Hoe kies ik een goede basisschool voor mijn kind als ik uit het buitenland kom? Keer je na een verblijf in het buitenland met je gezin terug naar Nederland? Dan is er veel om aan te denken, te regelen én te kiezen. Het kiezen van de juiste school voor je kind(eren) is echt een van die zaken, waar je wakker van kan liggen.

Welke, hoe, waar of wat? Het is niet alleen van groot belang voor de verdere ontwikkeling van je kind of kinderen, maar het kan ook mede bepalen waar je gaat wonen of welk vervoer jij en je kind zult moeten gaan gebruiken.

Nederlands of internationaal

Het kiezen van een school op afstand kan best lastig zijn. Je kan het minder gemakkelijk hebben van mond-tot-mond ervaringen, sferen en/ of roddels. Bovendien gaat er nog een pittige vraag aan vooraf als je kind een internationaal curriculum heeft gevolgd: Kies je dan voor Nederlandstalig onderwijs of kies je voor doorgaan met het internationale curriculum in de buitenlandse taal?

Nederlandse ouders kiezen er vaak voor om hun kind te laten instromen in het Nederlandse onderwijs. Zij willen dat hun kind integreert in de Nederlandse gemeenschap, niet alleen op school, maar ook bij het sporten, andere hobby’s en in de buurt waar je woont. Er zijn ook ouders die twijfelen of het Nederlandse onderwijs nog wel een optie is. Hun kind is namelijk helemaal gewend geraakt aan het internationale onderwijs en de internationale cultuur.

Hulpvragen bij deze pittige vraag

 • Gaan de kinderen definitief terug naar Nederland?
 • Is integratie met de Nederlandse gemeenschap het doel of blijven de kinderen onderdeel van een inter­nationale gemeenschap en/of school?
 • Wat is het niveau van het Nederlands? Wordt er thuis Nederlands gesproken? En is er Nederlandse les?
 • Is het moment van overstap gunstig of ongunstig (groep 7/8 basisschool)? En hoe zwaar weeg ik dit mee?
 • Is het geplande vervolg in het Nederlands of Engels?
 • Sluit het voortgezet onderwijs aan op het Nederlandse examensysteem en/of IB?
 • Heeft mijn kind een onderwijsachterstand?
 • Heeft mijn kind een leerprobleem?
 • Volgt mijn kind nu privéonderwijs in kleine klassen?
 • Zijn er familieomstandigheden of andere redenen om voor een beschermde omgeving te kiezen?
 • Wat kan ik financieel betalen?

Verschillende mogelijkheden in Nederland bij de vraag ‘Hoe kies ik een goede basisschool voor mijn kind?’

Er zijn verschillende mogelijkheden in Nederland:

 • Nederlandse basisscholen (door de overheid bekostigd)
 • Nederlandse particuliere scholen
 • Internationale privéscholen (meestal met een IB programma)
 • Internationaal georiënteerde scholen (hybride bekostigd door overheid en ouderbijdrage met meestal een IB programma)

Verschillende onderwijssystemen

Als je kiest voor een Nederlandse basisschool heb je bovendien keuze uit verschillende onderwijssystemen. Deze zijn belangrijk om goed onder de loep te nemen, om te kunnen aansluiten bij wat het beste bij jouw kind past. Sommige onderwijssystemen sluiten bijvoorbeeld beter aan bij internationale programma’s dan anderen.

Basisscholen in Nederland onderscheiden zich door het type onderwijsmethode dat zij hanteren, maar ook door de geloofs- en/of levensovertuiging waar zij zich op baseren. Verder kent Nederland nog het Speciaal onderwijs en de Brede School.

De verschillende onderwijsmethoden op een rij:

 • Jenaplan
 • Vrijescholen
 • Freinet
 • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
 • Dalton
 • Montessori

Verschillende levensbeschouwingen zijn:

 • Openbaar onderwijs
 • Confessioneel bijzonder onderwijs
 • Algemeen bijzonder onderwijs

Speciaal onderwijs

Sommige kinderen kunnen niet naar een gewone basisschool, omdat ze extra aandacht of zorg nodig hebben. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Voor hen zijn er scholen voor speciaal onderwijs.

Brede Scholen

Deze scholen combineren onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om hun talenten te ontwikkelen. De activiteiten die een brede school aanbiedt zijn bijvoorbeeld extra taallessen en opvoedingsondersteuning op school.

Het lastige blijft dat iedere school op een geheel eigen wijze invulling kan geven aan deze verschillende methoden of beschouwingen.

Hoe kun je dan toch een goede basisschool voor je kind op afstand kiezen?

Praat met de school

Maak een telefonische of videoafspraak met tenminste een van de volgende mensen: een zorgcoördinator/intern begeleider, het unit-hoofd van de unit waar je kind zou komen, een leerkracht en/of de persoon die nieuwe leerlingen rondleidt en aanneemt.

Stel ze kritische vragen waardoor je echt meer komt te weten over de school. 
Bijvoorbeeld:

 • als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: op welke wijze geven jullie invulling aan jullie onderwijsmethode en hoe bevalt dit?
 • als je voor vernieuwingsonderwijs kiest: wanneer heeft de laatste verandering in dit systeem plaatsgevonden en welke was dat (en waarom)?
 • welke lesmethoden/boeken gebruiken jullie (en eventueel welke uitgave) en waarom deze?
 • zijn er ruimten voor sport, creativiteit en muziek? Welk materiaal gebruiken jullie?
 • welke ICT-middelen heeft school en (belangrijker nog) hoe zetten ze deze in?
 • hoe was uw laatste beoordeling door de inspectie? Wat vindt u het belangrijkste punt uit dit rapport?
 • wat voor soort leerling voelt zich thuis op uw school?
 • zou u deze school aan uw nicht, neef aanbevelen en waarom wel/niet?

Uiteraard hoef je niet exact deze vragen te stellen, maar het zijn voorbeelden over hoe je net wat andere informatie kunt krijgen dan de standaardinformatie van websites en open dagen. Bovendien ben je vaak niet in de gelegenheid om zaken live te ervaren en moet je het hebben van dit soort gesprekken. Wees creatief en bereid het gesprek goed voor alsof je een interview afneemt. Neem geen genoegen met korte antwoorden als dat je nieuwsgierigheid niet bevredigd. Vraag door waar nodig.

Zorg voor informatie uit een ‘roddelcircuit’

Het mooiste is als je de scholen zelf kunt ‘besnuffelen’ en ‘aanvoelen’, maar als je niet in de gelegenheid bent kun je op zoek gaan naar mensen die dat wel zijn:

 • Familieleden of vrienden willen misschien best een keer voor jou gaan kijken, op het schoolplein de gesprekken aanhoren en/of ouders bevragen die kinderen op de scholen hebben.
 • Mensen in de vele Facebookgroepen waar je lid van kunt worden. Enkele zoektermen op Facebook zijn: Durf te vragen @stads- of regionaam; Expats in @stadsnaam; Live in @stadsnaam, etc.
 • Als je de school spreekt, kun je vragen wie je e.v. van de ouder mag benaderen met oudervragen. Misschien een ouderraad of andere ‘spokesman/woman’ van school.

Bruikbare websites

Gebruikte bronnen

 • Inspectie van het Ministerie van Onderwijs.
 • Ouders van nu
 • JM ouders
 • Dutch for Children