Wat is de kracht van goed NT2-onderwijs? De kracht van goed onderwijs aan kinderen die Nederlands als tweede taal leren (NT2) zit hem in een aantal belangrijke aspecten. Een van de belangrijkste en direct meest onderschatte factor is de houding ten opzichte van andere talen en culturen.

Andere belangrijke aspecten van goed NT2-onderwijs zijn bijvoorbeeld:

  • Opname in de bestaande groepen op school, waardoor ze meer ondergedompeld zijn in de dagelijkse Nederlandse school en sociale taal
  • Aandacht en betrokkenheid van leerkrachten en ouders
  • Culture awareness van de school en leerkrachten
  • Professioneel NT2-onderwijs: didactiek
  • De houding t.o.v. Nederland en Nederlands bepaalt mede het succes van het aanleren van Nederlands als tweede taal

De twee belangrijkste aspecten worden in dit blog toegelicht. Verder worden kort het onderwijs aan vluchtelingen, succes-ervaringen en het Nederlands als tweede taal aan kinderen online besproken.

Visueel onderwijs is goed NT2-onderwijs

Goed NT2-onderwijs vraagt een speciale didactiek. Een NT2-leerling heeft op sommige taalonderdelen een andere aanpak nodig. Sommige leerkrachten hebben het idee dat ze veel moeten praten tegen NT2-leerlingen. Deze kinderen leren echter juist veel van zelf praten. De NT2-didactiek van bijvoorbeeld Zien is snappen voorziet daarin, omdat je leerlingen eerst zelf iets aanbiedt en daarna ervoor zorgt dat ze dit zelf kunnen.

Deze NT2-didactiek van Zien is snappen van Josée Coenen bestaat uit vijf stappen, waarin een anderstalige leerling zijn kennis van bijvoorbeeld klanken, woorden of zinnen op kan bouwen. Er wordt veel aandacht besteed aan zinsbouw, omdat de invloed van de thuistaal vaak zorgt voor andere, ‘kromme’ zinsconstructies.

Of je nu een methode volgt zoals Zien is Snappen, Hotel Hallo of op eigen inzicht als NT2-leerkracht bekende thema’s volgt bij het aanleren van een nieuwe taal: Veel staat of valt bij het visueel maken van de taal. Dit kan met afbeeldingen, gebaren, voorwerpen en dingen in ‘het echte leven’.

meisje met een gebakje voor haar die haar duim opsteekt naar iemand

Motivatie en houding van kinderen en school

Als leerkracht en directeur van een online school die voor meer dan 35 % NT2-leerlingen bedient, durf ik te zeggen dat er aan de motivatie van de kinderen zelden iets ontbreekt. Uiteraard moet je als leerkracht rekening houden met de leef- en leeromstandigheden van de kinderen en hoe Nederland en het Nederlands leren wordt gezien.

Zijn de ouders gemotiveerd, staan ze gesteld om een tijd in Nederland te blijven, of willen ze graag zodra het kan terug naar hun eigen land. Waarom zijn deze zaken nu zo belangrijk?

De houding ten aanzien van een land en taal, bepaalt mede het succes van het aanleren van een nieuwe taal. Dit geldt tegelijkertijd de andere kant op: de openheid vanuit Nederland en vanuit school ten aanzien van nieuwkomers. Hoe welkom zijn deze kinderen in een school? Is er ook nieuwsgierigheid naar hun land, cultuur en taal? Kortom, de culture-awareness van de thuis- én leeromgeving is van belang.

Vluchtelingen Nederlands leren

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Hoe lang of kort ze ook in Nederland blijven.

Het eerste belang is om de kinderen te laten landen en zich ‘thuis’ te gaan voelen op school. Op de school waar ik momenteel leerkrachten begeleid om onder andere deze kinderen NT2-onderwijs te geven, hebben we allemaal gemerkt hoe belangrijk dit is en blijft. Het is voor alle kinderen een voorwaarde om te kunnen leren.

Kinderen Nederlands leren, als ze geen woord Nederlands spreken kan voor een leerkracht spannend zijn. Hoe doe ik dat? Wat als ze me niet begrijpen? Wat als er iets gebeurt (is) en ze kunnen me niet goed uitleggen wat er is?

Begrijpelijke vragen, zeker als je nog weinig of geen ervaring hebt met volledig anderstalige kinderen. Gelukkig biedt de didactiek een houvast en merken leerkrachten gaandeweg dat er in relatief korte tijd mooie stappen worden gemaakt.

Kindje met twee duimen omhoog.

Succes-ervaringen in NT2-onderwijs

De beloning van het aanleren van Nederlands als tweede taal aan kinderen zit hem in alle succeservaringen. De eerste keer dat een kind ‘juf’ tegen je zegt. Of het moment dat kinderen elkaar wijzen dat ze in de kring moeten gaan zitten en ‘zitten’ zeggen.

Kinderen die willen verbinden. Leergierig zijn en vragen naar woorden door te wijzen of voorwerpen aan te dragen. Kinderen die willen verbinden. Het hierop kunnen inspelen met de juiste kennis, op die bijna natuurlijke beweging vanuit de kinderen zelf om de nieuwe taal eigen te maken is het mooiste van het NT2-onderwijs.

Zien is snappen en zien en snappen is doen. Voor leerkracht en kind. Het zijn juist de kleine momenten die waardevol zijn.

Nederlands leren aan kinderen

Dutch for Children doet al ruim 8 jaar niets anders en zoals al even hierboven gezegd onderwijzen we op dit moment aan 35% van onze leerlingen Nederlands als tweede of derde taal. Onze leerkrachten zijn ervaren met de verschillende manieren van het aanleren van een tweede taal en werken bovendien volgens de didactiek van ‘Zien is Snappen’ en vele vormen van woordenschatonderwijs.

Dutch for Children gebruikt de nieuwste bronnen en methoden zoals de bronnen van LOWAN, Hotel Hallo, Plein 16, Zeg ’t eens en nog veel meer. Vind je het interessant om hier meer over te weten, lees dan hoe wij het NT2-onderwijs verzorgen via deze link.

Ben jij op zoek naar goed NT2-onderwijs?

  • Voor je kind? Lees dan hier meer, of mail me vrijblijvend om af te spreken via info@dutchforchildren.nl Ik help je altijd op weg.
  • Voor jezelf als leerkracht of voor je school? Dutch for Children coacht en onderwijst op NT2 en taalgebied. Stuur me a.u.b. een mail via info@dutchforchildren.nl en we maken een afspraak.

Met vriendelijke groet,
Wendy van Dalen
Directeur van Dutch for Children