Dutch for Children

basisonderwijs online, de online basisschool, online basisschool lessen op maat

Hoe werkt een online Nederlandse les?

Afspraak maken voor een online Nederlandse les

Hoe werkt nu zo een online Nederlandse les? Eerst wordt via de e-mail een afspraak voor de online les ingepland. De leerkracht belt op de afgesproken dag en tijd in via een videobelprogramma zoals Skype of Zoom en dan kan de les beginnen.

Afspraak via Skype of Zoom

In overleg met jullie als ouders, spreken we een dag en tijd af voor de online les. Ruim voor die afgesproken tijd ontvangen jullie een bericht via onze digitale leeromgeving. Hierin staat wat er klaar moet liggen voor de les. We vragen de leerling (of jullie als ouders) 5 minuten van tevoren op Skype of Zoom in te loggen en eventueel al wat links te openen op de computer.

De online les zelf concreet

De meeste leerlingen krijgen bij ons eenmaal per week online les van een uur of twee keer per week een uur. In dit uur behandelen we verschillende onderdelen: luisteren, spreken, (leren) lezen en voor de oudere kinderen ook grammatica en spelling. Mede afhankelijk van de doelen die we gezamenlijk met jullie als ouders stellen. Veel lessen worden in thema’s gegeven. De lessen sluiten goed aan bij de interesses en het niveau van je kind.

Heel concreet start de les met even ‘landen’. Hoe is het met je kind? Wat heeft hij of zij de dag mee gemaakt? De leerkracht vraagt hier naar en speelt op de leerling in. Als ‘het ijs is gebroken’, dan start de les. Vaak met een inleiding op het thema, of een vervolg van de vorige les. Daarna volgt de kern van de les waarin verschillende werk- een speelvormen worden afgewisseld. Halverwege of aan het einde van de les wordt altijd een online taalspelletje gespeeld to groot plezier van de kinderen.

Aan het einde wordt de les nog even nagesproken of vertelt wat er voor het huiswerk wordt verwacht, indien we dit af hebben gesproken dat je kind huiswerk opkrijgt.

Inbellen via een videobelprogramma

Indien jij en je kind nog niet bekend zijn met videobellen, leren we jullie dit eerst aan. Hier kun je ook concreet lezen hoe bijvoorbeeld Skype werkt. De leerkracht belt op de afgesproken tijd via Skype in en je kind neemt (met het video-icoon) op. Je kind en de leerkracht horen en zien elkaar dan en de les kan beginnen.

Aan het einde van de les neemt je kind afscheid van de leerkracht. Er wordt opgehangen door het kind of de leerkracht. Dan is de verbinding verbroken en is de les klaar. Na de les ontvangen jullie via de digitale leeromgeving een bericht met eventueel huiswerk of een opdracht voor de week erop.

De digitale leeromgeving

De digitale leeromgeving is bij Dutch for Children is Junior Einstein en NUMO. Jullie kinderen krijgen op een van de omgevingen een eigen inlog en krijgen uitleg van de leerkracht.

Na de online les

Na de online les krijgt je kind, als dit is afgesproken, via mail of Google doc huiswerk op. De benodigde materialen heeft je kind daarbij gekregen of hebben jullie zelf thuis. Wanneer je kind geen huiswerk maakt, is het leuk om even na te praten over de les. Vragen kunnen zijn: Heb je iets nieuws geleerd? Wat was dat? Welk onderdeel van de les vond je leuk? Welk spelletje hebben jullie gespeeld? Vertel eens wat meer over het verhaaltje.

Bij vragen aan de leerkracht kun je altijd via de e-mail terecht en bij overige vragen bij mij, Wendy van Dalen. Wij proberen z.s.m. te antwoorden.