Je komt terug vanuit het buitenland. Je kinderen beginnen op de school waar zij vroeger ook naar toe gingen. Wat schetst je verbazing, maar geeft direct ook onbegrip? Ze kunnen zich maar moeilijk inleven in de remigratie-wereld van je kind. Het feit dat hij jaren in een andere taalomgeving heeft gewoond, (h)erkennen ze niet. Hij is toch ‘gewoon’ Nederlands? Hij moet gewoon maar volop mee kunnen draaien. Horror-scholen in Nederland: werkelijkheid of fictie?

Terug naar Nederland, terug naar scholen in Nederland

Terug naar Nederland gaan is helemaal niet zo gemakkelijk. Zeker niet als je een aantal jaren een ander sociaal leef-, taal- en schoolklimaat hebt beleefd en eigengemaakt.

Thuis sprak je kind nog wel Nederlands, of steeds minder, maar weer volop in het Nederlands ondergedompeld zijn? Het erin leven, wonen, bewegen, socialiseren en naar school gaan… Dat is echt wat anders.

Mensen kunnen het zich in het algemeen voorstellen dat dit moeilijk is, wanneer een familie naar het buitenland verhuist. Logisch: nieuw land, nieuwe gewoonten, nieuwe school en vaak nieuwe talen. Echter, andersom denken mensen dat je ‘thuiskomt’. Dat denken ze op dezelfde manier ook van je kind(eren): ze zijn toch Nederlandse kinderen die thuiskomen?

Niets is minder waar. Dat wil niet zeggen dat het fout gaat, of dat de overgang altijd zwaar is. Het wil wél zeggen dat het een verandering is waar rekening mee moet worden gehouden.

Uit de praktijk over horror-scholen in Nederland

Ouders die met kinderen uit landen komen waar de klassen klein zijn en de leraren in overvloed aanwezig zijn, schrikken van de berichten uit Nederland. Berichten over het lerarentekort, de enorme klassen en het principe dat ieder zorgkind ook aangenomen wordt in de al overvolle klassen. Dit is uiteraard een eenzijdig beeld, maar het kan wel zo zijn dat de school van jullie keuze kampt met één van deze problemen. Het is daarom van groot belang op tijd naar scholen te gaan ‘kijken’. Later in deze blog geef ik enkele bruikbare tips.

Het is niet ongewoon dat de overgang naar Nederlandse scholen moeilijk verloopt. Een gezin kwam terug na 6 jaren buitenland, waar de kinderen naar een lokale anderstalige school gingen. Thuis spraken ze Nederlands en de kinderen volgden bovendien Nederlandse Taal- en Cultuurlessen online bij Dutch for Children. Hun Nederlands was op een gemiddeld niveau en het gezin had zin in de stap. Helaas kwamen ze terecht bij hun ‘oude’ school, die weinig begreep van het feit dat de kinderen weer even moesten wennen. Niet alleen aan de taal, maar ook aan het Nederlandse onderwijssysteem, de wijze van vragen en leren, de sociale omgang met de leerkracht en klasgenoten, etc. Het gevolg hiervan was dat de kinderen het minder leuk hadden dan verwacht én dan had gekund. Zeker als de school wat meer open had gestaan voor bovengenoemde zaken.

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist (Epictetus).

Zelf hebben we ook versteld gestaan, toen we in Nederland informeerden voor onze oudste dochter. Zij zat toen in Curaçao in 5 vwo (Nederlands systeem), had vervroegde staatsexamens Maatschappij en Nederlands gedaan en zou overgaan naar een Amerikaans internationaal schoolsysteem hier in de Dominicaanse Republiek. Deze overgang werd aan alle kanten afgeraden, informatie was moeilijk tot niet te vinden en ook de universiteiten in Nederland benaderden deze zaak alsof we complete vreemde buitenlanders zijn. Gevoed door ervaringen van vrouwen overal ter wereld, eindeloos bellen met universiteiten, Nuffic en de Amerikaanse school hier, kwamen we tot de vrij simpele conclusie: het kan. Samen met onze dochter en in overleg met de Amerikaanse school hebben we besloten dat ze in Grade 11 zou starten (in het Nederlandse systeem een jaar blijven zitten) om zo de tijd te hebben aan het nieuwe systeem te wennen en de benodigde punten (Advanced Placements) te kunnen halen om toegelaten te worden tot wetenschappelijk onderwijs in Nederland. 

