om verder te studeren. In het buitenland is het schoolsysteem anders dan in Nederland. Het schoolsysteem van Nederland is uniek en moeilijk te vergelijken met de schoolsystemen in het buitenland. Dit is zeker het geval op de middelbare school, waar je te maken hebt met niveaus, profielen en verschillende eindexamens. Het is dus belangrijk dat de ouders van het kind en uiteraard het kind zelf goed ingelicht zijn welk niveau jouw kind in het buitenland heeft gedaan en waar hij naar kan doorstromen.
 
Het vergelijken van opleidingsniveaus tussen landen is zoals de media het noemt 'een verraderlijk moerras'. Om alleen hier het Amerikaanse onderwijssysteem eruit te lichten, omdat deze enorm verschilt van het Nederlandse, zowel qua indeling als vanwege de benamingen. Zelfs het woord university staat niet gelijk aan wat wij universiteit noemen.
 
Er wordt op het hoogste onderwijsniveau in de VS een onderscheid gemaakt tussen universities en colleges. Beide varianten kunnen vergelijkbaar zijn met de Nederlandse universiteit, met het verschil dat je op een college doorgaans maximaal een bachelordiploma kunt halen en geen master. Maar let wel: dit geldt niet overal.
 
Er zijn talloze soorten colleges: privaat, door de staat gefinancierd of lokaal. Onderling allemaal verschillend qua invulling en opzet.
 
En dan zijn er nog onderwijsinstituten als community college of junior college, die beroepsgerichte technische opleidingen aanbieden. Op de meeste daarvan kun je alleen een associate degree, een opleiding van twee jaar en een niveau onder de bachelor degree volgen. Met sommige associate degrees kun je doorstromen naar een bachelor, bij andere niet. Maar ook hier zijn uitzonderingen: zo bestaan er ook community colleges die volledige bachelorprogramma’s aanbieden. En er zijn ook instituten die zichzelf ‘university’ noemen, maar die geen hogere opleiding dan een tweejarige associate degree hebben.
 
Over de kwaliteit van de diploma’s zegt dit niets. Een indeling als hbo en wo is er niet. Op de beste colleges is het niveau bijvoorbeeld hoger dan op de slechtst aangeschreven universities. Aan de andere kant is een bachelor aan een gemiddeld college weer op geen enkel punt gelijk te scharen aan een bachelor van een prestigieuze universiteit als Harvard.
 
Lang verhaal kort: er zijn ongeveer 4.000 onderwijsinstellingen in de VS die enorm van elkaar kunnen verschillen in kwaliteit en niveau. Dat zegt ook onderwijsinstituut Nuffic, dat vergelijkend onderzoek doet naar de waardering van internationale diploma’s. Je kunt voor een diplomawaardering terecht bij Nuffic. 
 
Over de verschillende schoolsystemen internationaal, lokaal en Nederlands is geringe informatie te vinden. Ook hier vind je vaak verslagen over de verschillen in niveaus en prestaties. Lees voor meer informatie ook eens op de website van Wijleren.
 
Afhankelijk van het niveau (vmbo, havo, vwo) kan gekozen worden voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo). 

Hoe maak je de juiste keuze?
Zelfkennis is een belangrijk uitgangspunt en het begin van persoonlijk succes. Als je jezelf goed kent, weet wat je wilt en kunt, dan maak je gemakkelijker een passende profielkeuze of vervolgstudiekeuze. Je kunt met elkaar in gesprek gaan over gedragseigenschappen, leukste en saaiste vakken op school en het waarom? Sommige kinderen praten al op jonge leeftijd over wat ze later willen worden.
 
Hoe was dat bij jouw kind en hoe liggen die interesses nu? Welke studies en beroepen lijken leuk en interessant en waarom?
Wat koos je kind vroeger?
 
Terug naar Nederland. Kun je de bomen door het bos nog zien?
Als je teruggaat naar Nederland op het moment dat je zoon of dochter gaat studeren, dan is een tijdige aanpak gewenst. Vanuit het buitenland vraagt dit soms om een creatievere aanpak aangezien je minder gemakkelijk de open dagen kunt bezoeken. Een studie kiezen, is een keuzeproces waar je goed en voldoende de tijd voor moet nemen. De basis voor de toekomst wordt immers gelegd.
 
Bovenstaande vragen kunnen weer de revue passeren. Daarnaast gaat je kind zich verdiepen in de vervolgopleidingen. Er zijn zoveel soorten opleidingen op mbo, hbo en universitair niveau, dat je wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. Dat maakt dat deze keuze nog lastiger is dan een profielkeuze. Een passende studiekeuze scheelt in de toekomst tijd, energie én geld. Om inzicht in de opleidingen te krijgen, kun je uiteraard het internet afstruinen en de websites van de verschillende scholen of universiteiten bekijken. Een goed beeld van opleidingen en beroepen kun je krijgen op de website can Carierretijger en een onafhankelijke partij die de kwaliteit van de opleidingen beoordeelt en vergelijkt is de keuzegids. Hier kun je een abonnement op nemen en kost maximaal 27 euro per gids. Je kunt kiezen uit de gidsen voor het mbo, hbo, wo en masters.

