Online school: Nederlands leren bij Dutch for Children

Dutch for Children

Online Nederlands leren, voor expat kinderen, verhuizen naar het buitenland met kinderen

Online Nederlandse leerkracht Linda stelt zich voor

Bon dia! Mijn naam is Linda Roording en na een aantal jaren met plezier op Curaçao te hebben gewoond, woon ik weer in Nederland. 

Binnen het onderwijs ben ik het liefst bezig in kleine groepen of individueel begeleiden van leerlingen. Hierin daag ik mezelf uit door de lesstof zodanig aan te passen dat de leerlingen op hun eigen manier kunnen leren en ontwikkelen.

Voordat ik aan de PABO begon heb ik de sportopleiding afgerond en in de sport-, spel- en onderwijssector gewerkt. Ik neem de kennis die ik heb opgedaan vanuit de sport mee in mijn lessen en probeer ik veel aandacht aan bewegend leren te besteden.

Op Curaçao heb ik een jaar in de onderbouw gewerkt met onder andere NT2-leerlingen (Nederlands als Tweede Taal). Daarna heb ik een aantal jaren in de bovenbouw gewerkt. Op dit moment werk in ook in de bovenbouw, maar dan in een kleine klas met kinderen die allemaal werken met een individuele leerlijn.

Als ik niet bezig ben met lesgeven vind ik het fijn om met mijn honden te wandelen, een boek te lezen of met vrienden activiteiten te ondernemen.

Opleidingen:
– Sport en bewegen (bewegingsagoog)
– PABO

Werkervaring:
– Combinatiefunctionaris
– Teamleider sport-BSO
– Leerkracht basisonderwijs: onderbouw, bovenbouw & NT2-deskundige
– Leerkracht basisonderwijs: individuele leerweg ondersteuning (bovenbouw)

Wanneer je kind graag meer leest over Curaçao waar deze juf woont.

Lees hier meer over de online Nederlandse lessen bij Dutch for Children of vraag een gratis proefles aan.

juf Linda