AND MORE...

Dutch for Children and more...

Nederlandse online-les, NTC-online, Online les via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
https://www.dutchforchildren.nl
https://www.facebook.com/dutchforchildrenandmore/
e: dutchforchildren@gmail.com

NU

Verder:

Waarom Dutch for Children and more?

 • op maat gemaakte lessen
 • flexibele lestijden
 • online privéles vanuit huis
 • géén reistijden
 • lesmateriaal inbegrepen
 • een veilige eduactieve online omgeving
 • gemakkelijk en frequent contact
Lees de reviews en bekijk de  tarieven .

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles!

 

Begrijpend lezen

Is begrijpend lezen te leren? Of te verbeteren? Ja, dat is het zeker.
 
Begrijpend lezen groep 4, 5 en 6
 
Je kind moet eenvoudige teksten kunnen lezen en begrijpen. Dit kunnen verschillende soorten teksten zijn: verhalende en informatieve teksten, teksten die een mening weergeven of de lezer ergens van willen overtuigen, maar bijvoorbeeld ook gebruiksaanwijzingen. 
 
Hierbij moet je kind in staat zijn om te bepalen waar de tekst over gaat. Onder andere door gebruik te maken van illustraties, titel, tussenkopjes etc.  Ook door zijn eigen kennis over dit onderwerp kunnen activeren. 
 
Er wordt veel aandacht besteed aan het leggen van verbanden.
Dit gebeurt o.a. door te oefenen met verwijswoorden en signaalwoorden. Verwijswoorden zijn woorden die verwijzen naar iets dat in de zinnen daarvoor is genoemd. Bijvoorbeeld:
Ik kocht een rode broek. Dit bleek een vergissing.
Het woordje ‘dit’ is een verwijswoord en verwijst naar het kopen (en niet naar de broek). 
 
Signaalwoorden zijn woorden die gebruikt worden om aan te geven dat het gaat om een:
oorzaak met een gevolgrelatie
Hij reed tegen de lantaarnpaal, doordat hij aan het appen was.
doel en middel
Door middel van het navigatiesysteem, vonden we de weg.
probleem met een oplossing
Het probleem van de files lossen we op met extra asfalt.
 
Je kind moet verder in staat zijn om conclusies te trekken uit de tekst en voorspellingen te doen over het verdere verloop. Ze moeten leren om het probleem van moeilijke zinnen op te lossen en om de betekenis van een onbekend woord af te leiden uit de tekst. En ze moeten leren om de structuur van een verhaal te herkennen, bijvoorbeeld weten dat meestal in het begin van het verhaal de hoofdpersoon wordt geïntroduceerd, in het midden van het verhaal de gebeurtenissen beschreven worden en het laatste stuk vaak afrondend is.
 
Begrijpend lezen groep 6, 7 en 8: wat nog meer?
 
De teksten en de gebruikte woorden worden steeds moeilijker. Er komen steeds meer uitdrukkingen voor in de teksten. Er wordt van je kind verwacht dat het steeds meer de samenhang gaat zien tussen de zinnen en de alinea’s, verbanden kan leggen en kritisch kan nadenken over de teksten. Er wordt ook verwacht dat hij steeds meer ‘tussen de regels door’ kan lezen.
 
Je kind moet in staat zijn om zelf informatie op te zoeken over onderwerpen en deze informatie te ordenen en met elkaar te vergelijken.
 
In deze fase is het ook belangrijk dat je kind leert om kritisch naar zichzelf te kijken als lezer: heb ik wel met voldoende aandacht gelezen, snap ik alles wat ik gelezen heb, en zo niet, hoe komt dat en hoe los ik het op, enzovoort.
In groep 2, 3 start je kind met lezen. Dit gaat vooral over technisch lezen, maar als het goed is worden dan al de eerste basisstukjes gelegd voor begrijpend lezen. Wat betekent het woord dat je leest? En daarna de zin? En daarna: wat gebeurt er in het verhaal? Wat vind je leuk? Wat niet? Etc.
 
Begrijpend lezen gaat verder in groep 4, 5 en 6. Je kind moet eenvoudige teksten kunnen lezen en begrijpen. Dit kunnen verschillende soorten teksten zijn: verhalende en informatieve teksten, teksten die een mening weergeven of de lezer ergens van willen overtuigen, maar bijvoorbeeld ook gebruiksaanwijzingen. 
 
Hierbij moet je kind in staat zijn om te bepalen waar de tekst over gaat. Onder andere door gebruik te maken van illustraties, titel, tussenkopjes etc.  Ook door zijn eigen kennis over dit onderwerp kunnen activeren. 
 
Er wordt veel aandacht besteed aan het leggen van verbanden. Dit vinden veel kinderen best lastig. Dit gebeurt o.a. door te oefenen met verwijswoorden en signaalwoorden. Verwijswoorden zijn woorden die verwijzen naar iets dat in de zinnen daarvoor is genoemd. Bijvoorbeeld: "Ik kocht een gele trui. Dit bleek een vergissing." Het woordje ‘dit’ is een verwijswoord en verwijst naar het kopen (en niet naar de trui). 
 
Signaalwoorden zijn woorden die gebruikt worden om aan te geven dat het gaat om een:
oorzaak met een gevolgrelatie
: "Hij reed tegen de auto aan, doordat hij aan het appen was."
doel en middel
: "Door middel van Google Maps, vonden we de weg."
probleem met een oplossing: 
"Het probleem van de files lossen we op met extra bussen en treinen."
 
Je kind moet verder in staat zijn om conclusies te trekken uit de tekst en voorspellingen te doen over het verdere verloop. Ze moeten leren om het probleem van moeilijke zinnen op te lossen en om de betekenis van een onbekend woord af te leiden uit de tekst. En ze moeten leren om de structuur van een verhaal te herkennen, bijvoorbeeld weten dat meestal in het begin van het verhaal de hoofdpersoon wordt geïntroduceerd, in het midden van het verhaal de gebeurtenissen beschreven worden en het laatste stuk vaak afrondend is.
 
Begrijpend lezen in groep 6, 7 en 8: wat nog meer?
 
De teksten en de gebruikte woorden worden steeds moeilijker. Er komen steeds meer uitdrukkingen voor in de teksten. Er wordt van je kind verwacht dat het steeds meer de samenhang gaat zien tussen de zinnen en de alinea’s, verbanden kan leggen en kritisch kan nadenken over de teksten. Er wordt ook verwacht dat hij steeds meer ‘tussen de regels door’ kan lezen.
 
Je kind moet in staat zijn om zelf informatie op te zoeken over onderwerpen en deze informatie te ordenen en met elkaar te vergelijken.
 
In deze fase is het ook belangrijk dat je kind leert om kritisch naar zichzelf te kijken als lezer: heb ik wel met voldoende aandacht gelezen, snap ik alles wat ik gelezen heb, en zo niet, hoe komt dat en hoe los ik het op, enzovoort.
 
Hoe leer je (beter) begrijpend lezen?
 • door regelmatig (samen) kritisch te lezen
 • door het aanleren en oefenen van leesstrategieën
 • door het volgen van een stappenplan
 • door te oefenen met verschillende soorten teksten die je kind(eren) aanspreken

Zie hier voor onze kortingen.