Expatkinderen ervaren tenminste 5 waardevolle voordelen van het leven in het buitenland. De wens van ouders om in het buitenland werkzaam te zijn en te wonen is niet minder geworden. Soms lijkt het juist in deze periode versterkt. Mensen ondervinden dat je online overal aan de slag kunt.

Gezinnen met kinderen vinden het vaak een spannende stap voor de kinderen. Je leest eerder over de uitdagingen en nadelen. Ondanks de vele voordelen voor expatkinderen. Expatkinderen groeien namelijk op met meerdere culturen, wat unieke ervaringen en positieve uitdagingen met zich meebrengt. Meertaligheid is hier maar één van.

Er zijn uiteraard meer dan 5 te noemen, maar ik licht in dit artikel de 5 belangrijkste voordelen toe. De voordelen die voor de rest van hun leven een waardevolle toevoeging zijn.

Maar, eerst leg ik kort uit wat de verschillende termen in het expatleven betekenen.

 

broer en zus close aan het strand

De achtergrond van de termen expatriate, expatkinderen en Third Culture Kids

 

Als eerste de term expatriate en expat

Expat is kort voor expatriate. Deze term stamt af van de Latijnse woorden: ex (buiten) en patria (vaderland). Daarmee duidt het iedereen aan, die niet in zijn geboorteland verblijft. Expats worden vaak omschreven als hoogopgeleide werknemers, die voor een bepaalde tijd voor een organisatie, overheid of instelling in het buitenland werken (Harvey, 2007).

Als tweede de termen expatkinderen en Third Culture Kids

Expatkinderen zijn de kinderen van expats die meeverhuizen naar een ander land. Ze worden ook Third Culture Kids genoemd. De eerste cultuur is die van het thuisland, de tweede van het gastland en de derde cultuur is de gedeelde lifestyle van de expatgemeenschap.

Nu we helder hebben wat expatkinderen zijn, bespreek ik hieronder graag de 5 waardevolle voordelen van het zijn van een expatkind.

Expatkinderen: 5 waardevolle voordelen op een rij

 

1. Het verwerven van meer dan één taal als expatkind

Het verwerven van meer dan één taal als expatkind is één van de waardevolste voordelen. Kinderen die twee of meer talen leren en deze dagelijks gebruiken, hebben meer voordelen dan kinderen die een taal beheersen. Een van de positieve gevolg van het leren van meerdere talen op een jonge leeftijd, is dat het helpt bij het leren van een andere taal op latere leeftijd. Een ander positief gevolg is dat expatkinderen zich gemakkelijker bewegen in de wereld, omdat ze zich in meerdere landen verstaanbaar kunnen maken. Ze maken gemakkelijker vrienden overal ter wereld en voelen zich sneller op gemak in verschillende sociale groepen.

Het gemak waarmee mijn dochter zich in verschillende vriendengroepen beweegt, vind ik geweldig om te zien. Ze switcht moeiteloos van Engels met haar internationale vrienden, naar Spaans bij haar Colombiaanse vrienden en ook naar het Nederlands als ze belt met een Nederlandse vriendin (vertelt een moeder van een tiener in Colombia). handshake volleybal

2. De verschillende perspectieven die expatkinderen meekrijgen

De verschillende perspectieven die kinderen meekrijgen van een andere cultuur leveren een groot voordeel op. Expatkinderen zijn zich er daardoor van bewust dat je op verschillende manieren naar hetzelfde fenomeen kan kijken. Normen en waarden, regels en politiek bijvoorbeeld worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Dit levert ze een bredere kijk op de wereld op.

Laatst benoemde onze dochter dat wij in Nederland van jongs af aan leren plannen en dat afspraak afspraak is. Ze vond dat wel voordelen hebben, bijvoorbeeld op school. Sociaal vindt ze het soms lastig, omdat ze daar hier losser mee omgaan. We hebben hier soms interessante gesprekken over aan tafel (een ouder van twee tieners uit het Caribisch gebied).

Lokale jonge moeders helpen leren planten

3. Culturele verrijking van Third Culture kids

Expatkinderen leren aspecten te waarderen uit een bepaalde cultuur, omdat ze voor een langere periode in een ander land wonen met een andere cultuur. Ze leren achterliggende gedachten. Ze ervaren in de werkelijkheid het andere leven. Dit in plaats van er bijvoorbeeld alleen over te lezen of een andere cultuur op de televisie te zien. Hierdoor kunnen Third Culture Kids zich beter verplaatsen in culturele verschillen en deze ook beter begrijpen.

Onze kinderen hebben wel gelezen over de hindoe-religie en de tempels in India, maar pas toen we de Zontempel bezochten, de geuren roken, de hindoes de tempel zagen bezoeken begon die religie en de cultuur pas echt te leven (vader met drie kinderen in India).

In het Dominicaanse park in de stad Santo Domingo.

4. Een behoorlijk ontwikkeld aanpassingsvermogen en flexibiliteit

Expatkinderen ontwikkelen aanpassingsvermogen om te ‘overleven’ in de verschillende culturen. Het aanpassingsvermogen wordt in eerste instantie gebruikt om geaccepteerd te worden. Dit wordt ook een survival too genoemd (Pollock & Van Reken, 1991). Deze survival tool levert ook praktisch voordelen op. Expatkinderen leren flexibel om te gaan met verschillende situaties en kunnen zo vaak beter omgaan met tegenslagen en onverwachtse gebeurtenissen.

Een jonge werelddame van 7 jaar sprak nog géén woord Engels toen ze in Panama aankwam en begreep de eerste dagen op school weinig. Als dit leidt tot isolatie van een kind en de frustratie om er niet ‘’in’’ te komen kan dat zorgen voor onrust of stress. Deze jongedame paste zich echter snel aan. Haar volhardendheid hielp hierbij. Binnen een korte tijd van 3 maanden kon ze zich wegwijs maken.

5. Expatkinderen hebben minder vooroordelen

De mogelijkheid om mensen te leren kennen met verschillende achtergronden in verschillende contexten is een ander gewin voor de expatkinderen. Zij zijn onderdeel geweest van verschillende groepen met totaal verschillende mensen. Expatkinderen geloven vaker dat ieder mens gelijk is.

Zo ervaren een Nederlandse familie hun reizende leven van Nederland, Indonesië, Turkije naar Saudi Arabië. De jongste van 5 jaar vroeg naar aanleiding van haar moeders’ vraag over hoe ze het vindt om in het buitenland te wonen: “Buitenland, waar is dat?’’ (moeder van twee uit Saudi Arabië).

Expatkinderen in het vliegtuig

Lees nu meer over expatkinderen

Je wilt gaan emigreren of je staat op het punt om uitgezonden te worden, maar je merkt aan je kind of kinderen dat ze het er erg moeilijk mee hebben. ‘Doe je er wel goed aan?’, vraag je je af. in dit blog geven wij tips om het verhuizen naar het buitenland met kinderen makkelijker en leuker te maken. Ook gaat dit blog in op de verschillende fasen van een emigratie en de voordelen van expat zijn. Lees door hierop te klikken meer over het naar het buitenland verhuizen met kinderen.