AND MORE...

Dutch for Children and more...

Nederlandse online-les, NTC-online, Engelse les online voor kinderen en volwassenen via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.



+599 95105171
w: www.dutchforchildren.nl
e: dutchforchildren@gmail.com

Nieuw

Een cadeau bij aanmelding voor Nederlandse les of losse modules vóór 1 juli 2018!
 
Reviews van ouders: lees de  recente ervaringen van andere ouders.

 Wat leert je kind? Een uitgebreid artikel over wat kinderen leren in groep 1 tot en met 8
en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Waarom Dutch for Children and more?

 • op maat gemaakte lessen
 • flexibele lestijden
 • online privéles vanuit huis
 • géén reistijden
 • lesmateriaal inbegrepen
 • een veilige eduactieve online omgeving
 • gemakkelijk en frequent contact
Lees de reviews

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles!

 

Help we gaan terug naar Nederland-2

Help, we gaan terug naar Nederland. 
Hoe kies ik een goede school? 
Deel 2 uit een serie van 3: Hoe kies ik een goede middelbare school?
 
Keer je na een verblijf in het buitenland met je gezin terug naar Nederland? En heb je kinderen die naar de middelbare school gaan? Dan is dit een artikel wat je kunt helpen bij jullie keuze van de voor haar of hem juiste school.
 
Nederlands of internationaal
 
Kies je voor Nederlandstalig onderwijs of kies je voor doorgaan met het internationale curriculum in de buitenlandse taal?
 
Nederlandse ouders die kiezen om hun kind te laten instromen in het Nederlandse onderwijs, willen dat hun kind integreert in de Nederlandse gemeenschap. Niet alleen op school, maar ook bij het sporten, andere hobby’s en in de buurt waar je woont.
Ouders die twijfelen of het Nederlandse onderwijs nog wel een optie is, denken dat hun kind beter af is met een internationale keuze omdat hij helemaal gewend geraakt is aan het internationale onderwijs en de internationale cultuur en hier ook langer deel vanuit maakt dan van het Nederlandse onderwijs. 
 
Heeft je kind net een internationale Engelstalige basisschool in het buitenland afgerond? Dan heb je namelijk twee mogelijkheden:
– uw kind in het Nederlandse voortgezet onderwijs laten instromen
– uw kind Engelstalig voortgezet onderwijs laten volgen op een internationale school.
 
Hulpvragen
 
Gaan de kinderen definitief terug naar Nederland?
Is integratie met de Nederlandse gemeenschap het doel of blijven de kinderen onderdeel van een inter­nationale gemeenschap en/of school?
Wat is het niveau van het Nederlands? Wordt er thuis Nederlands gesproken? En is er Nederlandse les?
Is het moment van overstap gunstig of ongunstig? En hoe zwaar weeg ik dit mee?
Is het e.v. geplande vervolg of studie in het Nederlands of Engels?
Sluit het voortgezet onderwijs aan op het Nederlandse examensysteem en/of IB?
Heeft mijn kind een onderwijsachterstand?
Heeft mijn kind een leerprobleem?
Volgt mijn kind nu privéonderwijs in kleine klassen?
Zijn er familieomstandigheden of andere redenen om voor een beschermde omgeving te kiezen?
Wat kan ik financieel betalen?
 
Verschillende mogelijkheden in Nederland
 
Nederlandse middelbare scholen (door de overheid bekostigd)
Nederlandse particuliere middelbare scholen
Internationale privéscholen (meestal met een IB programma)
Internationaal georiënteerde scholen (hybride bekostigd door overheid en ouderbijdrage met meestal een IB programma)
 
 
 
Verschillende onderwijssystemen

Als je kiest voor een Nederlandse middelbare school heb je bovendien keuze uit verschillende onderwijssystemen. Deze zijn belangrijk om goed onder de loep te nemen, om te kunnen aansluiten bij wat het beste bij jouw kind past. Sommige onderwijssystemen sluiten bijvoorbeeld beter aan bij internationale programma’s dan anderen.
 
Scholen in Nederland onderscheiden zich door het type onderwijsmethode dat zij hanteren, maar ook door de geloofs- en/of levensovertuiging waar zij zich op baseren.
 
Binnen het voortgezet onderwijs zijn er drie soorten scholen:
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief praktijkonderwijs;
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).
 
Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Iedereen kan op deze school terecht. Op een openbare school kan wel godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs worden gevolgd.
Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde levensovertuiging, zoals rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.
Voor lichamelijk gehandicapte, slechthorende, slechtziende of langdurig zieke leerlingen is er speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er speciale scholen voor jongeren die aan topsport doen.
Verschillende onderwijsmethoden die het basisonderwijs kent, bestaan minder in het vo. De meest voorkomende zijn het Dalton- en het Montessori-onderwijs.
 
