Is Nederlands echt een moeilijke taal om te leren voor je kind? Het mysterie van Nederlands als moeilijke taal voor je kind gaan we ophelderen in dit blog. Ben je ooit benieuwd geweest naar hoe het is voor je kind om de Nederlandse taal te leren? Deze taal met zijn keelklanken, schijnbaar eindeloze stroom medeklinkers en de– en het-woorden. Hierdoor denken namelijk veel ouders dat het Nederlands een uitdagende taal is om onder de knie te krijgen. De waarheid kan je echter verrassen.

In dit blog duiken we in dit mysterie rond de moeilijkheid van het Nederlands. We bespreken de unieke kenmerken van de taal, zoals de grammaticale structuur, uitspraak en woordenschat. Ook kijken we naar eventuele obstakels om Nederlands te leren en de vele voordelen. Dit alles om uiteindelijk te bekijken of het Nederlands echt zijn reputatie als ‘moeilijke taal’ verdient.

Of je nu een ouder bent van een kind die Nederlands leert of gaat leren, of dat je zelf meertalig, of een talenfanaat bent… Lees mee en ontdek of Nederlands zo moeilijk is als het voor sommige mensen lijkt.

The English version of this article.

.

Wat kun je in dit blog vinden?

.

Inleiding tot het leren van Nederlands als vreemde taal

Het leren van Nederlands als vreemde taal kan een spannende uitdaging zijn. Als je kind al bekend is met andere Germaanse talen zoals Engels of Duits, zal het Nederlands voor hen waarschijnlijk bekender voorkomen. Dit is vanwege de overeenkomsten in woordenschat en grammatica. Wanneer je kind een taal zoals Chinees of een van de talen in Afrika spreekt, dan wijkt de Nederlandse taal meer af van hun moedertaal en zal het leren lastiger zijn.

Het Nederlands heeft ook unieke kenmerken, die het leren ervan uitdagend maken voor kinderen. Met name de basisgrammatica en de woordvolgorde zijn geen gemakkelijk leerpunten.

Vergelijk bijvoorbeeld: ‘ik sport morgen’ (onderwerp vóór persoonsvorm), ‘morgen sport ik’ (onderwerp ná persoonsvorm) en ‘omdat ik morgen sport’ (persoonsvorm helemaal achteraan). Bij elke zin moet je dus snel dé juiste volgorde kiezen en ook nog vooraf.

Daarnaast heeft het Nederlands ook nog een best complex systeem van lidwoorden en verschillende meervouden. Dit kan voor niet-moedertaalsprekers verwarrend zijn. Het is belangrijk om deze principes vanaf de basis goed aan te leren, in te oefenen en zo een stevige basis van de Nederlands grammatica en zinsopbouw te leggen. Dit is een stap die we bij Dutch for Children dan ook nooit in de lessen overslaan, omdat het de basis is voor het verder goed aanleren van de Nederlandse taal.

.

Veelvoorkomende vergissingen over het feit dat Nederlands een moeilijke taal is om te leren voor je kind

Er zijn een aantal vergissingen over de moeilijkheid van het leren van Nederlands. Een van de meest voorkomende is: dat Nederlands een taal is die voornamelijk uit medeklinkers bestaat. Het is waar dat het Nederlands een aantal medeklinker-klanken heeft, die niet in andere talen voorkomen, maar Nederlands heeft ook veel klinkers.

Een andere misvatting is dat het Nederlands een moeilijke uitspraak heeft. Het is echter onder andere afhankelijk van de moedertaal van je kind of dit echt een probleem is en blijft. Het helpt als je kind steeds meer Nederlands hoort door bijvoorbeeld video’s, les en idealiter contact met Nederlandse kinderen. Tijdens Nederlandse lessen kan je kind de goede voorbeelden horen, begeleid oefenen en zo de uitspraak steeds beter gaan beheersen. Ook zijn er vele oefenvideo’s van leerkrachten te vinden, waarmee je kind kan oefenen. Via deze link vind je een video over de korte en lange klanken.

.

Aantal bronnen en mogelijkheden om Nederlands te leren voor je kind

Er zijn verschillende bronnen en mogelijkheden beschikbaar om je kind te helpen bij het leren van Nederlands.

