Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind als ik uit het buitenland kom? Je keert na een verblijf in het buitenland met je gezin terug naar Nederland en je moet een middelbare school voor je kind kiezen. Dan is dit een artikel wat je kunt helpen bij de keuze van de juiste school.

Nederlands of internationaal middelbaar onderwijs

Kies je voor Nederlandstalig onderwijs of kies je voor doorgaan met het internationale curriculum in de buitenlandse taal?

Nederlandse ouders kiezen er voor om hun kind te laten instromen in het Nederlandse onderwijs, omdat ze willen dat hun kind integreert in de Nederlandse gemeenschap. Niet alleen op school, maar ook bij het sporten, andere hobby’s en in de buurt waar je woont.
Er zijn ook ouders die twijfelen of het Nederlandse onderwijs nog wel een optie is. Dit omdat hun kind is namelijk helemaal gewend geraakt is aan het internationale onderwijs en de internationale cultuur. Ook maken ze hier langer deel vanuit dan van het Nederlandse onderwijs.

Hulpvragen hierbij zijn:

 • Gaan de kinderen definitief terug naar Nederland?
 • Is integratie met de Nederlandse gemeenschap het doel? Of blijven de kinderen onderdeel van een internationale gemeenschap en/of school?
 • Wat is het niveau van het Nederlands? Wordt er thuis Nederlands gesproken? En is er Nederlandse les?
 • Het moment van overstap: is dit gunstig of ongunstig? En hoe zwaar weeg ik dit mee?
 • Is het eventueel geplande vervolg of studie in het Nederlands of Engels?
 • Sluit het voortgezet onderwijs aan op het Nederlandse examensysteem en/of IB?
 • Heeft mijn kind een onderwijsachterstand?
 • Is er sprake van een leerprobleem?
 • Volgt mijn kind nu privéonderwijs in kleine klassen?
 • Zijn er familieomstandigheden of andere redenen om voor een beschermde omgeving te kiezen?
 • Wat kan ik financieel betalen?

Heeft je kind net een internationale Engelstalige basisschool in het buitenland afgerond? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • je kind in het Nederlandse voortgezet onderwijs laten instromen
 • je kind Engelstalig voortgezet onderwijs laten volgen op een internationale privéschool

Verschillende mogelijkheden in Nederland

Er zijn verschillende soorten scholen:

 • Nederlandse middelbare scholen (door de overheid bekostigd)
 • Nederlandse particuliere middelbare scholen
 • Internationale privéscholen (meestal met een IB programma)
 • Internationaal georiënteerde scholen (hybride is bekostigd door de overheid en ouderbijdrage met meestal een IB-programma)

Er zijn verschillende soorten onderwijssystemen

Als je kiest voor een Nederlandse middelbare school heb je bovendien keuze uit verschillende onderwijssystemen. Deze zijn belangrijk om goed onder de loep te nemen, om te kunnen aansluiten bij wat het beste bij jouw kind past. Sommige onderwijssystemen sluiten bijvoorbeeld beter aan bij internationale programma’s dan anderen.

Scholen in Nederland onderscheiden zich door het type onderwijsmethode dat zij hanteren, maar ook door de geloofs- en/of levensovertuiging waar zij zich op baseren.

Binnen het voortgezet onderwijs zijn er drie soorten scholen:

 1. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief praktijkonderwijs;
 2. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
 3. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Iedereen kan op deze school terecht. Op een openbare school kan wel godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs worden gevolgd.
Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde levensovertuiging, zoals rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.
Voor lichamelijk gehandicapte, slechthorende, slechtziende of langdurig zieke leerlingen is er speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er speciale scholen voor jongeren die aan topsport doen. Verschillende onderwijsmethoden die het basisonderwijs kent, bestaan minder in het vo. De meest voorkomende zijn het Dalton- en het Montessori-onderwijs.

Laat het schoolklimaat zwaar meewegen in je keuze! Er breekt straks een turbulente periode aan met de verhuizing en dan ook nog de beginnende of al ontwikkelde puberteit. Onderschat deze fase niet. Maar hoe kom je erachter, nota bene op afstand, wat in dit opzicht de ideale school is voor je zoon of dochter?

Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind op afstand?

Ga als het kan zelf naar een open dag en praat met de leraren.

Zo niet een goede vertegenwoordiger van jullie gezin. Hoe betrokken en enthousiast zijn de leerkrachten? Probeer erachter te komen wat ze niet willen laten zien op de open dag. Ga ook in gesprek met leerlingen. Meestal zijn ze eerlijk genoeg om te vertellen wat zij de plus- en minpunten van hun school vinden. Je kunt ook contact zoeken met ouders, die al een kind hebben op de school van je voorkeur. Van hun ervaringen steek je vaak meer op dan van een mooie folder.

