Dutch for Children

basisonderwijs online, de online basisschool, online basisschool lessen op maat

Wat betekent online les op maat? Wat is op maat?

Veel mensen vragen zich af: Wat betekent online les op maat nu eigenlijk? Online Nederlandse lessen op maat is precies wat het zegt. Het zijn dus lessen aangepast aan de leerling, op maat van de leerling gemaakt. Een online Nederlandse les is kortom bij Dutch for Children voor ieder kind uniek. We passen ons proces van lesgeven aan aan de hand van de gestelde doelen en wensen passen. Dit betekent dat we goed kijken naar de manier van leren, het doel en de middelen die we inzetten. Hierbij kijken we ook naar de leerling die dit doel wil bereiken. Tijdens de lessen zijn niveau, motivatie, interesses, leerstijl en leefomgeving bepalend.

Uniek voor iedere leerling

Dutch for Children ontwerpt dus de Nederlandse lessen op maat voor iedere individuele leerling. Dit doen we volgens de leerlijnen die opgesteld zijn in de Wet op het Primair Onderwijs. Ook gebruikt Dutch for Children in zijn geheel of op de achtergrond, de moderne Nederlandse lesmethoden. Hiernaast hebben we een scala aan online mogelijkheden van educatieve leeromgevingen en oefenomgevingen. Deze sommen we hieronder op.

Het werkt!

En: dat werkt! Kinderen en ouders zijn enthousiast en de leerresultaten zijn goed! Hier kun je nog meer over les op maat lezen. Kijk ook eens een van onze video’s waarop onze online lessen in de praktijk te zien zijn.

 

Nederlandse lesmethoden en educatie leeromgevingen

Nederlandse lesmethoden

 

Wij gebruiken waar nodig de volgende Nederlandse lesmethoden voor de jongsten:
 • Zien is snappen. Dit is een handleiding van Josée Coenen voor taalonderwijs voor leerkrachten aan anderstalige kinderen in groep een tot en met vier. Lessen in de praktijk en materialen met: uitleg, vormen van aanbieding, oefenvormen, en hulpmiddelen. Ook veel materiaal voor op de computer en om af te drukken.
 • Schatkist is een voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) taalmethode van Zwijssen voor de jongsten. Met Schatkist begrijpen kleuters in groep 1 en 2 spelenderwijs de wereld om zich heen door onderzoekend en ontdekkend te leren.
 • Piramide is een programma voor VVE voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Op de pagina van Piramide vind je hoe deze methode werkt. Wij passen de methode aan de online lessen aan en aan de wijze waarop Dutch for Children werkt met peuters en kleuters.
De volgende lesmethoden gebruiken we voor de basisschoolkinderen:
 • Veilig Leren Lezen. Deze taalmethode is een structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs. De methode, een uitgave van Uitgeverij Zwijsen, wordt gebruikt in groep 3 van de Nederlandse basisschool en in het eerste leerjaar in Vlaanderen. Het is in Nederland en Vlaanderen de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen.
 • Taal actief. Het is een taalmethode van Malmberg. Het uitgangspunt van Taal Actief is betekenisvol leren. Het is ook afgestemd op de meest recente leerdoelen. De lessen worden gegeven vanuit ankers, elk ankerverhaal is geschreven rondom een thema. Aan een thema wordt drie (soms vier) weken gewerkt. Het is de bedoeling dat de kinderen de lessen rond een thema grotendeels zelfstandig en in hun eigen tempo kunnen verwerken.
Tenslotte gebruikt Dutch for Children deze lesmethoden voor de voortgezet onderwijsleerlingen en de jongeren:
 • Contact van Intertaal is een taalmethode voor leerlingen met Nederlands als tweede taal. De methode is gericht op anderstalige beginners tot gevorderden. Wij passen de methode aan de online lessen aan en aan de wijze waarop Dutch for Children werkt met voortgezet onderwijsleerlingen en jongeren.
 • LOWAN. LOWAN ondersteunt nieuwkomers, onder andere met taalpakketten en overige educatieve hulpmiddelen. Wij gebruiken hun lesmateriaal, aangepast aan onze leerlingen.
Educatieve leeromgevingen

De educatieve leeromgevingen die we vervolgens vaak gebruiken zijn:

 • Ten eerste Junior Einstein, een prettige websites die met knipogen werkt wanneer de kinderen een opgave goed hebben.
 • Ten tweede Juf Melis, die bekend staat om heldere en simpele uitleg.
 • En als laatste Leestrainer, die door de tijd heel veel verschillende oefenmogelijkheden aanbieden.

Op de bovenstaande websites worden kortom vele oefenmogelijkheden geboden, die vaak goed aansluiten bij de lessen.

 • Edmodo

Dit is de digitale leeromgeving van Dutch for Children zelf en is afgeschermd van niet-leden. Edmodo biedt een platform aan K-12-scholen en leraren. Met het Edmodo-netwerk kunnen leraren inhoud delen, quizzen verspreiden, opdrachten uitvoeren en de communicatie beheren met studenten, collega’s en ouders.