Een goede manier om te beginnen is door je kind Nederlandse les te laten volgen om ten minste de basis goed onder de knie te krijgen. Dit kan online zijn, of op een fysieke school. Let er bij de keuze van de lessen op dat de leerkrachten gediplomeerd zijn om kinderen le te geven en Nederlands als moedertaal spreken.

Er worden verschillende soorten Nederlandse les voor kinderen aangeboden. Wanneer je online lessen overweegt, kan het lastig zijn om de juiste soort lessen voor hem te vinden. Verschillende factoren bepalen onder andere onder welk profiel jouw kind valt. Om de keuze van de online les te vergemakkelijken, heeft Dutch for Children deze profielen hier beschreven. Deze zijn bedoeld als richtlijn. Ook de leeftijden zijn gebaseerd op gemiddelden. Let op: We bekijken altijd in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden. Daarna beslissen we samen definitief wat het beste bij jouw kind past.

Daarnaast zijn er ook veel online bronnen beschikbaar, zoals woordenboeken, uitlegvideo’s van leerkrachten en oefeningen. Hier noemen we er twee, speciaal voor kinderen samengestelde oefensites:
Junior Einstein: voor basis onderwijsleeftijd van 4-12 jaar (deel gratis)
Cambiumned: voor voortgezet onderwijsleeftijd van 12-18 jaar (gratis)

Wanneer je de mogelijkheid hebt, om met je kind naar Nederland te gaan voor bijvoorbeeld vakantie, kun je je kind voor een uitwisselingsprogramma of kamp inschrijven. Dat is een geweldige manier voor je kind om te oefenen met Nederlandse kinderen die Nederlands als moedertaal spreken. Spreekvaardigheid en vertrouwen in het gebruik van de taal krijgen zo een enorme ‘boost’. Ben je benieuwd wat Nederland op dit vlak te bieden heeft, lees dan dit artikel met o.a. zomerkampen in Nederland.

.

Tips en strategieën  voor je kind om Nederlands effectief te leren

Er zijn verschillende tips en strategieën die je kind kunnen helpen bij het effectief leren van Nederlands. Ten eerste is de continuïteit belangrijk. Kijk of het lukt voor je kind om met regelmaat te oefenen. Dit kan dagelijks zijn, of een paar keer per week. Afhankelijk van de agenda van je kind.

Daarnaast is het belangrijk dat je kind gevarieerde leeractiviteiten krijgt in zijn lessen en oefeningen. Bij Dutch for Children combineren we om die reden bijvoorbeeld het lezen van teksten met luisteroefeningen en spreekpraktijk. Op deze manier krijgt je kind een vollediger beeld van de taal en ontwikkelt hij verschillende vaardigheden.

Verder is het ook nuttig als je kind zichzelf zoveel mogelijk onderdompelt (of laat onderdompelen) in de taal. Dit kan door het kijken naar Nederlandse films en tv-programma’s, het luisteren naar Nederlandse muziek en in het Nederlands denken, bijvoorbeeld tijdens taalspellen. Hoe meer blootstelling hij heeft aan de taal, hoe sneller hij vooruitgang zal boeken.

Tot slot is het belangrijk dat er geen druk op ligt voor je kind. Het leren kost tijd, inspanning en oefening. Vaak naast zijn dagschool en andere activiteiten. Dit wordt vergemakkelijkt als je kind zich prettig voelt, er zin in blijft houden en zo ook gemotiveerd blijft.

Via deze link kun je lezen hoe lang het ongeveer duurt voor je kind om Nederlands te leren. Uiteraard is ieder kind en situatie verschillend.

.

Onderdompelen in de taal en cultuur in Nederland

Een van de beste manieren om je kind zijn taalvaardigheid te verbeteren én meer vertrouwen te krijgen in het spreken van Nederlands, is door je kind onder te dompelen in de taal en cultuur. Als je de mogelijkheid hebt, overweeg dan om naar Nederland te reizen en je kind daar bijvoorbeeld een uitwisselingsprogramma of kamp te laten doen.

Doordat je kind onder wordt gedompeld in een Nederlandstalige omgeving, zal hij worden blootgesteld aan de taal in alledaagse situaties en zal hij meer kansen hebben om met Nederlandse mensen en kinderen te communiceren. Dit verbetert luistervaardigheid en spreekvaardigheid.

Daarnaast kun je ook samen tijdens een vakantie bijvoorbeeld allerlei culturele activiteiten ondernemen, zoals het bezoeken van musea, festivals en historische bezienswaardigheden. Dit zal zijn (en misschien ook jouw) begrip van de Nederlandse cultuur vergroten. Dit zijn leuke activiteiten om met je kind in Nederland te ondernemen.