Laat het schoolklimaat zwaar meewegen in je keuze! Er breekt straks een turbulente periode aan met de verhuizing en dan ook nog de beginnende of al ontwikkelde puberteit. Onderschat deze fase niet. Maar hoe kom je erachter, nota bene op afstand, wat in dit opzicht de ideale school is voor je zoon of dochter?
 
Hoe kun je dan toch goed op afstand kiezen?
 
Enkele tips onder elkaar:
 
Ga als het kan zelf naar een open dag en praat met de leraren. Zo niet een goede vertegenwoordiger van julllie gezin. Hoe betrokken en enthousiast zijn de leerkachten? Porbeer erachter te komen wat ze niet willen laten zien op de open dag. Ga ook in gesprek met leerlingen, meestal zijn ze eerlijk genoeg om te vertellen wat zij de plus- en minpunten van hun school vinden. Je kunt ook contact zoeken met ouders die al een kind hebben op de school van je voorkeur. Van hun ervaringen steek je vaak meer op dan van een mooie folder.
 
Check de website van de school: wat zijn de toelatingseisen, hoe ziet de schoolorganisatie eruit, in hoeverre kan de school indien nodig extra begeleiding bieden voor specifieke leerproblemen en met welke onderwijsmethode wordt er gewerkt?
 
Check het aanbod van school. Past het totale lesaanbod van een school bij de belangstelling van je kind?
 
Check extra’s van tevoren. Bijna elke school heeft iets extra’s, zoals bèta-klassen, tweetalig onderwijs, vwo met Latijn, of ’exotische’ keuzevakken als Chinees en filosofie. Ook kunnen er culturele of sportieve extra’s zijn.
 
Praat met de school. Maak een telefonische of videoafspraak met tenminste  een van de volgende mensen: een zorgcoördinator/intern begeleider, het unit-hoofd van de unit waar je kind zou komen, een leerkracht en/of de persoon die nieuwe leerlingen rondleidt en aanneemt. 
 
Stel ze kritische vragen waardoor je echt meer komt te weten over de school. 
Bijvoorbeeld:
als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: op welke wijze geven jullie invulling aan deze onderwijsmethode en hoe bevalt dit?
als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: wanneer heeft de laatste verandering in dit systeem plaatsgevonden en welke was dat (en waarom)?
welke lesmethoden/boeken gebruiken jullie (en eventueel welke uitgave) en waarom deze?
zijn er ruimten voor sport, creativiteit en muziek? Welk materiaal gebruiken jullie?
welke ICT-middelen heeft school en (belangrijker nog) hoe zetten ze deze in?
hoe was uw laatste beoordeling door de inspectie? Wat vindt u het belangrijkste punt uit dit rapport?
wat voor soort leerling voelt zich thuis op uw school?
zou u deze school aan uw nicht, neef aanbevelen en waarom wel/niet?
hoe zou u de sfeer op school omschrijven met een kleur?
 
Uiteraard hoef je niet exact deze vragen te stellen, maar het zijn voorbeelden over hoe je net wat andere informatie kunt krijgen dan de standaardinformatie van websites en open dagen.
 
Bovendien ben je vaak niet in de gelegenheid om zaken live te ervaren en moet je het hebben van dit soort gesprekken. Wees creatief en bereid het gesprek goed voor alsof je een interview afneemt. Neem geen genoegen met korte antwoorden als dat je nieuwsgierigheid niet bevredigd. Vraag door waar nodig.
 
Zorg voor informatie rond school
 
Het mooiste is als je de scholen zelf kunt bekijken en ‘aanvoelen’, maar als je niet in de gelegenheid bent kun je op zoek gaan naar mensen die dat wel zijn:
 
Familieleden of vrienden willen misschien best een keer voor jou gaan kijken, rond en in school de gesprekken aanhoren en/of ouders bevragen die kinderen op de scholen hebben. 
Mensen in de vele Facebookgroepen waar je lid van kunt worden. Enkele zoektermen op Facebook zijn: expats in-de naam van de stad of regio-, live in -de naam van de stad of regio-, durftevragen.
Als je de school spreekt, kun je vragen wie je e.v. van de ouder mag benaderen met oudervragen. Misschien een ouderraad of andere ‘spokesman/woman’ van school.
Check de sfeer. Zelf of via anderen. Hoe is de sfeer? Dit is bepalend voor of je kind zich uiteindelijk wel of niet op zijn gemak voelt.
 
Heb je vragen of wil je over één bepaald onderwerp specifiek meer weten, laat het me weten. Advies van Dutch for Children and more… is altijd persoonlijk. Uitgaand van jullie vragen en wensen, kennis van het leren van jullie kind en gericht op de op jullie kind aansluitende mogelijkheden in Nederland in de regio waar jullie (willen) gaan wonen.
 
