Dutch for Children

basisonderwijs online, de online basisschool, online basisschool lessen op maat

Wat kosten de lessen? Investering in 2023 – 2024

Wat kosten de online Nederlandse lessen bij Dutch for Children is afhankelijk van leeftijd, duur en frequentie en de prijzen variëren dan ook van 35 Euro tot en met 57,50 Euro.

De online lessen zijn een-op-een privé-lessen van een uur per keer voor de basisschool- en voortgezet onderwijsleerlingen. Voor de jongere kinderen duren de les twintig minuten tot een half uur.

 • Les van maximaal 30 minuten voor een peuter of kleuter: 37,50 Euro
 • Les van 30 minuten voor een basisschoolleerling: 37,50 Euro
 • Les van 45 minuten of 60 minuten voor een basisschoolleerling: 52,50 Euro
 • Les van 30 minuten voor een basisschoolleerling: 37,50 Euro
 • Les van 60 minuten voor een voortgezet onderwijsleerling: 57,50 Euro

Proeflessen

 • Proefles voor alle leerlingen van max 30 minuten: 15 Euro
 • Proefles voor twee kinderen of voor bestaande klanten: reguliere prijs

De prijzen zijn inclusief online lesmateriaal, evaluatie, twee keer een voortgangsverslag per jaar, toegang tot een extra online leer- en oefenomgeving (Junior Einstein of NUMO).

Wijze van betalen

 • Per maand: bovenstaande prijzen
 • Per 3 maanden (10 weken): Half uur-lessen 375,50 Euro, Basisschool: 514,50 Euro; Voortgezet: 563,50
 • Per jaar voor een uur (38 weken): Half uur-lessen: 1387,50 Euro; Basisschool: 1915,20 Euro; Voorgezet: 2097,60 Euro

Condities betaling

 • Per maand: Achteraf te betalen, op zijn laatst na 7 dagen na ontvangst van de factuur. Vervolgt iedere maand tot opzegging. Opzeggingstermijn van twee weken.
 • Per kwartaal, in ons geval 10 lessen. Vooraf te betalen, voor de eerste les van de 10 lessen. Vervolgt zonder opzegging 2 lessen vooraf. Opzeggingstermijn van een maand. De nieuwe factuur verschijnt uiterlijk een week voor de volgende 10 lessen. (voor bestaande klanten gelden dezelfde voorwaarden voor de half jaar optie).
 • Per jaar, in ons geval 38 lessen. Gereduceerd tarief. Vooraf te betalen, voor de eerste les van de 38 lessen. Vervolgt zonder opzegging. Opzeggingstermijn van een maand. De nieuwe factuur verschijnt uiterlijk twee weken voor het volgende schooljaar.

Wat kosten de lessen voor een schooljaar?

Lessen met korting

Neem je voor een langere periode lessen af, dan wordt de totaalprijs goedkoper. Voor een schooljaar voor een kleuter is de investering 1387,50 Euro, voor een basisschoolleerling 1915,20 Euro en voor een voortgezet onderwijsleerling 2097,60 Euro. Dit is inclusief:

 • Kennismakingsgesprek via Zoom (Skype of Facetime)
 • Wekelijkse les via Zoom of Skype van één uur per kind
 • Iedere week een huiswerk-mail (het huiswerk is één uur)
 • Het wekelijks bijhouden van een logboek voor iedere leerling
 • Twee keer verslag aan de ouders via de mail
 • Overleg met de ouders via Zoom of Skype indien nodig of gevraagd
 • Gebruik van de digitale leeromgeving van Dutch for Children
 • Het gebruik van online leerbronnen
 • Extra hulp indien nodig bij overgang naar het Nederlandse schoolsysteem
 • Advies over de Nederlandse taal(ontwikkeling)

Lees hier meer over de prijzen van online les aan voortgezet onderwijsleerlingen. Over de prijzen voor online les aan basisschoolleerlingen kun je hier meer lezen.

 

De kosten van een ‘Ouder-kind-starterspakket’

Bij Dutch for Children begeleiden we ouder en kind. Dit doen we gezamenlijk in één tot vier sessies. Hierbij nemen we de ouder ‘aan de hand ‘ om op een speelse manier, talig met het kind bezig te zijn. Het aantal sessies is afhankelijk van het niveau Nederlands van de ouder en het kind. Deze lessen zijn gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelings- en taalachterstanden in het Nederlands. Dit programma vindt alleen plaats in samenwerking met de ouders.

Er zijn twee mogelijkheden: een losse sessie van 49 Euro en een pakket van 4 sessies van 199 Euro. Dit is inclusief:

 • Een kennismakingsgesprek via Zoom of Skype van 15 minuten
 • Aansluitende e-mail met onderwerpen en suggesties voor benodigd speelmateriaal voor de volgende sessies
 • 1- 4 live Skype-sessies met ouder en kind van maximaal een half uur, waarin ouder en kind aan de hand worden genomen om samen talig aan het ‘werk’ te gaan
 • Na iedere sessie een korte mail met tips
 • Een eindevaluatie met ruimte voor vragen van de ouder

Lees hier meer over peuters en kleuters of bekijk een online les aan een kleuter.