Kinderen gemotiveerd houden om Nederlands op peil te houden of te leren doe je zo!

Een gemotiveerde leerling is de sleutel tot langdurig leren en ontwikkelen. In mijn nieuwste video afgelopen woensdag benoemde ik het al: het gemotiveerd houden van kinderen om Nederlands op peil te houden en te blijven leren is erg belangrijk. De Nederlandse lessen aan kinderen in het buitenland komen bovenop hun normale werkdruk van de lokale of internationale school.

Leerlingen gemotiveerd houden: hoe het werkt

Als je als leerkracht inwerkt op de behoeften aan autonomie, competentie en relationele verbondenheid, draag je bij aan de autonome motivatie van leerlingen. Deze autonome motivatie is belangrijk op de lange termijn.

Autonome motivatie is motivatie die voortkomt uit het gevoel iets uit jezelf te doen, omdat je het interessant of belangrijk vindt. Deze vorm van motivatie heeft positieve gevolgen voor het leren.

Autonome motivatie is wat het kind voldoende gemotiveerd houdt om met plezier deze extra lessen te blijven volgen. Je kunt autonome motivatie bevorderen door: kinderen mee te laten beslissen over de lesinhoud en vorm, verwachtingen uit te spreken en haalbare doelen aan te bieden. Als laatste maar niet minst belangrijk: betrokken zijn en je inleven in de leerling.

Hier staan we voor bij Dutch for Children. Geen groter goed dan intrinsieke motivatie: motivatie van binnen uit de leerling zelf.

De begrippen autonomie, competentie en relationele verbondenheid

Autonomie, competentie en relationele verbondenheid zijn dus erg belangrijk. Maar wat houden de begrippen precies in?

Autonomie betekent dat je een gevoel van psychologische vrijheid en keuze ervaart bij de uitvoering van een activiteit. Competentie wil zeggen dat de leerling zich bekwaam voelt om een gewenst resultaat neer te zetten.
Relationele verbondenheid verwijst naar het ervaren van warme, zelfs intieme relaties met anderen en het zich opgenomen voelen in een breder sociaal netwerk. Die behoeften zijn universeel, je vindt ze dus in alle culturen. Ze zijn net zo aangeboren als fysieke behoeften zoals honger en dorst. Ik noem ze de basisbehoeften om te kunnen en willen leren. Megabelangrijk, zeker als het om lessen gaat die bovenop het programma van de lokale of internationale school komen.

Uiteraard is niet alle lesstof boeiend, dus hoe hou je dan kinderen gemotiveerd?

Leerlingen vinden natuurlijk niet alles boeiend. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, wanneer je iets dus interessant vindt, doe je de activiteit omwille van de activiteit op zich. Niet alles interesseert je natuurlijk, dus het is onmogelijk om altijd op die manier gemotiveerd te zijn.

Leerlingen kunnen ook op een positieve manier extrinsiek gemotiveerd zijn. De activiteit op zich is dan misschien niet motiverend, maar hij doet ze toch omdat hij bijvoorbeeld inziet dat het een middel is voor een doel dat hij persoonlijk belangrijk vindt.

Een voorbeeld van extrinsieke motivatie: Een leerling vindt Nederlandse literatuur niet intrinsiek boeiend, maar vindt dat vak wel zinvol voor zijn persoonlijke ontwikkeling of voor zijn latere leven. Hij begrijpt waarom leerkrachten verlangen dat hij het vak beheerst. Ook die leerling is bereid om een grotere inspanning te leveren.

Deze extrinsieke motivatie kan ook optreden als ouders heel erg gemotiveerd en enthousiast zijn om het Nederlands levendig te houden binnen hun gezin, of het gewoonweg als de normaalste zaak van de wereld zien dat dit op peil wordt gehouden. Deze houding van de ouders bepaalt mede de houding van de leerling.

Dutch for Children houdt kinderen gemotiveerd door interessante lessen

Hoe houden we de lessen interessant bij Dutch for Children? Dit doen wij door samen met de leerling en ouders te kijken naar de doelen van de lessen, de wijze van leren en wat de leerling zelf motiveert. Door vanuit die behoeften te werken aan autonomie, competentie en relationele verbondenheid houden we kinderen gemotiveerd. Bovendien trekken we de online lessen – of de lessen nu voor peuters en kleuters, de basisschool of het voortgezet onderwijs zijn – de Nederlandse actualiteit in, zodat de kinderen ook op dat vlak Nederland niet ‘verliezen’.

Hoe versterken we de motivatie van kinderen bij Dutch for Children?

We versterken de motivatie van kinderen door de belangrijke hierboven genoemde zaken niet uit het oog te verliezen. We lopen deze principes regelmatig langs en evalueren. Daarnaast geloven we in oprechte beloningen in de vorm van het benoemen van wat goed gaat en wat knap is qua inspanning. Dit doen we allemaal in goede verhouding met wat je van een leerling op een bepaalde leeftijd mag verwachten. Ook is het regelmatig met elkaar evalueren, hoe het gaat en of de wijze van lesgeven nog steeds de leerling voldoende boeit, van belang.

Ook de leerkrachtstijl en de taal die wij als leerkrachten gebruiken, speelt een belangrijke rol bij de motivatie van een kind om te leren. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het verschil in: ‘’Dit moet je doen.’’ Ten opzichte van: “Ik stel voor dat je dit probeert af te hebben volgende week.’’ De laatste opdracht is minder dwingend en richt zich tot de leerling, die zich meer uitgenodigd voelt dan gedwongen. Ook helpt een positieve en enthousiaste benadering, wat verder geen uitleg behoeft.

We hebben bij Dutch for Children natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van een grote klas met leerlingen. Omdat we één-op-één werken kunnen wij onze aandacht volledig op die specifieke leerling richten. Dit vindt ieder kind prettig.

Kinderen motiveren door lessen op maat aan te bieden

Naar aanleiding van de doelen en de wensen van de leerling en de ouders, passen we ons proces, de manier van leren, én het product, de middelen die we gebruiken, aan. Hierbij kijken we niet alleen naar het doel of de doelen, maar ook naar de leerling die dit doel wil bereiken. Niveau, motivatie en interesses, leerstijl en leefomgeving zijn leidend tijdens de lessen, die wij op maat geven. Lees verder als je wilt weten hoe lessen op maat precies werkt.

Je kinderen Nederlands laten volgen op een uitdagende, leuke en interessante manier. Dat wil iedere ouder in het buitenland toch? Geen zorgen voor later, alle mogelijkheden open voor de toekomst en geen dubbele petten omdat je dit veilig kan uitbesteden aan ons. Lijkt dit je wat, neem contact met ons op en we plannen zo snel mogelijk een vrijblijvend kennismakingsgesprek en/of gratis proefles in.