Internationaal versus Nederlands onderwijs is een van de beslissingen die je als expatgezin moet nemen als je in Nederland gaat wonen. Nederland biedt verschillende onderwijsopties, waaronder internationale en lokale scholen. Elk heeft voor- en nadelen en het maken van een weloverwogen keuze is cruciaal voor de educatieve, sociale en culturele ontwikkeling van je kind.

Een deel van de beslissing hangt af van je toekomstplannen. Is dit een permanente verhuizing of een langer contract, of ga je bijvoorbeeld binnen drie jaar weer verhuizen? De volgende stap in jullie internationale leven en het volgende mogelijke schoolsysteem zullen van invloed zijn op de beslissing welk onderwijstraject te kiezen.

Voor- en nadelen van internationale scholen

.

Vertrouwdheid met de taal

 • Voordelen: Internationale scholen bieden vaak lessen aan in het Engels of in andere veelgesproken talen, waardoor de overgang voor expatkinderen vlotter verloopt.
 • Nadelen: Te veel vertrouwen op de thuistaal kan de integratie in de lokale cultuur en taal belemmeren.

Wereldwijd leerplan

 • Voordelen: Internationale scholen volgen meestal wereldwijd erkende leerplannen, zoals het International Baccalaureate (IB) of Cambridge Curriculum, wat de re-integratie in scholen in andere landen kan vergemakkelijken.
 • Nadelen: Het kan zijn dat deze curricula niet aansluiten bij het Nederlandse onderwijssysteem, waardoor de overgang naar een lokale universiteit een grotere uitdaging wordt.

Diverse gemeenschap

 • Voordelen: Internationale scholen hebben vaak een divers leerlingenbestand, waardoor kinderen worden blootgesteld aan verschillende culturen en een breder wereldbeeld krijgen.
 • Nadelen: Beperkte blootstelling aan de Nederlandse cultuur en taal kan volledige integratie in de lokale gemeenschap belemmeren.

Expatriate ondersteuning

 • Voordelen: Internationale scholen bieden meestal extra ondersteunende diensten aan om expat kinderen te helpen zich aan te passen aan een nieuwe cultuur en onderwijssysteem.
 • Nadelen: De ondersteuning kan studenten onbedoeld isoleren van de bredere Nederlandse samenleving.

Kosten

 • Voordelen: De kostenfactor moet worden afgewogen tegen de potentiële voordelen in termen van kwaliteit van het internationale onderwijs, sport en extra curriculum mogelijkheden op school, expat ondersteuning.
 • Nadelen: Internationale scholen zijn vaak duurder dan lokale scholen, wat een belangrijke factor kan zijn voor gezinnen met een beperkt budget.

Zoeken

Via deze website vind je een overzicht van internationale scholen in Nederland.

Voor- en nadelen van lokale Nederlandse scholen

.

Taalonderdompeling

 • Voordelen: Lokale scholen bieden een meeslepende taalervaring, wat helpt bij een snellere verwerving van de Nederlandse taal en de integratie in de gemeenschap vergemakkelijkt.
 • Nadelen: Aanvankelijke taalbarrières kunnen een uitdaging vormen, vooral voor oudere kinderen, wat hun academische vooruitgang kan beïnvloeden.

Nederlands Curriculum

 • Voordelen: Het volgen van dit curriculum maakt de overstap naar een lokale universiteit gemakkelijker.
 • Nadelen: Het Nederlandse curriculum volgt geen erkende curricula zoals IB of AP.

Culturele integratie

 • Voordelen: Nederlandse scholen bieden een meer authentieke culturele ervaring, waardoor kinderen volledig kunnen integreren in de Nederlandse samenleving, vrienden kunnen maken en een dieper begrip van de lokale manier van leven kunnen ontwikkelen.
 • Nadelen: Culturele verschillen en een nieuw onderwijssysteem kunnen overweldigend zijn voor sommige expat kinderen.

Extra ondersteuning

 • Voordelen: je kind kan beginnen in een schakelklas om de basis van het Nederlands onder de knie te krijgen en daarna verder gaan in de reguliere klas.
 • Nadelen: meestal hebben Nederlandse scholen geen standaardprogramma om kinderen met Nederlands als tweede taal te helpen. Dit betekent dat ze niet de tijd, het personeel of het programma hebben om je kind te ondersteunen.

Kosten

 • Voordelen: Lokale scholen zijn vaak goedkoper dan internationale scholen, wat een belangrijke factor kan zijn voor gezinnen met een budget.
 • Nadelen: De kostenfactor moet worden afgewogen tegen de potentiële voordelen van de taal, de culturele integratie en de kwaliteit van het onderwijs.

Zoeken

Via deze link kun je zoeken naar Nederlandse scholen per stad of regio. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Hoe dat werkt zie je in de animatie op de website. Wil je bijvoorbeeld weten wat de school doet voor goed onderwijs? Lees dan het profiel van de school.

Internationaal versus Nederlands onderwijs: Onderzoek onder expats

.
Een onderzoek onder de internationale gemeenschap betreffende het onderwijs in Nederland

In het onderzoek van 2018 getiteld “De Toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijssysteem voor internationals”, gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, kwamen de volgende twee opmerkelijke bevindingen naar voren:

1.Opvallende verschillen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs werden waargenomen. Binnen het basisonderwijs koos 41% van de internationals voor Nederlands onderwijs, terwijl dit percentage in het voortgezet onderwijs slechts 10% bedroeg.

2. Interessant is dat 38% van de internationals weliswaar interesse toonde in het Nederlands onderwijssysteem, maar uiteindelijk koos voor internationaal onderwijs.

Wat zijn de redenen hiervoor?

Vooral in het voortgezet onderwijs zijn de mogelijkheden voor niet-Nederlandstalige studenten beperkt. Internationals hebben zelden toegang tot taallessen en ISK (Internationale Schakelklas).

Scholen tonen terughoudendheid om studenten met taalachterstanden een geschikte plek te bieden binnen het reguliere lesprogramma, dit vanwege de extra belasting voor docenten en het heersende lerarentekort.

De eisen met betrekking tot examinering in het Nederlands vormen een aanzienlijke uitdaging voor studenten met een andere moedertaal. Expats uiten hun zorgen over de vraag of hun kinderen binnen het huidige systeem een Nederlands diploma kunnen behalen op basis van kennis en vaardigheden, of dat het diploma vooral afhankelijk is van de beheersing van de Nederlandse taal. Dit geldt eveneens voor tweetalig onderwijs, waarbij bijna alle vakken in het Nederlands worden geëxamineerd.

.

Internationaal of Nederlands onderwijs?

.
Je kind inschrijven op een internationale of lokale school in Nederland hangt af van verschillende factoren, zoals taaldoelen, culturele integratie, voorkeur voor het lesprogramma en budgettaire beperkingen. Het is essentieel om elke optie te evalueren op basis van de unieke behoeften en omstandigheden van je kind.

Uiteindelijk gaat het erom de juiste keuze voor je gezin te maken. Zoek je een professionele en ervaringsdeskundige om hierover van gedachten te wisselen, kun je altijd contact met ons opnemen en dan plannen we een adviesgesprek in.