AND MORE...

Dutch for Children and more...

Nederlandse online-les, NTC-online, Online les via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
https://www.dutchforchildren.nl
https://www.facebook.com/dutchforchildrenandmore/
e: dutchforchildren@gmail.com

NU

Verder:

Waarom Dutch for Children and more?

 • op maat gemaakte lessen
 • flexibele lestijden
 • online privéles vanuit huis
 • géén reistijden
 • lesmateriaal inbegrepen
 • een veilige eduactieve online omgeving
 • gemakkelijk en frequent contact
Lees de reviews en bekijk de  tarieven .

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles!

 

De eindtoets groep 8

De eindtoets in groep 8
 
 
In het kort
 
De eindtoets in groep 8 is verplicht. Inmiddels zijn er verschillende toetsen waaruit scholen mogen kiezen. De toets moet inzicht geven in de niveaus van taal en rekenen van de leerling. Die niveaus worden referentieniveaus genoemd en worden in het voortgezet onderwijs ook getoetst.
Dit schooljaar 2017-2018 wordt de eindtoets in april 2018 afgenomen.
 
De toetsen zijn een momentopname. Leerkrachten en school weten inmiddels al waar de leerling qua niveau en referentie zit.
 
De verschillende toetsen, met de meest bekende eindtoetsen eerst:
 
CITO Eindtoets
IEP Eindtoets
Route 8 Eindtoets
AMN Eindtoets
CESAN Eindtoets
DIA Eindtoets
 
Als eerste worden de toetsen uitgelegd, daarna vind je oefenmogelijkheden in het algemeen en specifiek per toets en tot slot enkele tips voor het rustig maken van een eindtoets.
 
De toetsen uitgelegd
 
1. De CITO Eindtoets. Deze toets kan zowel digitaal als op papier worden gemaakt. Als de school ervoor kiest, doet je kind naast Nederlandse taal en rekenen ook het onderdeel wereldoriëntatie. De Centrale Eindtoets wordt door de meeste scholen afgenomen, hoewel de volgende toetsen ook aan populariteit toenemen. 

Nieuw zijn de grammaticaonderdelen:
- onderscheiden van hoofdzin en bijzin
- onderscheiden van vragende, bedrijvende en lijdende vorm
- woord benoemen.
 
De toets kent een B-versie (basis) en een N-versie (aangepaste versie voor minder sterke leerlingen). Lees hier meer: https://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/centrale_eindtoets
 
2. ROUTE 8 is een digitale adaptieve Eindtoets en mag sinds 2016 door scholen worden afgenomen. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De toets bevat naast de verplichte onderdelen ook het optionele onderdeel persoonlijk functioneren.

Deze toets is ontworpen door A-Vision. Kenmerken:
de toets duurt slechts 2-3 uur
de toets wordt via internet afgenomen
de toets is adaptief: zwakkere leerlingen krijgen minder moeilijke opgaven aangeboden, sterkere leerlingen krijgen minder makkelijke opgaven aangeboden.
 
Lees hier meer: https://route8.nl
 
3. De IEP Eindtoets meet alleen de verplichte vaardigheden Nederlandse taal en rekenen. Deze wordt op papier afgenomen en mag sinds 2016 officieel worden gebruikt als Eindtoets groep 8.

Deze toets is ontworpen door Bureau ICE. Kenmerken:
de toets neemt 2 ochtenden van hooguit 2 uur in beslag
zowel meerkeuze als open vragen, omdat sommige vaardigheden volgens de uitgever beter d.m.v. open vragen te meten zijn
goed nagedacht over vormgeving.
 
Lees hier meer: https://www.toets.nl/werkterreinen/basisonderwijs-4/iep-eindtoets/voorbeeldopgaven
 
4. De AMN Eindtoets is een nieuwe digitale toets welke in 2017 voor het eerst wordt aangeboden. Hierin worden de verplichte onderdelen rekenen en taal getoetst. De AMN Eindtoets kan worden afgenomen op allerlei devices .
 
