Dutch for Children

basisonderwijs online, de online basisschool, online basisschool lessen op maat

Wat kosten de lessen?

 

Online Nederlandse lessen bij Dutch for Children zijn een-op-een privé-lessen van een uur per keer voor de basisschool- en voortgezet onderwijsleerlingen. Voor de jongere kinderen duren de les twintig minuten tot een half uur. Kortom, het is afhankelijk van leeftijd, duur en frequentie en de prijzen variëren dan ook van 30 Euro tot en met 55 Euro.

 • Les van maximaal een half uur voor een peuter of kleuter: 35 Euro
 • Les van 45 minuten of een uur voor een basisschoolleerling: 50 Euro
 • Les van een half uur voor een basisschoolleerling: 35 Euro
 • Les van een uur voor een voortgezet onderwijsleerling: 55 Euro
 • Proefles voor een basisschoolleerling: gratis voor het eerste kind, 15 Euro voor het tweede kind.
 • Proefles voor een voortgezet onderwijsleerling: 15 Euro.
 • Proefles voor een peuter of kleuter: 15 Euro.

De prijzen zijn inclusief online lesmateriaal, evaluatie, twee keer een voortgangsverslag per jaar, toegang tot een extra online leer- en oefenomgeving.

Wijze van betalen

 • Per maand: bovenstaande prijzen
 • Per half jaar voor een uur (19 weken): Basisschool: 900 Euro; Voorgezet: 1000 Euro
 • Per jaar voor een uur (38 weken): Basisschool: 1800 Euro; Voorgezet: 2000 Euro

Wat kosten de lessen voor een schooljaar?

Lessen met korting

Neem je voor een langere periode lessen af, dan wordt de totaalprijs goedkoper. Voor een schooljaar voor basisschoolleerling ben je 1800 Euro voor een schooljaar kwijt voor een uuur les. Voor een voortgezet onderwijsleerling 2000 Euro. Dit is inclusief:

 • Kennismakingsgesprek via Skype (Hangouts of Facetime)
 • Wekelijkse les via Skype van één uur per kind
 • Iedere week een huiswerk-mail (het huiswerk is één uur)
 • Het wekelijks bijhouden van een logboek voor iedere leerling
 • Twee keer verslag aan de ouders via de mail
 • Overleg met de ouders via Skype indien nodig of gevraagd
 • Gebruik van de digitale leeromgeving van Dutch for Children
 • Het gebruik van online leerbronnen
 • Extra hulp indien nodig bij overgang naar het Nederlandse schoolsysteem
 • Advies over de Nederlandse taal(ontwikkeling)

Lees hier meer over de prijzen van online les aan voortgezet onderwijsleerlingen. Over de prijzen voor online les aan basisschoolleerlingen kun je hier meer lezen.

 

De kosten van een ‘Ouder-kind-starterspakket’

Bij Dutch for Children begeleiden we ouder en kind. Dit doen we gezamenlijk in één tot vier sessies. Hierbij nemen we de ouder ‘aan de hand ‘ om op een speelse manier, talig met het kind bezig te zijn. Het aantal sessies is afhankelijk van het niveau Nederlands van de ouder en het kind. Deze lessen zijn gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelings- en taalachterstanden in het Nederlands. Dit programma vindt alleen plaats in samenwerking met de ouders.

Er zijn twee mogelijkheden: een losse sessie van 49 Euro en een pakket van 4 sessies van 199 Euro. Dit is inclusief:

 • Een kennismakingsgesprek via Skype (Hangouts of Facetime) van 15 minuten
 • Aansluitende e-mail met onderwerpen en suggesties voor benodigd speelmateriaal voor de volgende sessies
 • 1- 4 live Skype-sessies met ouder en kind van maximaal een half uur, waarin ouder en kind aan de hand worden genomen om samen talig aan het ‘werk’ te gaan
 • Na iedere sessie een korte mail met tips
 • Een eindevaluatie met ruimte voor vragen van de ouder

Lees hier meer over peuters en kleuters of bekijk een online les aan een kleuter.