Loopt deze coronageneratie leerachterstand op die niet meer in te halen is, of is er iets heel anders aan de hand en is er juist sprake van een ontwikkelingsversnelling? Hoe moet het met de cito-toetsen in juni? Dit soort geluiden hoor je regelmatig. Misschien moeten we de zomervakantie inwisselen voor extra lestijd voor kinderen die slechter scoren. Kinderen extra bijles laten volgen, wat voor de één wel en de ander niet te betalen is. Zijn dat oplossingen voor het probleem?

Leerachterstand of niet

Maar is het werkelijk zo dat onze kinderen nu achterlopen? Leerlingen lopen alleen een achterstand op in het curriculum dat op school wordt aangeboden. Als je alleen de nadruk op de lesstof legt, dan vergeet je mijns inziens een belangrijk deel.

Laten we eens kijken naar wat de kinderen wel leren. Eigenschappen zoals creativiteit, incasseringsvermogen, flexibiliteit, samenwerking en humor. Dat leren onze kinderen nu met een levenslange impact. Deze periode vergeten ze nooit meer en de vaardigheden nemen ze mee in de straks weer veranderde wereld.

Pubers

Denk eens aan de pubers, die niet meer samen mogen feesten, zoenen of proosten. Dat is echt moeilijk voor die generatie en dat is wel meer of minder gelukt. De jeugd van nu ontdekte wat het effect is op de wereld van zo’n virus dat jou in zijn macht neemt. Ze leerden zich aanpassen aan een oncomfortabele situatie en een wereld die er opeens heel anders uitzag.

Ontwikkelingsversnelling

Een kind kan niet achterlopen! Vraag kinderen erna: Hoe heb jij deze periode ervaren en waar heb je de komende tijd behoefte aan? Wat kan de school hierin voor jou betekenen? Vraag ook naar wat ze wel hebben geleerd. Bijvoorbeeld mama helpen om Skype op de computer te installeren, boodschappend doen voor oma, meer huishoudelijke taken leren en doen, een taart bakken, etc.

Ik las dit laatst in dagblad Trouw en vond dat een zo rake uitspraak, dat ik hem heb opgeschreven: ‘Ontmoet straks na deze periode kinderen die volle kracht vooruit in hun ontwikkeling zitten. Kinderen die ieder op hun eigen tempo in de ontwikkelingsversnelling zitten!’

Lesgeven om te toetsen

De opmerkingen over leerachtergronden komen voort vanuit een cultuur van onderwijzen om te toetsen. Vandaag stond in de krant dat het ‘teaching to the test’ ervoor zorgt dat leerlingen goed voorbereid zijn op het examen, maar dat andere belangrijke zaken zoals het aanwakkeren van intrinsieke motivatie, dieper begrip van teksten etc. veel minder aandacht krijgen.

We vinden met zijn allen het resultaat dus nog steeds het belangrijkste: scholen vanwege de concurrentie, inspectie vanwege de meetbaarheid, ouders vanwege de houvast, noem de redenen maar op.

Dit gaat in de lessen ten koste van bijvoorbeeld diepere lees- en denkvaardigheden. Leerkrachten kunnen leerlingen veel beter helpen door informatie op te halen en vervolgens feedback te geven hoe leerlingen meer en beter kunnen leren.  Van toetsresultaten naar meer betekenisvol en dieper leren.

Betekenisvol leren

in de onderwijsvisie Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OgO) staat betekenisvol al jaren centraal. Met betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Dit betekent niet dat er geen nieuwe abstracte onderwerpen, vaardigheden of kennis kunnen worden aangeboden. Het gaat erom dat er bij de keuze van een onderwerp of thema wordt aangesloten bij de denk- en ervaringswereld van leerlingen.

Dit zorgt voor een dieper en betekenisvoller leren dan alleen maar volgens een curriculum abstracte nieuwe kennis aanbieden. Het gaat namelijk altijd om het leren van een maatschappelijk betekenisvolle inhoud, waarbij de leerling daarbinnen ook keuzes maakt die voor hem persoonlijk betekenis hebben en bijvoorbeeld passen bij zijn interesses of belangen van dat moment.

Het lesgeven op deze wijze is vaak wel lastiger meetbaar en voelt voor veel mensen ongemakkelijk.

Ouders willen houvast; leerachterstand of ontwikkelingsversnelling?

Veel ouders willen graag houvast. Zij vinden het juist fijn als school meetbaar is. Ze willen graag weten waar hun kind staat t.o.v. leeftijdsgenoten. Wat moet mijn kind dan precies weten in deze groep? Voor deze ouders heb ik een artikel geschreven met een overzicht, zodat je als ouders een beter idee krijgt wat jouw kind leert op welke leeftijd.

Vertrouwen

Toch vergt het gewoon ook een stuk vertrouwen. Ervan uitgaand dat jullie de school overwogen hebben gekozen en je kind dus aan die school, met die leerkrachten hebt overgedragen. Allemaal professionele mensen die hard werken om jouw kind zo goed en zo breed mogelijk te onderwijzen.

Voor leerkrachten is er meer belangrijk dan de toetsresultaten. Veel meer. Denk aan het sociaal pedagogische klimaat in de groep, sociale dynamiek en vaardigheden. Het onderwijzen van cultuur, het aanwakkeren en stimuleren van creativiteit. Noem maar op. Lesgeven is meer dan testen en voor meetbare resultaten zorgen. Lesgeven is de gehele extra vorming van je kind los van thuis.

De coronageneratie maakt een ontwikkelingsversnelling door

Nogmaals een kind kan niet achterlopen! Hij of zij ontwikkelt zich altijd. Uiteraard op eigen tempo en afhankelijk van wat de wereld hem biedt. Deze coronageneratie komt nog niet zo bedrogen uit met hun ontwikkelingsversnelling op verscheidenen vlakken.

Wil jij graag de zekerheid dat je kind Nederlands betekenisvol leert?

Geef je kind dan hier op voor les bij Dutch for Children of vraag eerst een proefles aan om het gratis uit te proberen. Wij heten jullie graag van harte welkom!