Bruikbare websites
 
De vo gids: https://www.devogids.nl Met name het stappenplan is een aanrader: https://www.devogids.nl/stappenplan-vo-gids/
De website van de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs met o.a. inspectierapporten van scholen, overzicht van excellente scholen: www.onderwijsinspectie.nl
De website 1000scholen. Vind en vergelijk alle scholen in Nederland: https://10000scholen.nl
Informatie op de website van Dutch for Children and more… https://www.dutchforchildren.nl/information/education-in-the-netherlands/
 
Gebruikte bronnen
 
Inspectie van het Ministerie van Onderwijs.
OudersvanNu
Dutch for Children and more…

Deel 2: Hoe kies ik een goede middelbare school?

Keer je na een verblijf in het buitenland met je gezin terug naar Nederland? En heb je kinderen die naar de middelbare school gaan? Dan is dit een artikel wat je kunt helpen bij jullie keuze van de voor haar of hem juiste school.

= Deel 1 vind je hier: Hoe kies ik een goede basisschool? = 

Nederlands of internationaal

Kies je voor Nederlandstalig onderwijs of kies je voor doorgaan met het internationale curriculum in de buitenlandse taal?

Nederlandse ouders die kiezen om hun kind te laten instromen in het Nederlandse onderwijs, willen dat hun kind integreert in de Nederlandse gemeenschap. Niet alleen op school, maar ook bij het sporten, andere hobby’s en in de buurt waar je woont.

Ouders die twijfelen of het Nederlandse onderwijs nog wel een optie is, denken dat hun kind beter af is met een internationale keuze omdat hij helemaal gewend geraakt is aan het internationale onderwijs en de internationale cultuur en hier ook langer deel vanuit maakt dan van het Nederlandse onderwijs. 

Hulpvragen bij deze keuze
 • Gaan de kinderen definitief terug naar Nederland?
 • Is integratie met de Nederlandse gemeenschap het doel of blijven de kinderen onderdeel van een inter­nationale gemeenschap en/of school?
 • Wat is het niveau van het Nederlands? Wordt er thuis Nederlands gesproken? En is er Nederlandse les?
 • Is het moment van overstap gunstig of ongunstig? En hoe zwaar weeg ik dit mee?
 • Is het e.v. geplande vervolg of studie in het Nederlands of Engels?
 • Sluit het voortgezet onderwijs aan op het Nederlandse examensysteem en/of IB?
 • Heeft mijn kind een onderwijsachterstand?
 • Heeft mijn kind een leerprobleem?
 • Volgt mijn kind nu privéonderwijs in kleine klassen?
 • Zijn er familieomstandigheden of andere redenen om voor een beschermde omgeving te kiezen?
 • Wat kan ik financieel betalen?
Verschillende mogelijkheden in Nederland voor middelbaar onderwijs
 • Nederlandse middelbare scholen (door de overheid bekostigd)
 • Nederlandse particuliere middelbare scholen
 • Internationale privéscholen (meestal met een IB programma)
 • Internationaal georiënteerde scholen (hybride bekostigd door overheid en ouderbijdrage met meestal een IB programma)

Verschillende onderwijssystemen


Als je kiest voor een Nederlandse middelbare school heb je bovendien keuze uit verschillende onderwijssystemen. Deze zijn belangrijk om goed onder de loep te nemen, om te kunnen aansluiten bij wat het beste bij jouw kind past. Sommige onderwijssystemen sluiten bijvoorbeeld beter aan bij internationale programma’s dan anderen.

Scholen in Nederland onderscheiden zich door het type onderwijsmethode dat zij hanteren, maar ook door de geloofs- en/of levensovertuiging waar zij zich op baseren.

Binnen het voortgezet onderwijs zijn er drie soorten scholen:

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief praktijkonderwijs;

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Iedereen kan op deze school terecht. Op een openbare school kan wel godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs worden gevolgd.

Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde levensovertuiging, zoals rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.
Voor lichamelijk gehandicapte, slechthorende, slechtziende of langdurig zieke leerlingen is er speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er speciale scholen voor jongeren die aan topsport doen.

Verschillende onderwijsmethoden die het basisonderwijs kent, bestaan minder in het vo. De meest voorkomende zijn het Dalton- en het Montessori-onderwijs.

NB: Laat het schoolklimaat zwaar meewegen in je keuze! Er breekt straks een turbulente periode aan met de verhuizing en dan ook nog de beginnende of al ontwikkelde puberteit. Onderschat deze fase niet. Maar hoe kom je erachter, nota bene op afstand, wat in dit opzicht de ideale school is voor je zoon of dochter?

Hoe kun je goed op afstand kiezen?