Deze toets is ontworpen door AMN. Kenmerken:
digitale afname van 2 keer anderhalf uur
naast rekenen en taal wordt een "Aansluiting" meegeleverd. Daarmee worden de interesses en motivatie van het kind onderzocht. De afnametijd van de Aansluiting is 3 keer 2 uur.
 
Lees meer: https://www.amn.nl/onderwijs/po/aansluiting-po/
 
5. CESAN biedt de Eindtoets op papier aan. De visie van de CESAN Eindtoets is om de toets sober en helder te houden zodat kinderen niet worden afgeleid. Naast de verplichte onderdelen wordt ook de kennis van sociale media getest met deze toets.

Deze toets is ontworpen door SM&C BV. 
Kenmerken:
afname op papier
flinke hoeveelheid vragen
toetst ook sociale mediavaardigheden

Lees hier meer: https://www.eindtoetsen.nl
 
6. De DIA Eindtoets is een van de nieuwe toetsen in 2017. Deze Eindtoets meet digitaal de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen.
 
Deze toets is ontworpen door Diataal BV. Kenmerken:
de digitale afname duurt 1 dagdeel of 2 keer anderhalf uur
rekenen weegt het zwaarst (40%), gevolgd door begrijpend lezen (30%), taalverzorging (20%) en woordenschat (10%);
voor rekenen en begrijpend lezen kan gekozen worden voor een eenvoudige variant.

Lees meer: https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/onderdelen/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefenmogelijkheden
 
Alle onderdelen
Op https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm kun je alle onderdelen oefenen voor groep 8. Soms ook per soort toets. Tip: klik op verder oefenen bij de onderdelen.
 
1. Cito Eindtoets
Taal: https://leestrainer.nl/Taal.htm
Rekenen: https://leestrainer.nl/Rekenencito.htm
Studievaardigheden: https://leestrainer.nl/Studievaardighedencito.htm
 
2. Route 8
https://route8toets-oefenen.nl/index.html
 
3. Iep-toets
https://www.toets.nl/voorbeeldopgaven
https://www.ieptoets-oefenen.nl/iep-groep-8
 
4. AMN toets
https://amntoets-oefenen.nl
 
5. CESAN eindtoets
https://www.eindtoetsen.nl/Ouders-verzorgers/Inhoud-CESAN-Eindtoets
 
6. Dia toets
https://diatoets-oefenen.nl
 
Algemene tips voor het maken van de eindtoets
 
Goed om te weten:
De toetsen zijn een momentopname. Leerkrachten en school weten inmiddels al waar de leerling qua niveau en referentie zit.
De Cito-toets is bedoeld als middel om het niveau van een leerling te bepalen, maar wordt soms een doel op zich. Maar een leerling kan de Cito-toets niet goed of slecht maken. Het eindresultaat is immers welk schooltype het beste bij de leerling past.
 
Veel leerlingen zijn best een beetje zenuwachtig voor de Eindtoets. Daarom hier wat tips:
 
Leg niet teveel druk op je kind. Als kinderen druk voelen dat ze moeten presteren, gebeurt helaas vaak het tegenovergestelde. Kinderen weten goed dat dit een belangrijke toets is en willen het uit zichzelf ook graag goed maken. Het is goed om dit bespreekbaar te maken en te kijken waar je kind behoefte aan heeft en hoe je hem kunt helpen. Kinderen uit groep 8 kunnen dit heel goed zelf aangeven
Zorg dat je kind deze week genoeg slaap krijgt en uitgerust aan de toetsen kan beginnen.
Maak er iets leuks van (maar geen circus). Geef bijvoorbeeld een lekker tussendoortje mee naar school, ga aan het eind van de toets uit eten of zorg in de middag voor een ontspannende activiteit.
Blijf positief.  Vertel je kind dat je in hem gelooft en dat je vertrouwen hebt dat hij de toets goed gaat maken. Een kind begint hierdoor met veel meer zelfvertrouwen aan de toets.
Oefenen met een aantal oude toetsen helpt kinderen bekend te laten worden met de vraagstelling. Het is fijn als kinderen weten waar ze aan toe zijn. Wil je samen met je kind oefenen? Kijk dan bij de bovenstaande oefenmogelijkheden.
 