Wat ik met dit voorbeeld duidelijk wil maken, is dat je je niet gek moet laten maken door ieders mening en vooral op eigen informatie en gevoel moet gaan. Zoek alles zo ver je kunt uit, voedt je met ervaringen en maak dan gezamenlijk een beslissing. Uiteraard zijn er geen garanties, maar ik durf te zeggen dat wij de goede en goed doordachte beslissing hebben genomen.

Positief over scholen in Nederland

Er zijn gelukkig ook positieve voorbeelden. Een gezin dat ook bij ons lessen volgde, verhuisde na 4 jaar anderstalig onderwijs in buitenland en terug naar Nederland. De kinderen werden met open armen ontvangen en daar waar nodig kort extra begeleid. De kinderen stroomden zonder problemen in en hebben het nog steeds goed naar hun zin. Als je om je heen de verhalen van vrouwen beluistert, hoor je ook veel positieve geluiden. Veel ligt aan de cultuur van de school en de flexibiliteit van de interne begeleiders.

Hoe bijzonder het werkt op scholen in Nederland

Hoe zit het nu met je kind die terugkomt en niet direct volledig mee kan draaien? Bijvoorbeeld omdat er toch sprake is van wat taalachterstand ten opzichte van zijn leeftijdgenoten? Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Dat betekent dat de ontvangende school moet aangeven of ze kunnen bieden wat er nodig is en anders ouders moeten helpen om een andere passende plek te vinden. Als de school de extra hulp kán bieden, moeten ze dat ook daadwerkelijk doen.

Kinderen die ’Nederlands’ zijn (Nederlands paspoort hebben), hebben recht op aanvullende taallessen. Hier is extra geld voor beschikbaar. Een regeling binnen het passend onderwijs zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dit hangt wel van het samenwerkingsverband en daarmee van de regio af. De school is dus wel verplicht iets aan te bieden, of voor een redelijk alternatief te zorgen. De praktijk ziet er soms wel wat anders uit en dan is wel de vraag hoe ver je wilt gaan om te krijgen waar je recht op hebt.

Een van de mogelijkheden is om met behulp van een maatschappelijk werker verder te komen. Deze kan dan als tussenpersoon dienen tussen ouders en school en hij kan tevens helpen om de juiste plekken buiten school (binnen de gemeente) te vinden.

Mocht dit om wat voor reden allemaal niet werken, kun je net zoals vanuit het buitenland online ondersteuning van ons krijgen. Dutch for Children begeleidt meer kinderen tijdens hun eerste periode in Nederland, om ze een extra steun en zetje in de rug te geven. Wil je hier meer over weten, kun je ons altijd e-mailen! Dan maken we een vrijblijvende afspraak om te bekijken wat we voor jouw kind kunnen betekenen.

Mijn advies over scholen in Nederland

Ga op tijd in gesprek met de school van jullie keuze. Bereid je goed voor. Leg direct uit dat een remigratie naar Nederland niet hetzelfde is als thuiskomen voor je kind(eren). In dit artikel over schoolkeuzen vanuit het buitenland kun je waardevolle tips en meer informatie vinden. In dit artikel kun je meer lezen als je oudere kind een studiekeuze moeten maken.

Wil je hierover gewoon eens brainstormen? Of wil je advies op maat op? Stuur dan een e-mail en we maken een afspraak via Skype, FaceTime of WhatsApp-videobellen.