Inschrijving voor opleidingen 
Het beste moment om je te verdiepen in de opleidingen is vanaf het einde van de 4e klas of begin 5e klas van de middelbare school. Er zijn opleidingen waarvoor je moet worden ingeloot en daarvoor moet je al half januari ingeschreven zijn. Mbo 1 april. Voor de overige opleidingen is de deadline 1 mei. Open dagen zijn er tijdens verschillende perioden in het jaar. Dit begint al in november. Het is fijn om hier gericht naar toe te gaan, zeker als je vanuit het buitenland komt. Je bent dan meestal niet voor een onbeperkte tijd in de gelegenheid scholen te bezoeken.
 
Scholieren hebben over het algemeen geen goed beeld over de studiemogelijkheden, ook niet als ze in Nederland de middelbare school hebben afgerond. Dit kan dus helemaal lastig zijn als je elders woont.
 
Studiekeuzebegeleiding

De studiekeuzebegeleiding verschilt enorm per middelbare school. Mijn advies is om bij de huidige middelbare school van je kind te informeren, wat zij ondernemen om je kind te helpen oriënteren op de verschillende opleidingen. Hiernaast kun je uiteraard ook zelf op onderzoek uitgaan en/ of een studiekeuzebegeleider of -adviseur inschakelen. 
 
Het voordeel van een derde persoon inschakelen is dat er dan iemand meekijkt met een frisse, brede en onbevooroordeelde blik. Er zijn studiekeuzebegeleiders die gebruik maken van één of meerdere assessments. Dit kan helpen bij het vinden van een passende opleiding en het beroep dat daarmee mogelijk is. 
 
Let erop dat een goed assessment een gevalideerd en geregistreerd instrument is. Gevalideerd wil zeggen dat de uitkomst laat zien wie je bent en niet wie je wilt zijn (het is dus zichtbaar als er sociaal wenselijk is geantwoord). 
 
Er worden allerlei gratis studiekeuzetesten en beroepskeuzetesten aangeboden op internet. Dit kan een eerste indruk geven, maar de uitkomst is vrij algemeen en er wordt geen link gemaakt met de eigenschappen van de persoon.

De Student Profiel Analyse
Het assessment dat ik zelf inzet is de online vragenlijst voor de Student Profiel Analyse (SPA) en is gebaseerd op de DISC (staat voor: dominantie, invloed, stabiliteit en conformiteit). Dit gaat over de verschillende gedragsstijlen van mensen. Met deze SPA, een persoonlijke gedragsanalyse krijgt je kind onder andere inzicht in zijn talenten, eigenschappen, motivatoren en passende taken of werkgebieden. 
 
Het mooie van dit instrument is dat de link wordt gelegd met alle opleidingen in Nederland op mbo, hbo en wo niveau. Dus je krijgt met één druk op de knop een overzicht van de opleidingen die passen bij het persoonlijke profiel van je kind. Dat een studie past, wil niet zeggen dat hij dit ook ambieert. Dat wordt ook meegenomen in de gesprekken en de bedoeling is dat er een top 3 wordt gemaakt waaruit de student in spe uiteindelijk kan kiezen. 
 
Ik als toegepast psycholoog vind het zeer belangrijk dat er na een dergelijk onderzoek één of meerdere gesprekken plaatsvinden. Uitleg en toelichting op de uitkomsten is van belang zodat de informatie op een juiste manier wordt geïnterpreteerd en onduidelijkheden kunnen worden weggenomen.
 
Ook bij het maken van een keuze in middelbaar of hoger onderwijs geldt dat het gevoel bij een school belangrijk is. Dus als het even kan, adviseer ik je om samen met je kind de scholen te bezoeken en hem zich te laten inleven in het feit hoe het zou zijn om op die school de komende jaren rond te lopen.
 
Vragen?

Heb je vragen over de SPA en de studiekeuzebegeleiding neem dan contact op met coach Jacqueline Naaborg van Papallona Coaching & Advies.

Heb je andere vragen of wil je over een ander onderwerp specifiek meer weten, laat het me weten. Advies van Dutch for Children and more… is altijd persoonlijk. Uitgaand van jullie vragen en wensen, kennis van het leren van jullie kind en gericht op de op jullie kind aansluitende mogelijkheden in Nederland in de regio waar jullie (willen) gaan wonen.

Bruikbare websites

 
Bronnen