Januari is voor veel scholen een toetsmaand en ook de eindtoets komt in zicht. Wat houden de Nederlandse eindtoetsen in groep 8 in? Welke verschillende toetsen zijn er? Kun je oefenen? Deze vragen worden me vaak gesteld. Hieronder probeer ik de meest gestelde vragen over de Nederlandse eindtoets groep 8 te beantwoorden.

De eindtoets groep 8 in het kort

De eindtoets in groep 8 is verplicht. Inmiddels zijn er verschillende toetsen waaruit scholen mogen kiezen. De toets moet inzicht geven in de niveaus van taal en rekenen van de leerling. Die niveaus worden referentieniveaus genoemd en worden in het voortgezet onderwijs ook getoetst.

Dit schooljaar 2018-2019 wordt de eindtoets in april 2019 afgenomen. De toetsen zijn een momentopname. Leerkrachten en de basisschool weten inmiddels al waar de leerling qua niveau en referentie zit.

Een opsomming van de verschillende Nederlandse eindtoetsen, met de meest bekende eindtoetsen eerst:

 • CITO Eindtoets
 • IEP Eindtoets
 • Route 8 Eindtoets
 • AMN Eindtoets
 • CESAN Eindtoets
 • DIA Eindtoets

Als eerste worden hieronder de toetsen uitgelegd, daarna vind je oefenmogelijkheden in het algemeen en specifiek per toets. Tenslotte geef ik enkele tips voor het rustig maken van een eindtoets en als laatste geef ik wat extra informatie.

 

De groep 8 toetsen uitgelegd

Dit zijn de verschillende toetsen in groep 8, waaruit basisscholen kunnen kiezen.

 

1. De CITO Eindtoets.

De Citotoets kan zowel digitaal als op papier worden gemaakt. De digitale versie is adaptief. Deze digitale Citotoets past zich aan aan het niveau van de leerling. Als de school ervoor kiest, doet je kind naast de Nederlandse taal en rekenen ook het onderdeel wereldoriëntatie. Dit laatste onderdeel is niet verplicht bij de CITO. De Centrale Eindtoets wordt door de meeste scholen afgenomen, hoewel de andere toetsen ook aan populariteit toenemen.

Nieuw bij de Citotoets zijn de grammaticaonderdelen:
– Het onderscheiden van hoofdzin en bijzin.
– Onderscheiden van vragende, bedrijvende en lijdende vorm.
– Woord benoemen.

De Citotoets kent een B-versie (basis) en een N-versie (aangepaste versie voor minder sterke leerlingen).

Lees meer over de Citotoets.

 

2. ROUTE 8 toets

De ROUTE 8 toets is een digitale adaptieve eindtoets en mag sinds 2016 door scholen worden afgenomen. ROUTE 8 wordt via het internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De toets bevat naast de verplichte onderdelen ook het optionele onderdeel persoonlijk functioneren.

De ROUTE 8 toets is ontworpen door A-Vision.

Kenmerken ROUTE 8 toets:
– De toets duurt slechts 2-3 uur.
– De ROUTE 8 toets wordt via internet afgenomen.
– Deze toets is adaptief: zwakkere leerlingen krijgen minder moeilijke opgaven aangeboden, sterkere leerlingen krijgen minder makkelijke opgaven aangeboden.

Lees meer over de ROUTE 8 Eindtoets.

 

3. De IEP Eindtoets

De IEP eindtoets meet alleen de verplichte vaardigheden Nederlandse taal en rekenen. Deze toets wordt op papier afgenomen en mag sinds 2016 officieel worden gebruikt als Eindtoets groep 8.

 De IEP eindtoets is ontworpen door Bureau ICE.

Kenmerken IEP Eindtoets:
– De toets neemt 2 ochtenden van hooguit 2 uur in beslag.
– De IEP eindtoets maakt gebruik van zowel meerkeuze als open vragen, omdat sommige vaardigheden volgens de uitgever beter d.m.v. open vragen te meten zijn. Er is goed nagedacht over vormgeving.

Lees meer over de IEP Eindtoets.

 

4. De AMN Eindtoets

De AMN Eindtoets is een nieuwe digitale toets welke in 2017 voor het eerst wordt aangeboden. In deze toets worden de verplichte onderdelen rekenen en taal getoetst. De AMN Eindtoets kan worden afgenomen op allerlei devices. Deze toets is ontworpen door AMN.

Kenmerken AMN Eindtoets:
– Digitale afname van 2 keer anderhalf uur.
– Naast rekenen en taal wordt een “Aansluiting” meegeleverd. Daarmee worden – de interesses en motivatie van het kind onderzocht. De afnametijd van de aansluiting is 3 keer 2 uur.

