Online school: Nederlands leren bij Dutch for Children

Dutch for Children

Nederlandse les in het buitenland

Online Nederlandse les in het buitenland: Losse modules

Wil je dat jouw kind online Nederlandse les in het buitenland of vanuit huis volgt? Soms zijn complete NTC-online lessen teveel of helemaal niet nodig. Dan zijn de modules een betere keuze voor je kind.

Misschien heeft jouw kind moeite met begrijpend lezen, werkwoordspelling of schrijven? Het kan ook zo zijn dat hij het nooit helemaal goed heeft aangeleerd. Als dit het geval is, is één van deze aanbiedingen zeker iets voor jullie!

Met deze losse online modules krijgt jouw kind online Nederlandse les in het buitenland of vanuit huis, waarbij hij de basis goed krijgt aangeboden door een kundige leerkracht. De lessen worden aangepast op het niveau en de interesse van jouw kind. Omdat hij er op een betekenisvolle manier mee oefent, heeft hij er in de volgende groep of op de volgende school profijt van. Kies voor één of meerdere van deze pakketten en maak je nooit meer zorgen om deze vakken.

Online Nederlandse les: Module begrijpend lezen

‘Is begrijpend lezen te leren?’, vraag je je misschien af. Het antwoord is simpel: Absoluut! Begrijpend lezen kun je leren en verbeteren. Tijdens online Nederlandse les in het buitenland, gaan we aan de slag met de volgende onderdelen.

Je leert (beter) begrijpend lezen door:

 • regelmatig (samen) kritisch te lezen
 • het aanleren en oefenen van leesstrategieën
 • een stappenplan te volgen
 • te oefenen met verschillende soorten teksten die de leerlingen aanspreken.

Kenmerken van de module begrijpend lezen:

 • 6 – 8 weken, afhankelijk van het niveau
 • Inclusief lesmateriaal
 • 1 uur per week live les via Skype
 • 2 x 1/2 uur thuis huiswerk maken, waarbij direct feedback wordt gegeven via elektronische leeromgeving
 • Schriftelijke evaluatie en aanbevelingen, eventueel met oefenmateriaal

Voor meer informatie of het aanmelden van je kind voor online Nederlandse les in het buitenland; neem dan hier contact met ons op.

 

Wij bieden ook de volgende online Nederlandse les in het buitenland aan:

online Nederlandse les in het buitenland losse lessen

Online Nederlandse les: Module werkwoordspelling


Schrijf je een woord nu met een -t of een -d? Of met -dde of -de? Bekende vragen, die menig kind en ook volwassene lastig vinden.

De leermodule werkwoordspelling behandelt de verschillende onderwerpen vanaf de basis. Dit zodat jouw kind nooit meer moeite heeft met de spelling en vervoeging van werkwoorden. 

Hoe en waarmee gaan wij aan de slag?
 • Stap voor stap krijgt de leerling de basisinstructie; het kind bepaalt het tempo
 • Passende en uitdagende oefeningen op niveau
 • Motiverende video’s
 • Regelmatig een korte herhaling van de stof

Kenmerken module werkwoordspelling:

 • 8 weken
 • Inclusief lesmateriaal
 • één uur per week live les via Skype
 • 1 x 1 uur huiswerk voor thuis, waarbij direct feedback wordt gegeven via de elektronische leeromgeving
 • Een schriftelijke evaluatie en aanbevelingen, eventueel met oefenmateriaal

Indien je meer wilt weten of je kind wil aanmelden, neem dan hier contact met ons op.

Nederlandse les in het buitenland online

Online Nederlandse les in het buitenland: de module schrijven

Veel kinderen die online Nederlandse les in het buitenland willen volgen, willen een module volgen die gericht is op schrijven.

Bij deze module leren leerlingen allerlei soorten teksten te herkennen en te schrijven, waaronder verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve teksten.

Bovendien leren ze het schrijfdoel en het lezerspubliek van tevoren vast te stellen. Tot slot raken ze bekend met het verzamelen van informatie uit verschillende soorten bronnen.

Hieronder vallen het:

 • ordenen van de gevonden informatie
 • kiezen van de juiste woorden
 • formuleren van gedachten en gevoelens in enkelvoudige en samengestelde zinnen
 • schrijven van langere teksten met de juiste spelling en interpunctie
 • geven van aandacht aan de vormgeving en de lay-out
 • nalezen en reviseren van de eigen geschreven tekst
 • zelfstandig reflecteren op het schrijfproduct en op het schrijfproces
Waarmee en hoe doen we dat?
 • Stap voor stap krijgt de leerling de basisinstructie; versnelling indien van toepassing
 • Passende en uitdagende oefeningen op niveau
 • Motiverende video’s
 • Regelmatig een korte herhaling van de lesstof

Kenmerken van de module schrijven

 • 6 weken
 • Inclusief lesmateriaal
 • één uur per week online les via Skype
 • 1 x 1 uur huiswerk voor thuis, waarbij direct feedback wordt gegeven via elektronische leeromgeving
 • Een schriftelijke evaluatie en aanbevelingen, eventueel met oefenmateriaal

Wil je meer weten of je kind aanmelden voor online Nederlandse les in het buitenland of vanuit huis, neem dan hier contact met ons op.

Online Nederlandse les in het buitenland of vanuit huis losse lessen en modules