.

Uitdagingen tijdens het leren van Nederlands

Hoewel het leren van Nederlands leuk en lonend kan zijn, zijn er ook uitdagingen en obstakels die je kind tegenkomt. Een van de uitdagingen, ook van de leerkrachten, is het vinden van de juiste balans tussen het leren van de grammatica en het vergroten van je woordenschat.

Het is belangrijk om beide aspecten van de taal te blijven oefenen, maar met name de grammatica wordt én minder leuk en lastig gevonden. Bovendien geeft het leren en oefenen hiervan niet direct merkbaar resultaat. Met het vergroten van woordenschat is dat direct merkbaar.

Oefenen van klanken en vervoegingen

Hiernaast kan de uitspraak van sommige klanken een uitdaging zijn, vooral voor kinderen die Nederlands als tweede of derde taal leren. Het is belangrijk om dit tijd te gunnen en te blijven oefenen. Dit kan in de Nederlandse les, of tijdens gesprekken in het gezin of met familie. Als in de directe omgeving van je kind geen Nederlands gesproken wordt, kun je hem bijvoorbeeld laten kijken en luisteren naar video’s, serie’s en podcasts in het Nederlands.

Dit geldt ook voor het gebruik van verbuigingen en vervoegingen. Werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden veranderen van vorm afhankelijk van het geslacht, aantal en de tijd van de zin.

Last met de lidwoorden?

De drie geslachten in het Nederlands kunnen lastig zijn. Het gebruik van geslachten voor zelfstandige naamwoorden kan namelijk afwijkend zijn van de moedertaal van je kind. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Engels, waar er geen geslachten zijn, heeft het Nederlands drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Dit kan het leren van woordgeslachten en bijbehorende lidwoorden een uitdaging maken.

Is jouw kind al Nederlands aan het leren en blijft hij de lidwoorden lastig vinden? Dan kun je via deze link het gratis e-book van Dutch for Children downbladen met een goede basis voor het aanleren en oefenen van de lidwoorden.

Al deze zaken kunnen in het begin verwarrend lijken, maar met oefening en blootstelling aan de taal kan je kind deze grammaticale regels onder de knie krijgen.

.

Overwinnen van de moeilijkheden die je kind ervaart en gemotiveerd blijven

Het belangrijkste bij kinderen is om de motivatie om te leren vast te houden. Dit kan door betrokkenheid van ouders en omgeving bij de taal, interactieve lessen, aansluiting bij de belevingswereld van je kind. En vergeet niet bij oudere kinderen: het doel van of het nut voor hen om Nederlands te leren.

Een manier voor je kind om gemotiveerd te blijven is door samen doelen te stellen. Hoe realistischer de doelen, hoe beter. Besteed er aandacht aan wanneer je kind een of meerdere doelen bereikt. Voor sommige kinderen werkt een beloningssysteem fijn. Denk aan een stickerkaart van bijvoorbeeld de doelen, of iedere 5 of 10 lessen die hij heeft gevolgd. Bij een volle stickerkaart beloon je: dat kan zijn van een ijsje halen tot samen naar de film gaan zijn. Dit kan je  kind helpen om gemotiveerd te blijven en zijn vooruitgang te zien.

Daarnaast is en blijft het leuk en nuttig om je kind bloot te stellen aan de taal op verschillende manieren. Lees Nederlandse boeken voor, of laat hem boeken lezen, kijk samen naar Nederlandse films en tv-programma’s, en luister naar Nederlandse muziek. Dit zal je kind helpen om de interesse in de taal levendig te houden en hem aan te moedigen om door te gaan met leren.

Positieve ondersteuning

Nog een keer met nadruk: het is belangrijk voor je kind om een ondersteunend netwerk te hebben. Jij en je partner, familie en vrienden, kinderen die Nederlands spreken, etc. Het is enorm motiverend als de mensen om hem heen enthousiast zijn en en hem aanmoedigen.

Wat is goed NT2-onderwijs?

Tot slot: Wat is de kracht van goed NT2-onderwijs? De kracht van goed onderwijs aan kinderen die  Nederlands als tweede taal leren (NT2) zit hem in een aantal belangrijke aspecten. Een van de belangrijkste en direct meest onderschatte factor is de houding ten opzichte van andere talen en culturen. Lees hier meer over de belangrijke aspecten.

