Online school: Nederlands leren bij Dutch for Children

Dutch for Children

Nederlands voor expats kinderen

Onze missie is online Nederlands les op maat

 

De missie en visie is online Nederlandse les op maat. Les voor kinderen in het buitenland en expatkinderen in Nederland! Je vindt bij ons geen kant-en-klaar lespakket. Wij halen met plezier en passie het beste uit het kind, door middel van online Nederlandse lessen op maat.

Onze missie is passend online Nederlandse les voor ieder kind

Dutch for Children (DfC) biedt kinderen op een betekenisvolle manier online les en laat hen daar plezier aan beleven.

DfC geeft op maat les: actueel en aansluitend bij de verschillende werelden van het kind op dat moment. Tijdens de lessen staan plezier, interactie, niveau en betekenisvolle werkvormen centraal.

Dit doen wij voor kinderen op verschillende niveaus en voor verschillende leeftijden. We onderscheiden peuters en kleuters, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, nt2 en leren door middel van losse modules. 

De online Nederlandse les voor expatkinderen en Nederlandse kinderen in het buitenland vormt een aanvulling op de Nederlandse taal en cultuur welke het kind al heeft meegekregen. De lessen sluiten aan bij hoe het kind nu in de wereld staat. Bovendien zijn de lessen gericht op zijn toekomst.

Verschillende actuele methoden worden als bron gebruikt zoals bijvoorbeeld:
Taal Actief, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip en verschillende online onderwijsmiddelen zoals onder andere Junior Einstein en NUMO.

Het online Nederlands onderwijs sluit op natuurlijke wijze aan op de Nederlandse leerlijnen van het ministerie van onderwijs.

Passend onderwijs begint met goed lesgeven. Dit is een van onze kernkwaliteiten. Wij werken alleen met gediplomeerde leerkrachten, die ervaring hebben met het op maat lesgeven.

Dutch for Children werkt nauw samen met de ouders en onderhoudt regelmatig contact. NTC doen we namelijk samen.

Ook geven we advies en begeleiden we de overgang naar Nederlands onderwijs. We geven bijvoorbeeld advies over recente Nederlandse onderwijsontwikkelingen of repatriëring naar Nederland.

Missie en visie. Online onderwijs op maat.

Onze visie

De visie van Dutch for Children is het kwalitatief hoog houden van de NTC-lessen. Door nieuwe samenwerkingsverbanden met scholen en ICT-ers aan te gaan, willen we het naar een hoger niveau blijven tillen.
Voorop staat het actueel en passend onderwijs blijven geven aan expats en kinderen die in het buitenland wonen.  Dutch for Children verbindt tussen de verschillende werelden van het kind.
 
Concreet houdt dit in:
  • actueel houden van lessen door middel van actuele methoden en nieuwsbronnen;
  • aansluiten bij de nieuwste ICT-mogelijkheden;
  • workshops op het gebied van onderwijs, afstandsonderwijs en ICT volgen;
  • het regelmatig evalueren van de lessen, door middel van eigen evaluatie en feedback binnen ons team.

Het doel is om kinderen zich thuis te laten voelen in de Nederlandse taal en cultuur. Met plezier en passie in hun leerproces. Dit leerproces dient van hoge kwaliteit te zijn en te voldoen aan de eisen van deze tijd.

Missie en visie: samenwerken