 
 
Tenslotte
 
Wil je meer lezen over de regelgeving m.b.t. de overgang po-vo lees dan hier verder: https://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/verplichte-eindtoets/
 
Wil je je kind verder helpen met hoe je vragen leest en beantwoordt? Lees dan het volgende blog volgende week vrijdag over: hoe maak je een toets.
 
Heb je nu meer vragen of hulp nodig: jij en je kind zijn van harte welkom bij Dutch for Children and more… voor op maat begeleiding via Skype!
 
Succes!
 
Groeten (juf) Wendy van Dalen
Dutch for Children and more…
De eindtoets in groep 8
 
 
In het kort
 
De eindtoets in groep 8 is verplicht. Inmiddels zijn er verschillende toetsen waaruit scholen mogen kiezen. De toets moet inzicht geven in de niveaus van taal en rekenen van de leerling. Die niveaus worden referentieniveaus genoemd en worden in het voortgezet onderwijs ook getoetst.
Dit schooljaar 2017-2018 wordt de eindtoets in april 2018 afgenomen.
 
De toetsen zijn een momentopname. Leerkrachten en school weten inmiddels al waar de leerling qua niveau en referentie zit.
 
De verschillende toetsen, met de meest bekende eindtoetsen eerst:
 
CITO Eindtoets
IEP Eindtoets
Route 8 Eindtoets
AMN Eindtoets
CESAN Eindtoets
DIA Eindtoets
 
Als eerste worden de toetsen uitgelegd, daarna vind je oefenmogelijkheden in het algemeen en specifiek per toets en tot slot enkele tips voor het rustig maken van een eindtoets.
 
De toetsen uitgelegd
 
1. De CITO Eindtoets. Deze toets kan zowel digitaal als op papier worden gemaakt. Als de school ervoor kiest, doet je kind naast Nederlandse taal en rekenen ook het onderdeel wereldoriëntatie. De Centrale Eindtoets wordt door de meeste scholen afgenomen, hoewel de volgende toetsen ook aan populariteit toenemen. 

Nieuw zijn de grammaticaonderdelen:
- onderscheiden van hoofdzin en bijzin
- onderscheiden van vragende, bedrijvende en lijdende vorm
- woord benoemen.
 
De toets kent een B-versie (basis) en een N-versie (aangepaste versie voor minder sterke leerlingen). Lees hier meer: https://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/centrale_eindtoets
 
2. ROUTE 8 is een digitale adaptieve Eindtoets en mag sinds 2016 door scholen worden afgenomen. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De toets bevat naast de verplichte onderdelen ook het optionele onderdeel persoonlijk functioneren.

Deze toets is ontworpen door A-Vision. Kenmerken:
de toets duurt slechts 2-3 uur
de toets wordt via internet afgenomen
de toets is adaptief: zwakkere leerlingen krijgen minder moeilijke opgaven aangeboden, sterkere leerlingen krijgen minder makkelijke opgaven aangeboden.
 
Lees hier meer: https://route8.nl
 
3. De IEP Eindtoets meet alleen de verplichte vaardigheden Nederlandse taal en rekenen. Deze wordt op papier afgenomen en mag sinds 2016 officieel worden gebruikt als Eindtoets groep 8.

Deze toets is ontworpen door Bureau ICE. Kenmerken:
de toets neemt 2 ochtenden van hooguit 2 uur in beslag
zowel meerkeuze als open vragen, omdat sommige vaardigheden volgens de uitgever beter d.m.v. open vragen te meten zijn
goed nagedacht over vormgeving.
 
Lees hier meer: https://www.toets.nl/werkterreinen/basisonderwijs-4/iep-eindtoets/voorbeeldopgaven
 
4. De AMN Eindtoets is een nieuwe digitale toets welke in 2017 voor het eerst wordt aangeboden. Hierin worden de verplichte onderdelen rekenen en taal getoetst. De AMN Eindtoets kan worden afgenomen op allerlei devices .
 
