Kinderen gemotiveerd houden om Nederlands op peil te houden of te leren!

Dat is de sleutel tot langdurig leren en ontwikkelen. In mijn nieuwste video afgelopen woensdag benoemde ik het al: het gemotiveerd houden van kinderen om Nederlands op peil te houden en te blijven leren is erg belangrijk. De Nederlandse lessen aan kinderen in het buitenland komen bovenop hun normale werkdruk van de lokale of internationale school.

Leerlingen gemotiveerd houden: hoe het werkt

Als je als leerkracht inwerkt op de behoeften aan autonomie, competentie en relationele verbondenheid, dragen ze bij tot de autonome motivatie van leerlingen. En die is belangrijk op de lange termijn. Dit is wat het kind voldoende gemotiveerd houdt om met plezier deze extra lessen te blijven volgen. Het houdt het volgende in: Kinderen mee laten beslissen over de lesinhoud en vorm, verwachtingen uitspreken en haalbare doelen aanbieden en als laatste maar niet minst belangrijk: betrokken zijn en je inleven in de leerling.

Hier staan we voor bij Dutch for Children. Geen groter goed dan intrinsieke motivatie: motivatie van binnen uit de leerling zelf.

Autonomie betekent dat je een gevoel van psychologische vrijheid en keuze ervaart bij de uitvoering van een activiteit. Competentie wil zeggen dat de leerling zich bekwaam voelt om een gewenst resultaat neer te zetten. Relationele verbondenheid verwijst naar het ervaren van warme, zelfs intieme relaties met anderen en het zich opgenomen voelen in een breder sociaal netwerk. Die behoeften zijn universeel, je vindt ze dus in alle culturen. Ze zijn net zo aangeboren als fysieke behoeften zoals honger en dorst. Ik noem ze de basisbehoeften om te kunnen en willen leren. Megabelangrijk, zeker als het om lessen gaat die bovenop het programma van de lokale of internationale school komen.

Uiteraard is niet alle lesstof boeiend, dus hoe hou je dan kinderen gemotiveerd?

Leerlingen vinden natuurlijk niet alles boeiend. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je de activiteit omwille van de activiteit op zich. Niet alles kan je interesseren en dus op die manier motiveren.

Leerlingen kunnen ook op een positieve manier extrinsiek gemotiveerd zijn. De activiteit op zich is dan misschien niet motiverend, maar hij doet ze toch omdat hij bijvoorbeeld inziet dat het een middel is voor een doel dat hij persoonlijk belangrijk vindt.

Bijvoorbeeld: Een leerling vindt Nederlandse literatuur niet intrinsiek boeiend, maar vindt dat vak wel zinvol voor zijn persoonlijke ontwikkeling of voor zijn latere leven. Hij begrijpt waarom leerkrachten verlangen dat hij het vak beheerst. Ook die leerling is bereid om een grotere inspanning te leveren.

Dit geldt ook voor zaken als ouders die heel erg gemotiveerd en enthousiast zijn om het Nederlands levendig te houden binnen hun gezin of het gewoonweg als de normaalste zaak van de wereld zien dat dit op peil wordt gehouden. Deze houding van ouders bepaalt mede de houding van de leerling.

Dutch for Children houdt kinderen gemotiveerd door interessante lessen

Hoe houden we de lessen interessant? Juist door samen met de leerling en ouders te kijken naar de doelen van de lessen, de wijze van leren en wat de leerling zelf motiveert. Door in te werken op op die behoeften aan autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Verder trekken we de lessen bovendien de Nederlandse actualiteit in, zodat de kinderen ook op dat vlak het Nederland niet ‘verliezen’.

Hoe versterken we de motivatie van kinderen?

Door deze zaken niet uit het oog te verliezen. Ze regelmatig ‘langs te lopen’ en te evalueren. Daarnaast geloven we ook in oprechte beloningen in de vorm van het benoemen van wat er goed gaat en wat knap is qua inspanning. Dit allemaal in goede verhouding met wat je van een leerling op een bepaalde leeftijd mag verwachten. Ook is het regelmatig met elkaar evalueren, hoe het gaat en of de wijze van lesgeven nog steeds de leerling voldoende boeit, van belang.

Ook de leerkrachtstijl en de taal die wij als leerkrachten gebruiken, speelt een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het verschil in: ‘’Dit moet je doen.’’ Ten opzichte van: “Ik stel voor dat je dit probeert af te hebben volgende week.’’ Het laatste is minder dwingend en richt zich tot de leerling, die zich meer uitgenodigd voelt dan gedwongen. Ook helpt een positieve en enthousiaste benadering, wat verder denk ik geen uitleg behoeft.

We hebben natuurlijk een groot voordeel, omdat we een-op-een werken en dus onze aandacht volledig gericht op die specifieke leerling kunnen geven. Dit vindt ieder kind prettig.

Wil je meer lezen hoe we kinderen gemotiveerd houden, lees dan ook over hoe we de lessen op maat verzorgen.

Naar aanleiding van de doelen en wensen van de klant, passen we ons proces, de manier van leren, én het product, de middelen die we gebruiken, aan. Hierbij kijken we niet alleen naar het doel of de doelen, maar naar de leerling die dit doel wil bereiken. Niveau, motivatie en interesses, leerstijl en leefomgeving zijn leidend tijdens de lessen. Hier kun je hierover meer informatie vinden.

Je kinderen Nederlands laten volgen op een uitdagende, leuke en interessante manier. Dat wil iedere ouder in het buitenland toch? Geen zorgen voor later, alle mogelijkheden open voor de toekomst en geen dubbele petten omdat je dit veilig kan uitbesteden aan ons. Lijkt dit je wat, neem dan contact met ons op en we plannen zo snel mogelijk een vrijblijvend kennismakingsgesprek en/of proefles in.