Enkele tips onder elkaar:

 • Ga als het kan zelf naar een open dag en praat met de leraren. Zo niet een goede vertegenwoordiger van julllie gezin. Hoe betrokken en enthousiast zijn de leerkachten? Porbeer erachter te komen wat ze niet willen laten zien op de open dag. Ga ook in gesprek met leerlingen, meestal zijn ze eerlijk genoeg om te vertellen wat zij de plus- en minpunten van hun school vinden. Je kunt ook contact zoeken met ouders die al een kind hebben op de school van je voorkeur. Van hun ervaringen steek je vaak meer op dan van een mooie folder.
 • Check de website van de school: wat zijn de toelatingseisen, hoe ziet de schoolorganisatie eruit, in hoeverre kan de school indien nodig extra begeleiding bieden voor specifieke leerproblemen en met welke onderwijsmethode wordt er gewerkt?
 • Check het aanbod van school. Past het totale lesaanbod van een school bij de belangstelling van je kind?
 • Check extra’s van tevoren. Bijna elke school heeft iets extra’s, zoals bèta-klassen, tweetalig onderwijs, vwo met Latijn, of ’exotische’ keuzevakken als Chinees en filosofie. Ook kunnen er culturele of sportieve extra’s zijn.
 • Praat met de school. Maak een telefonische of videoafspraak met tenminste  een van de volgende mensen: een zorgcoördinator/intern begeleider, het unit-hoofd van de unit waar je kind zou komen, een leerkracht en/of de persoon die nieuwe leerlingen rondleidt en aanneemt. 

Stel kritische vragen waardoor je echt meer komt te weten over de school. 
Bijvoorbeeld:

 • als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: op welke wijze geven jullie invulling aan deze onderwijsmethode en hoe bevalt dit?
 • als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: wanneer heeft de laatste verandering in dit systeem plaatsgevonden en welke was dat (en waarom)?
 • welke lesmethoden/boeken gebruiken jullie (en eventueel welke uitgave) en waarom deze?
 • zijn er ruimten voor sport, creativiteit en muziek? Welk materiaal gebruiken jullie?
 • welke ICT-middelen heeft school en (belangrijker nog) hoe zetten ze deze in?
 • hoe was uw laatste beoordeling door de inspectie? Wat vindt u het belangrijkste punt uit dit rapport?
 • wat voor soort leerling voelt zich thuis op uw school?
 • zou u deze school aan uw nicht, neef aanbevelen en waarom wel/niet?
 • hoe zou u de sfeer op school omschrijven met een kleur?

Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden over hoe je net wat andere informatie kunt krijgen dan de standaardinformatie van websites en open dagen.

Bovendien ben je vaak niet in de gelegenheid om zaken live te ervaren en moet je het hebben van dit soort gesprekken. Wees creatief en bereid het gesprek goed voor alsof je een interview afneemt. Neem geen genoegen met korte antwoorden als dat je nieuwsgierigheid niet bevredigd. Vraag door waar nodig.

Zorg voor informatie rond school

Het mooiste is als je de scholen zelf kunt bekijken en ‘aanvoelen’, maar als je niet in de gelegenheid bent kun je op zoek gaan naar mensen die dat wel zijn:

Familieleden of vrienden willen misschien best een keer voor jou gaan kijken, rond en in school de gesprekken aanhoren en/of ouders bevragen die kinderen op de scholen hebben. 

 • Mensen in de vele Facebookgroepen waar je lid van kunt worden. Enkele zoektermen op Facebook zijn: expats in-de naam van de stad of regio-, live in -de naam van de stad of regio-, durftevragen.
 • Als je de school spreekt, kun je vragen wie je e.v. van de ouder mag benaderen met oudervragen. Misschien een ouderraad of andere ‘spokesman/woman’ van school.
 • Check (Social) media over deze school.
 • Check de sfeer. Zelf of via anderen. Hoe is de sfeer? Dit is bepalend voor of je kind zich uiteindelijk wel of niet op zijn gemak voelt.
Vragen?

Heb je vragen of wil je over één bepaald onderwerp specifiek meer weten, laat het me weten. Advies van Dutch for Children and more… is altijd persoonlijk. Uitgaand van jullie vragen en wensen, kennis van het leren van jullie kind en gericht op de op jullie kind aansluitende mogelijkheden in Nederland in de regio waar jullie (willen) gaan wonen.

Bruikbare websites

Meer informatie op de websit e van Dutch for Children and more… 

Deel 1 vind je hier: Hoe kies ik een goede basisschool?

De vo gids: https://www.devogids.nl  Met name het stappenplan is een aanrader: https://www.devogids.nl/stappenplan-vo-gids/

De website van de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs met o.a. inspectierapporten van scholen, overzicht van excellente scholen: https://www.onderwijsinspectie.nl

De website 1000scholen. Vind en vergelijk alle scholen in Nederland: https://10000scholen.nl

Gebruikte bronnen
 • Inspectie van het Ministerie van Onderwijs.
 • OudersvanNu
 • Dutch for Children and more…