Deze toets is ontworpen door AMN. Kenmerken:
digitale afname van 2 keer anderhalf uur
naast rekenen en taal wordt een "Aansluiting" meegeleverd. Daarmee worden de interesses en motivatie van het kind onderzocht. De afnametijd van de Aansluiting is 3 keer 2 uur.
 
Lees meer: https://www.amn.nl/onderwijs/po/aansluiting-po/
 
5. CESAN biedt de Eindtoets op papier aan. De visie van de CESAN Eindtoets is om de toets sober en helder te houden zodat kinderen niet worden afgeleid. Naast de verplichte onderdelen wordt ook de kennis van sociale media getest met deze toets.

Deze toets is ontworpen door SM&C BV. 
Kenmerken:
afname op papier
flinke hoeveelheid vragen
toetst ook sociale mediavaardigheden

Lees hier meer: https://www.eindtoetsen.nl
 
6. De DIA Eindtoets is een van de nieuwe toetsen in 2017. Deze Eindtoets meet digitaal de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen.
 
Deze toets is ontworpen door Diataal BV. Kenmerken:
de digitale afname duurt 1 dagdeel of 2 keer anderhalf uur
rekenen weegt het zwaarst (40%), gevolgd door begrijpend lezen (30%), taalverzorging (20%) en woordenschat (10%);
voor rekenen en begrijpend lezen kan gekozen worden voor een eenvoudige variant.

Lees meer: https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/onderdelen/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefenmogelijkheden
 
Alle onderdelen
Op https://leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm kun je alle onderdelen oefenen voor groep 8. Soms ook per soort toets. Tip: klik op verder oefenen bij de onderdelen.
 
1. Cito Eindtoets
Taal: https://leestrainer.nl/Taal.htm
Rekenen: https://leestrainer.nl/Rekenencito.htm
Studievaardigheden: https://leestrainer.nl/Studievaardighedencito.htm
 
2. Route 8
https://route8toets-oefenen.nl/index.html
 
3. Iep-toets
https://www.toets.nl/voorbeeldopgaven
https://www.ieptoets-oefenen.nl/iep-groep-8
 
4. AMN toets
https://amntoets-oefenen.nl
 
5. CESAN eindtoets
https://www.eindtoetsen.nl/Ouders-verzorgers/Inhoud-CESAN-Eindtoets
 
6. Dia toets
https://diatoets-oefenen.nl
 
Algemene tips voor het maken van de eindtoets
 
Goed om te weten:
De toetsen zijn een momentopname. Leerkrachten en school weten inmiddels al waar de leerling qua niveau en referentie zit.
De Cito-toets is bedoeld als middel om het niveau van een leerling te bepalen, maar wordt soms een doel op zich. Maar een leerling kan de Cito-toets niet goed of slecht maken. Het eindresultaat is immers welk schooltype het beste bij de leerling past.
 
Veel leerlingen zijn best een beetje zenuwachtig voor de Eindtoets. Daarom hier wat tips:
 
Leg niet teveel druk op je kind. Als kinderen druk voelen dat ze moeten presteren, gebeurt helaas vaak het tegenovergestelde. Kinderen weten goed dat dit een belangrijke toets is en willen het uit zichzelf ook graag goed maken. Het is goed om dit bespreekbaar te maken en te kijken waar je kind behoefte aan heeft en hoe je hem kunt helpen. Kinderen uit groep 8 kunnen dit heel goed zelf aangeven
Zorg dat je kind deze week genoeg slaap krijgt en uitgerust aan de toetsen kan beginnen.
Maak er iets leuks van (maar geen circus). Geef bijvoorbeeld een lekker tussendoortje mee naar school, ga aan het eind van de toets uit eten of zorg in de middag voor een ontspannende activiteit.
Blijf positief.  Vertel je kind dat je in hem gelooft en dat je vertrouwen hebt dat hij de toets goed gaat maken. Een kind begint hierdoor met veel meer zelfvertrouwen aan de toets.
Oefenen met een aantal oude toetsen helpt kinderen bekend te laten worden met de vraagstelling. Het is fijn als kinderen weten waar ze aan toe zijn. Wil je samen met je kind oefenen? Kijk dan bij de bovenstaande oefenmogelijkheden.
 