Check de website van de school.

Kijk naar wat de toelatingseisen zijn. Hoe ziet de schoolorganisatie eruit?  In hoeverre kan de school indien nodig extra begeleiding bieden voor specifieke leerproblemen? Ook is het belangrijk met welke onderwijsmethode er wordt gewerkt.

Het aanbod van school.

Check het aanbod van school. Past het totale lesaanbod van een school bij de belangstelling van je kind?

Extra’s.

Check extra’s van tevoren. Bijna elke school heeft iets extra’s, zoals bèta-klassen, tweetalig onderwijs, vwo met Latijn, of keuzevakken zoals Chinees en filosofie. Ook kunnen er culturele of sportieve extra’s zijn.

Praten.

Praat met de school. Maak een telefonische of videoafspraak met tenminste een van de volgende mensen: een zorgcoördinator/intern begeleider, het unit-hoofd van de unit waar je kind zou komen, een leerkracht en/of de persoon die nieuwe leerlingen rondleidt en aanneemt.

Kritische vragen

Stel ze kritische vragen waardoor je echt meer komt te weten over de school. 
 Hieronder volgen enkele voorbeelden. Uiteraard hoef je niet exact deze vragen te stellen, maar het zijn voorbeelden. Zo kun je net wat andere informatie krijgen dan de standaardinformatie van websites en open dagen.

Bovendien ben je vaak niet in de gelegenheid om zaken live te ervaren en moet je het hebben van dit soort gesprekken. Wees creatief en bereid het gesprek goed voor alsof je een interview afneemt. Neem geen genoegen met korte antwoorden als dat je nieuwsgierigheid niet bevredigd. Vraag door waar nodig.

Voorbeeldvragen:

 • wanneer je voor vernieuwingsonderwijs kiest: op welke wijze geven jullie invulling aan jullie onderwijsmethode en hoe bevalt dit?
 • als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: wanneer heeft de laatste verandering in dit systeem plaatsgevonden en welke was dat (en waarom)?
 • welke lesmethoden/boeken gebruiken jullie (en eventueel welke uitgave) en waarom deze?
 • zijn er ruimten voor sport, creativiteit en muziek? Welk materiaal gebruiken jullie?
 • welke ICT-middelen heeft school en (belangrijker nog) hoe zetten ze deze in?
 • hoe was uw laatste beoordeling door de inspectie? Wat vindt u het belangrijkste punt uit dit rapport?
 • wat voor soort leerling voelt zich thuis op uw school?
 • zou u deze school aan uw nicht, neef aanbevelen en waarom wel/niet?
 • met welke kleur zou u de sfeer op school omschrijven?

Zorg voor informatie rond school.

Het mooiste is als je de scholen zelf kunt bekijken en ‘aanvoelen’, maar als je niet in de gelegenheid bent, kun je op zoek gaan naar mensen die dat wel zijn:

 • Familieleden of vrienden willen misschien best een keer voor jou gaan kijken, rond en in school de gesprekken aanhoren en/of ouders bevragen die kinderen op de scholen hebben.
 • Mensen in de vele Facebookgroepen waar je lid van kunt worden. Je kunt lid worden van expat-groepen in de verschillende steden en dorpen. Ook kun je denken aan Facebookgroepen met Onderwijs en ouders in de titel.
 • Als je de school spreekt, kun je vragen wie je eventueel van de ouder mag benaderen met oudervragen. Misschien een ouderraad of andere vertegenwoordiger van school.
 • Check de sfeer. Zelf of via anderen. Hoe is de sfeer? Dit is bepalend voor of je kind zich uiteindelijk wel of niet op zijn gemak voelt.

Heb je nog vragen over hoe je middelbare school kiest voor jouw kind?

Heb je vragen of wil je over een onderwerp specifiek meer weten, laat het me weten. Advies van Dutch for Children is altijd persoonlijk. Uitgaand van jullie vragen en wensen, kennis van het leren van jullie kind en gericht op de op jullie kind aansluitende mogelijkheden in Nederland in de regio waar jullie (willen) gaan wonen. Heb je vragen over hoe je een basisschool kiest, lees dan onze blog van vorige week.

Bruikbare websites bij “Hoe kies ik een goed middelbare school voor mijn kind?”

Gebruikte bronnen

 • Inspectie van het Ministerie van Onderwijs.
 • Ouders van Nu
 • Dutch for Children