Dutch for Children

Modules

Soms zijn complete NTC-online lessen teveel of helemaal niet nodig. Dan zijn de modules een betere keuze voor je kind.

Heeft jouw kind moeite met begrijpend lezen, werkwoordspelling of schrijven? Of heeft hij het nooit helemaal goed aangeleerd gekregen? Dan is één van deze aanbiedingen zeker iets voor jullie!

Aangepast op het niveau en interesse van jouw kind, krijgt hij de basis nu goed aangeboden door een kundige leerkracht én oefent hij op een betekenisvolle manier zodat hij er in de volgende groep of school profijt van heeft. Neem één of meerdere van deze pakketten en maak je nooit meer zorgen om deze vakken.

Module begrijpend lezen

Is begrijpend lezen te leren? Of te verbeteren? Ja, dat is het zeker. Lees hier meer over in onze blog.

Hoe leer je (beter) begrijpend lezen?

 • door regelmatig (samen) kritisch te lezen
 • door het aanleren en oefenen van leesstrategieën
 • door het volgen van een stappenplan
 • door te oefenen met verschillende soorten teksten die de leerlingen aanspreken.

Deze module gaat hiermee met de leerlingen aan de slag:

 • 6 – 8 weken afhankelijk van het niveau
 • inclusief leermateriaal
 • 1 uur per week live les via Skype
 • 2 x 1/2 uur huiswerk thuis met directe feedback via elektronische leeromgeving
 • schriftelijke evaluatie en aanbevelingen, eventueel met oefenmateriaal

Wil je meer weten of je kind aanmelden, neem dan hier contact met ons op.

Module werkwoordspelling


Schrijf je het nu met een -t of een -d? Of met -dde of -de? Bekende vragen, die menig kind en ook volwassene lastig vinden. De leermodule werkwoordspelling behandelt de verschillende onderwerpen vanaf de basis.

Hoe doen we dat?
 • stap voor stap de basisinstructie; versnelling indien van toepassing
 • passende en uitdagende oefeningen op niveau
 • motiverende video’s
 • regelmatig korte herhaling

Deze module gaat hiermee met de leerlingen aan de slag:

 • 8 weken
 • inclusief leermateriaal
 • 1 uur per week live les via Skype
 • 1 x 1 uur huiswerk thuis met directe feedback via elektronische leeromgeving
 • schriftelijke evaluatie en aanbevelingen, eventueel met oefenmateriaal

Wil je meer weten of je kind aanmelden, neem dan hier contact met ons op.

Module schrijven

Leerlingen horen allerlei soorten teksten, waaronder verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve teksten te herkennen en te schrijven. Bovendien moeten ze het schrijfdoel en het lezerspubliek van tevoren vaststellen en informatie uit verschillende soorten bronnen kunnen verzamelen.

ordenen vooraf de gevonden informatie
kiezen de juiste woorden en formuleren hun gedachten en gevoelens in enkelvoudige en samengestelde zinnen
schrijven langere teksten met de juiste spelling en interpunctie
besteden aandacht aan de vormgeving en de lay-out
lezen hun geschreven tekst na en reviseren die zelfstandig
reflecteren op het schrijfproduct en op het schrijfproces.

Hoe doen we dat?
 • stap voor stap de basisinstructie; versnelling indien van toepassing
 • passende en uitdagende oefeningen op niveau
 • motiverende video’s
 • regelmatig korte herhaling

Deze module gaat hiermee met de leerlingen aan de slag:

 • 6 weken
 • inclusief leermateriaal
 • 1 uur per week live les via Skype
 • 1 x 1 uur huiswerk thuis met directe feedback via elektronische leeromgeving
 • schriftelijke evaluatie en aanbevelingen, eventueel met oefenmateriaal

Wil je meer weten of je kind aanmelden, neem dan hier contact met ons op.