Lees meer over de AMN Eindtoets.

 

5. CESAN Eindtoets

De CESAN Eindtoets biedt de Eindtoets op papier aan. De visie van de CESAN Eindtoets is om de toets sober en helder te houden zodat kinderen niet worden afgeleid. Naast de verplichte onderdelen wordt ook de kennis van sociale media getest met deze toets.

Deze toets is ontworpen door SM&C BV.

Kenmerken CESAN Eindtoets:
– Afname op papier.
– Flinke hoeveelheid vragen.
– Toetst ook sociale mediavaardigheden.

Lees meer over de CESAN Eindtoets.

 

6. De DIA Eindtoets

DIA Eindtoets is ook één van de nieuwe toetsen in 2017. Deze Eindtoets meet digitaal de verplichte onderdelen Nederlandse taal en rekenen. De DIA Eindtoets is ontworpen door Diataal BV.

Kenmerken DIA EIndtoets:
– De digitale afname duurt 1 dagdeel of 2 keer anderhalf uur.
– Rekenen weegt het zwaarst (40%), gevolgd door begrijpend lezen (30%), taalverzorging (20%) en woordenschat (10%).
– Voor rekenen en begrijpend lezen kan gekozen worden voor een eenvoudige variant.

Lees meer over de DIA EIndtoets.

 

Oefenmogelijkheden eindtoetsen groep 8

Op de website van leestrainer oefen je alle onderdelen van de eindtoetsen groep 8. Sommige oefeningen doe je per soort toets.

 

1. Cito Eindtoets oefenen groep 8

Taal oefenen voor de Citotoets
Rekenen oefenen voor de Citoetoets
Studievaardigheden oefenen voor de Citotoets

 

2. Route 8 toets oefenen

De Route 8 toets oefen je hier

 

3. IEP toets oefenen

Voorbeeldopgaven IEP toets
Nog meer IEP toets oefenen

 

4. AMN toets oefenen

Hier kun je de AMN toets oefenen.

 

5. CESAN eindtoets oefenen

Voorbeeld van de CESAN Eindtoets

 

6. Dia toets oefenen

Oefen hier de DIA toets

 

Algemene tips voor eindtoetsen groep 8 oefenen

Goed om te weten: De eindtoets groep 8 is een momentopname. Leerkrachten en school weten inmiddels al waar de leerling qua niveau en referentie zit.

De Citotoets is bedoeld als middel om het niveau van een leerling te bepalen, maar wordt soms een doel op zich. Maar een leerling kan de Citotoets niet goed of slecht maken! Het eindresultaat is immers welk schooltype het beste bij de leerling past.

Veel leerlingen zijn best een beetje zenuwachtig voor de eindtoets. Daarom hier wat tips voor het maken van de eindtoets van jouw kind:

 • Leg niet teveel druk op je kind. Als kinderen druk voelen dat ze moeten presteren, gebeurt helaas vaak het tegenovergestelde. Kinderen weten goed dat dit een belangrijke toets is en willen het uit zichzelf ook graag goed maken. Het is goed om dit bespreekbaar te maken en te kijken waar je kind behoefte aan heeft en hoe je hem kunt helpen. Kinderen uit groep 8 kunnen dit heel goed zelf aangeven.
 • Zorg dat je kind deze week genoeg slaap krijgt en uitgerust aan de toetsen kan beginnen.
 • Maak er iets leuks van (maar geen circus). Geef bijvoorbeeld een lekker tussendoortje mee naar school, ga aan het eind van de toets uit eten of zorg in de middag voor een ontspannende activiteit.
 • Blijf positief.  Vertel je kind dat je in hem gelooft en dat je vertrouwen hebt dat hij de toets goed gaat maken. Een kind begint hierdoor met veel meer zelfvertrouwen aan de toets.
 • Oefenen met een aantal oude eindtoetsen helpt kinderen bekend te laten worden met de vraagstelling. Het is fijn als kinderen weten waar ze aan toe zijn. Wil je samen met je kind oefenen? Kijk dan bij de bovenstaande oefenmogelijkheden.

 

Tenslotte

Wil je meer lezen over de regelgeving m.b.t. de overgang po-vo lees dan hier verder.

Wil je je kind verder helpen met hoe je vragen leest en beantwoordt? Lees dan ook de volgende blog over dit onderwerp: Hoe maak je een toets?

Heb je meer vragen of hulp nodig? Jij en je kind zijn van harte welkom bij Dutch for Children voor op maat begeleiding via Skype!

Succes! Groeten (juf) Wendy van Dalen van Dutch for Children.