 
 
Tenslotte
 
Wil je meer lezen over de regelgeving m.b.t. de overgang po-vo lees dan hier verder: https://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/verplichte-eindtoets/
 
Wil je je kind verder helpen met hoe je vragen leest en beantwoordt? Lees dan het volgende blog volgende week vrijdag over: hoe maak je een toets.
 
Heb je nu meer vragen of hulp nodig: jij en je kind zijn van harte welkom bij Dutch for Children and more… voor op maat begeleiding via Skype!
 
Succes!
 
Groeten (juf) Wendy van Dalen
Dutch for Children and more…
 

In het kort

De eindtoets in groep 8 is verplicht. Inmiddels zijn er verschillende toetsen waaruit scholen mogen kiezen. De toets moet inzicht geven in de niveaus van taal en rekenen van de leerling. Die niveaus worden referentieniveaus genoemd en worden in het voortgezet onderwijs ook getoetst.

Dit schooljaar 2017-2018 wordt de eindtoets in april 2018 afgenomen. De toetsen zijn een momentopname. Leerkrachten en school weten inmiddels al waar de leerling qua niveau en referentie zit.

De verschillende toetsen, met de meest bekende eindtoetsen eerst:

 1. CITO Eindtoets
 2. IEP Eindtoets
 3. Route 8 Eindtoets
 4. AMN Eindtoets
 5. CESAN Eindtoets
 6. DIA Eindtoets

Als eerste worden de toetsen uitgelegd, daarna vind je oefenmogelijkheden in het algemeen en specifiek per toets, vervolgens enkele tips voor het rustig maken van een eindtoets en tenslotte extra informatie.

De toetsen uitgelegd

1. De CITO Eindtoets. Deze toets kan zowel digitaal als op papier worden gemaakt. De digitale versie is adaptief. Die past zich aan aan het niveau van de leerling. Als de school ervoor kiest, doet je kind naast Nederlandse taal en rekenen ook het onderdeel wereldoriëntatie. Dit laatste is niet verplicht. De Centrale Eindtoets wordt door de meeste scholen afgenomen, hoewel de volgende toetsen ook aan populariteit toenemen. 


Nieuw zijn de grammaticaonderdelen:

- onderscheiden van hoofdzin en bijzin

- onderscheiden van vragende, bedrijvende en lijdende vorm

- woord benoemen.

De toets kent een B-versie (basis) en een N-versie (aangepaste versie voor minder sterke leerlingen). Lees hier meer.

2. ROUTE 8 is een digitale adaptieve Eindtoets en mag sinds 2016 door scholen worden afgenomen. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De toets bevat naast de verplichte onderdelen ook het optionele onderdeel persoonlijk functioneren.

Deze toets is ontworpen door A-Vision. Kenmerken:

 • de toets duurt slechts 2-3 uur
 • de toets wordt via internet afgenomen
 • de toets is adaptief: zwakkere leerlingen krijgen minder moeilijke opgaven aangeboden, sterkere leerlingen krijgen minder makkelijke opgaven aangeboden.

Lees hier meer.

3. De IEP Eindtoets meet alleen de verplichte vaardigheden Nederlandse taal en rekenen. Deze wordt op papier afgenomen en mag sinds 2016 officieel worden gebruikt als Eindtoets groep 8.

 Deze toets is ontworpen door Bureau ICE. Kenmerken:

 • de toets neemt 2 ochtenden van hooguit 2 uur in beslag
 • zowel meerkeuze als open vragen, omdat sommige vaardigheden volgens de uitgever beter d.m.v. open vragen te meten zijn
 • goed nagedacht over vormgeving.

Lees hier meer.

4. De AMN Eindtoets is een nieuwe digitale toets welke in 2017 voor het eerst wordt aangeboden. Hierin worden de verplichte onderdelen rekenen en taal getoetst. De AMN Eindtoets kan worden afgenomen op allerlei devices. Deze toets is ontworpen door AMN. Kenmerken:

 • digitale afname van 2 keer anderhalf uur
 • naast rekenen en taal wordt een "Aansluiting" meegeleverd. Daarmee worden de interesses en motivatie van het kind onderzocht. De afnametijd van de Aansluiting is 3 keer 2 uur.