.

Succesverhalen van kinderen die Nederlands leerden

Er zijn veel succesverhalen van kinderen die Nederlands hebben geleerd. Hieronder vertellen leerkrachten uit het team van Dutch for Children over een paar van deze verhalen van hun leerlingen:

Na een aantal maanden lesgeven, is een kleuter naar Nederland verhuisd. Daar is hij naar groep 1 gegaan. Hij gaat nu na de vakantie naar groep 3. Hij heeft de Nederlandse taal zo snel opgepakt dat hij nu al zelf boekjes leest en zelfs teksten begrijpend lezen kan maken. Na de les geeft hij zelfs Nederlandse les aan papa en mama. Zo leuk!

Een leerling uit Zuid-Afrika kwam in Nederland en is daar eerst naar groep 1 gegaan. Inmiddels gaat ze na de vakantie direct naar groep 4 met een prachtig rapport. Ze heeft grote stappen gemaakt met het lezen en begrijpen van de Nederlandse taal.

Een klein jaar geleden luisterde een leerling uit Turkije alleen maar tijdens de les. Hij spreekt nu in zinnetjes en weet zich goed duidelijk te maken.

Een leerling zat op de internationale school waar bijna geen Nederlands werd gesproken.  Hij is vorig jaar naar het Nederlands voortgezet onderwijs gegaan en dat gaat nu zo goed dat hij geen Nederlandse les meer nodig heeft van Dutch for Children.

Een vader vertelt enthousiast dat hij nu meer kan praten met zijn dochter nu ze steeds meer Nederlands durft te spreken. Hij is zo blij omdat het voor een nog betere band tussen hem en zijn dochter heeft gezorgd.

Een meisje uit Rusland startte met weinig tot geen Nederlands en 2x in de week 30 minuten les. Na een aantal maanden zijn ze gestopt met de online lessen, omdat ze zichzelf inmiddels goed genoeg verstaanbaar kon maken voor groep 1/2 op de Nederlandse school.

Al deze verhalen tonen aan dat het mogelijk is om de taal te leren. Ook als het in het begin moeilijk lijkt. Veel NT2-leerlingen hebben hun taalvaardigheid verbeterd door de hulp van hun ouders, leerkracht, oefening en blootstelling aan de taal. Sommige kinderen die een andere moedertaal hebben, zijn met hun ouders naar Nederland geemigreerd en gestart op een Nederlandse school. Deze succesverhalen zijn inspirerend en laten zien dat met de juiste inzet, gereedschappen en motivatie alles mogelijk is.

Dank je wel, je hebt een belangrijke rol gespeeld tijdens onze emigratie en overgang in de ontwikkeling van onze dochter. Een citaat van een vader van een Zuid-Afrikaanse tienerleerling. Door de lessen is de overgang van Zuid Afrika naar Nederland gemakkelijker verlopen. Niet alleen door de lessen in taal, maar ook in de Nederlandse cultuur en het zijn van een klankbord voor deze tiener.

Lees ook de vele positieve ervaringen van kinderen en de ouders van onze leerlingen over het leren van de Nederlandse taal via onze recensiepagina.

.

Concluderend: Nederlands is niet echt een moeilijke taal om te leren voor je kind

Hoewel het Nederlands een paar unieke kenmerken heeft die het leren ervan uitdagend kunnen maken, is het niet zo moeilijk als het soms lijkt. Met de juiste begeleiding, oefening en motivatie kan ieder kind de Nederlandse taal leren. Een positieve houding ten opzichte van de taal en het land helpt enorm.

Het leren van Nederlands is een avontuur dat je kind zijn horizon verbreedt en hem nieuwe mogelijkheden biedt De Nederlandse taal en cultuur vasthouden of leren kennen, de mogelijkheid (openhouden) om in Nederland te studeren, Nederlands kunnen blijven praten met eventuele familie en natuurlijk het enorme cadeau om voor de rest van zijn leven meertalig te zijn opgegroeid.

Ja, mijn kind wil ook Nederlands leren!

Ben je overtuigd en wil je dat je kind deze leuke uitdaging ook aangaat? Neem dan vrijblijvend met ons contact op via de mail of contactpagina. We kunnen je adviseren wat het beste bij je kind en jullie situatie past, of de vragen beantwoorden die je hebt.