Dutch for Children

basisonderwijs online, de online basisschool, online basisschool lessen op maat

Passend online Nederlands onderwijs voor expat kinderen

Passend online onderwijs voor kinderen is de kracht van Dutch for Children! Je vindt bij ons geen kant-en-klaar lespakket. Wij halen met plezier en passie het beste uit het kind, door middel van online Nederlandse lessen op maat.

Onze missie

Dutch for Children (DfC) biedt Nederlandse en Nederlandstalige kinderen die in het buitenland wonen (expat kinderen) op een betekenisvolle manier online les en laat hen daar plezier aan beleven. DfC geeft op maat les: actueel en bij de verschillende werelden van het kind op dat moment aansluitend. Tijdens de lessen staan plezier, interactie, niveau en betekenisvolle werkvormen centraal. Dit doen wij voor kinderen op verschillende niveaus en voor verschillende leeftijden: peuters en kleuters, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en losse modules. 

De online Nederlandse lessen vormen een aanvulling op de Nederlandse taal en de cultuur welke het kind al heeft meegekregen. De lessen sluiten aan bij hoe het kind nu in de wereld staat en is verder gericht op zijn toekomst.

Verschillende actuele methoden worden als bron gebruikt zoals bijvoorbeeld Taal Actief, Nieuwsbegrip en verschillende online onderwijsmiddelen. Het online Nederlands onderwijs sluit op natuurlijke wijze aan op de Nederlandse leerlijnen vanuit de kerndoelen.

DfC werkt nauw samen met de ouders en onderhoudt regelmatig contact. NTC doen we samen. Tevens adviseert en begeleidt DfC naar behoefte. We geven bijvoorbeeld advies over recente Nederlandse onderwijsontwikkelingen of repatriëring naar Nederland.

Online Nederlandse les, Nederlands voor expats, in het buitenland, op maat, als je gaat emigreren met kinderen

Visie

De visie van Dutch for Children is het kwalitatief hoog houden van de NTC-lessen. Door nieuwe samenwerkingsverbanden met scholen en ICT-ers willen we het op een hoger niveau krijgen. Actueel en passend onderwijs blijven geven aan expats en kinderen die in het buitenland wonen staat voorop.  Dutch for Children verbindt tussen de verschillende werelden van het kind.
 
Concreet houdt dit in:
  • het continu actueel houden van lessen door middel van actuele methoden en nieuwsbronnen
  • het aansluiten bij en het op de hoogte blijven van de nieuwste ICT-mogelijkheden
  • samenwerking aangaan met in het onderwijs gespecialiseerde ICT-ers
  • het regelmatig evalueren van de lessen door middel van eigen evaluatie en tenminste eenmaal per jaar video-coaching samen met de Snijdersschool in Nederland.

Het doel is om kinderen zich thuis te laten voelen in de Nederlandse taal en cultuur én met plezier en passie deel te blijven nemen aan dit leerproces. Dit leerproces dient van hoge kwaliteit te zijn en te voldoen aan de eisen van deze tijd.

 
In het schooljaar 2019-2020 zal DfC haar activiteiten verder tot ontwikkeling brengen vanuit Curaçao. De focus ligt hierbij op leerlingen die wonen in het tijdzone gebied van Europa, beide Amerika’s, Afrika en het Caribisch gebied.
 
Concreet houdt dit in:
  • uitbreiding van het leerlingenbestand ‘online’ en ‘life’
  • samenwerking aangaan met verschillende Curaçaose basisscholen
  • samenwerking onderhouden met basisscholen in Nederland
  • samenwerking onderhouden en uitbouwen met de Snijdersschool in Nederland
  • samenwerking aangaan, onderhouden met de stichting NOB.
Missie en visie van Online Nederlandse lessen via Skype voor expats, Nederlands volgen in het buitenland, thuisonderwijs