Lees hier meer.

5. CESAN biedt de Eindtoets op papier aan. De visie van de CESAN Eindtoets is om de toets sober en helder te houden zodat kinderen niet worden afgeleid. Naast de verplichte onderdelen wordt ook de kennis van sociale media getest met deze toets.

Deze toets is ontworpen door SM&C BV. Kenmerken:

 • afname op papier
 • flinke hoeveelheid vragen
 • toetst ook sociale mediavaardigheden


Lees hier meer.

6. De DIA Eindtoets is een van de nieuwe toetsen in 2017. Deze Eindtoets meet digitaal de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen.Deze toets is ontworpen door Diataal BV. Kenmerken:

 • de digitale afname duurt 1 dagdeel of 2 keer anderhalf uur
 • rekenen weegt het zwaarst (40%), gevolgd door begrijpend lezen (30%), taalverzorging (20%) en woordenschat (10%)
 • voor rekenen en begrijpend lezen kan gekozen worden voor een eenvoudige variant.


Lees hier meer.

Oefenmogelijkheden

Alle onderdelen
: hier kun je alle onderdelen oefenen voor groep 8. Soms ook per soort toets. Tip: klik op verder oefenen bij de onderdelen.

1. Cito Eindtoets

 • Taal oefen je   hier.

 • Rekenen hier.
 • Studievaardigheden hier.

2. Route 8

Hier kun je deze toets oefenen.

3. Iep-toets

4. AMN toets

Hier kun je deze toets oefenen.

5. CESAN eindtoets

Zo ziet deze toets eruit.

6. Dia toets

Hier kun je deze toets oefenen.

Algemene tips voor het maken van de eindtoets

Goed om te weten:

 • De toets is een momentopname. Leerkrachten en school weten inmiddels al waar de leerling qua niveau en referentie zit.
 • De Cito-toets is bedoeld als middel om het niveau van een leerling te bepalen, maar wordt soms een doel op zich. Maar een leerling kan de Cito-toets niet goed of slecht maken! Het eindresultaat is immers welk schooltype het beste bij de leerling past.

Veel leerlingen zijn best een beetje zenuwachtig voor de eindtoets. Daarom hier wat tips:

 • Leg niet teveel druk op je kind. Als kinderen druk voelen dat ze moeten presteren, gebeurt helaas vaak het tegenovergestelde. Kinderen weten goed dat dit een belangrijke toets is en willen het uit zichzelf ook graag goed maken. Het is goed om dit bespreekbaar te maken en te kijken waar je kind behoefte aan heeft en hoe je hem kunt helpen. Kinderen uit groep 8 kunnen dit heel goed zelf aangeven
 • Zorg dat je kind deze week genoeg slaap krijgt en uitgerust aan de toetsen kan beginnen.
 • Maak er iets leuks van (maar geen circus). Geef bijvoorbeeld een lekker tussendoortje mee naar school, ga aan het eind van de toets uit eten of zorg in de middag voor een ontspannende activiteit.
 • Blijf positief.  Vertel je kind dat je in hem gelooft en dat je vertrouwen hebt dat hij de toets goed gaat maken. Een kind begint hierdoor met veel meer zelfvertrouwen aan de toets.
 • Oefenen met een aantal oude toetsen helpt kinderen bekend te laten worden met de vraagstelling. Het is fijn als kinderen weten waar ze aan toe zijn. Wil je samen met je kind oefenen? Kijk dan bij de bovenstaande oefenmogelijkheden.

Tenslotte

 • Wil je meer lezen over de regelgeving m.b.t. de overgang po-vo lees dan hier verder.
 • Wil je je kind verder helpen met hoe je vragen leest en beantwoordt? Lees dan ook de blog volgende week vrijdag over: Hoe maak je een toets?
 • Heb je nu meer vragen of hulp nodig: jij en je kind zijn van harte welkom bij Dutch for Children and more… voor op maat begeleiding via Skype! 

Succes!

Groeten (juf) Wendy van Dalen,

van Dutch for Children and more…