Een vlotte start van het nieuwe schooljaar is zo gemaakt met deze tips voor expat ouders en kinderen.

Voor expat gezinnen brengt het begin van een nieuw schooljaar een mix van opwinding en uitdagingen met zich mee. Terwijl de zomer langzaam plaatsmaakt voor de herfst, staan kinderen klaar om een nieuw hoofdstuk in hun leeravontuur te beginnen. Dit artikel is bedoeld om expat ouders te voorzien van praktische tips. Tips om hun kinderen optimaal voor te bereiden op het nieuwe schooljaar en tevens hun eigen rol en betrokkenheid te benadrukken.

For English-speaking parents, please click here for our English version.

.

Verken en verwelkom de schoolomgeving van het nieuwe schooljaar

Voor expat kinderen kan de nieuwe schoolomgeving zowel spannend als overweldigend zijn. Plan vóór de eerste schooldag een bezoek aan de school om samen met je kind de klaslokalen, speelplaats en andere faciliteiten te verkennen. Laat je kind wennen aan de nieuwe omgeving en wijs hen op voor hen interessante plekken, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek of het kunstlokaal. Dit helpt om bij hen de eventuele angst voor het onbekende weg te nemen en versterkt hen omdat ze beter weten wat te verwachten.

.

Creëer alvast een routine met een vaste structuur

Een gestructureerde routine vormt de basis voor een succesvol schooljaar. Begin enkele weken voor het schooljaar begint met het aanpassen van het slaapritme en de dagelijkse schema’s. Voor expat kinderen is een stabiele routine essentieel om zich veilig en geaard te voelen. Er verandert immers al voldoenden. Plan regelmatige bedtijden en maaltijden om een gevoel van stabiliteit te creëren.

.

Bouw aan een sociaal netwerk

Vriendschappen zijn van onschatbare waarde, vooral voor expat kinderen die zich aanpassen aan een nieuwe omgeving. Breng tijd door met andere ouders en kinderen in de buurt om vriendschappen te stimuleren. Organiseer een informeel samenzijn waar kinderen elkaar kunnen leren kennen en ouders ervaringen kunnen uitwisselen. Deze verbindingen bieden niet alleen steun aan de kinderen, maar ook aan de ouders.

.

Stimuleer taalvaardigheid

Voor expatkinderen kan het leren van de lokale taal een integraal onderdeel zijn van hun aanpassing aan de nieuwe omgeving. Overweeg het nemen van Nederlandse taallessen, waar ze niet alleen de taal leren, maar ook inzicht krijgen in de cultuur en tradities. Let er hierbij op dat de lessen interactief en leuk zijn, zodat je kind gemotiveerd blijft om te leren. Meer goede tips op het vlak van Nederlands leren vind je via deze link.

Voor de mensen die overwegen om hun kinderen Nederlands leren voor hun kinderen overwegen, maar nog niet zijn beveel ik een van onze laatste artikelen (ook beschikbaar in het Engels) van harte aan: Is Nederlands echt een moeilijke taal om te leren voor je kind? Het mysterie ontrafeld.

.

Vind een balans tussen school en buitenschoolse activiteiten

Naast school is het belangrijk dat kinderen zich bezig kunnen houden met buitenschoolse activiteiten zoals sport en hobby’s. Overweeg om je kind in te schrijven voor lokale sportteams, kunstlessen of andere activiteiten die hun interesse hebben. Deze activiteiten bevorderen niet alleen hun sociale- en taal vaardigheden, maar bieden ook een welkome afwisseling van de schoolroutine.

.

Ondersteun het uiten van emoties

Bied ruimte voor kunst, muziek of een andere manier waarin je kind zich creatief kan uiten. Het helpt bij het ontwikkelen van hun verbeeldingskracht. Bovendien biedt ook een gezonde uitlaatklep voor emoties en ervaringen, die ze tijdens hun expat-reis kunnen tegenkomen.

.

Zelfzorg voor ouders in het nieuwe schooljaar

Vergeet niet om tijd vrij te maken voor jezelf, als ouder. Het begeleiden van expat kinderen door een nieuw schooljaar kan uitdagend zijn. Het is dus belangrijk om je eigen welzijn te bewaken. Zoek bijvoorbeeld naar lokale expat-oudergroepen waar je ervaringen kunt delen en steun kunt vinden. Deze groepen kun je soms vinden via school, of via sociale media of informatie van de gemeente in de stad waarin je woont.

.

Het nieuwe schooljaar bij Dutch for Children

Het nieuwe schooljaar komt eraan. Bij Dutch for Children zijn we op een prettige manier ‘druk’ met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. Nieuwe leerlingen aannemen, vaste leerlingen eventueel een andere lestijd bieden en alle materialen updaten en aanvullen.

We willen ons onder andere verder toewijden aan het begrijpend lezen, op een voor de kinderen waardevolle manier.Veel teksten die speciaal geschreven zijn voor onderwijsdoeleinden, zijn namelijk verarmd.

Een rijke tekst is authentiek: hij kan overal vandaan komen, geeft informatie over iets belangrijks of interessants in de dagelijkse werkelijkheid of is bedoeld om plezier aan te beleven. In een rijke tekst staat er van alles tussen de regels, zijn er verbanden te leggen met de buitenwereld, met je eigen leven en met andere teksten.

Kortom, we willen bij Dutch for Children nog meer gaan werken met dit soort authentieke en rijke teksten voor onze leerlingen. Teksten die niet alleen aansluiten bij hun actuele belevingswereld, maar ook een beroep doen op een grotere woordenschat en een dieper begrip van de teksten. Met plezier, een goed plan en de juiste teksten kunnen we onze leerlingen hierbij goed begeleiden.

Ook zijn we bezig om nog meer waarde te kunnen bieden aan alle kinderen die Nederlands leren en willen leren. Onze nieuwste item op sociale media (vanaf september) is hier een voorbeeld van. Vanaf 6 september posten we iedere woensdag een gratis les of taalactiviteit voor jullie kinderen op social media. Mis het niet! Laat je kind de opdracht lezen en meedoen. Je kunt de reactie of oplossing ook posten als ouder. Op Facebook en op Instagram vind je van de 6e iedere week een nieuwe opdracht.

.

Het begin van een nieuw schooljaar biedt kansen

Het begin van een nieuw schooljaar markeert een opwindende periode vol mogelijkheden voor expat kinderen en hun ouders. Expat kinderen kunnen soepel integreren in hun nieuwe omgeving. Door aandacht te besteden aan een gestructureerde routine, sociale verbindingen, taalvaardigheid en buitenschoolse activiteiten.

Als ouders speel je een cruciale rol in het ondersteunen en stimuleren van deze aanpassing. Door open communicatie en een gezonde balans tussen school en vrije tijd, kunnen zowel jij als je kinderen genieten van een succesvol en verrijkend schooljaar.

Startdata scholen
  • Regio Noord start 3 september 2023
  • Regio Midden start 20 augustus 2023
  • Regio Zuid start 27 augustus 2023

Via deze link vind je onder welke regio je kind valt.

Dutch for Children wenst alle kinderen en ouders heel veel plezier met de start van dit nieuwe schooljaar!