Kinderen kun je niet in kant en klare hokjes of leerbrokjes indelen. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen bijzonderheden, krachten en uitdagingen. Een kant en klaar lesprogramma past zelden. Er bestaat geen standaard kind en ook geen standaard situatie. Zeker niet voor kinderen die zich in andere dan de gemiddelde omstandigheden bevinden, zoals expat kinderen of Nederlandse kinderen die naar het buitenland zijn geëmigreerd. Les op maat is dé manier.

Een kant en klaar lesprogramma past zelden

Een immigrantenpakket, NT2 in modules, groep 3 tot en met 8 volgens de meest gangbare Nederlandse methoden. Daar is helemaal niets mee aan de hand, als dát de wijze is waarop je kind goed en gemotiveerd leert. Maar als dit niet de manier is voor jouw expat kind? Dit is helemaal niet gek. Sterker nog, dit is zelden de juiste manier. Als oprichter van Dutch for Children weet ik dit al een lange tijd. In Aruba oefende ik nog mijn beroep als psycholoog uit, maar in Spanje vroeg het moederschap andere krachten en inzichten van mij.

Praktijkervaring in het expatleven. Pre-school op maat.

Toen ons eerste kind werd geboren, was het helaas niet alleen rozengeur en maneschijn. Ondanks dat we in het heerlijke Spanje woonde met mooie avondluchten en de maan, onze dochter was ziek en had veel zorg nodig. In de eerste jaren was dit zodanig, dat we besloten om haar niet naar een opvang of pre-school te sturen. Dit heeft tot een opzet van een Nederlandse peuterspeelzaal aan huis gezorgd met onderwijs dat passend was. Allereerst was deze peuterspeelzaal aan huis passend qua anti-allergene omgeving en voedsel voor onze dochter. Maar het was ook passend voor ieder kind met een Nederlandse achtergrond. Kinderen die om andere redenen niet naar een lokale opvang gingen, kwamen die ochtend bij mij.

Nederlandse peuterspeelzaal aan huis

De groep bestond uit verschillende kinderen met verschillende achtergronden. Van pas geëmigreerde kinderen zoals mijn dochter tot in Spanje geboren kinderen met een Nederlandse moeder en Spaanse vader. Van kinderen de zich volgens de ‘gemiddelde lijn’ volgens Nederlandse maatstaven ontwikkelden tot kinderen die hiervan afweken. In deze periode is de passie voor passend onderwijs en les op maat bij me aangewakkerd. Toen onze tweede in Spanje geboren was, wist ik zeker dat in de toekomst mijn passie voor deze passende zorg en onderwijs zakelijk vorm zou krijgen. Ik aarzelde, alleen maar omdat ik al vele jaren studie achter de rug had. ‘Weer in de schoolbanken?’, dacht ik.

De sprong naar het Nederlandse onderwijs en les op maat

Eenmaal terug in Nederland met de jongste op school, besloot ik de sprong toch te wagen. Ik volgde de versnelde digitale PABO opleiding en deed vier jaar in twee jaar. Dit was de enige manier om mijn passie voor deze passende zorg en onderwijs waar te kunnen maken.

Bijzonder hoe ik daar in een toch erg moderne opleiding de ‘weerstand’ voor het onbekende al tegenkwam. ‘Natuurlijk leren? Les op maat? Hoe dan?‘, dacht ik. Mijn eindgesprek was dan ook erg interessant en enerverend, maar het meer dan waard: geslaagd en met een missie.

Praktijkervaring Nederlandse onderwijs en ondernemersbloed

Praktijkervaring deed ik op tijdens het werken op een reguliere Katholieke school, een Jenaplan school en een Natuurlijk Leren school. Deze laatste school, de J.H. Snijdersschool, is verder doorslaggevend geweest in mijn missie en visie voor Dutch for Children. Vanuit mijn professionaliteit en wens om ieder kind een zo passend en kwalitatief hoog mogelijk onderwijs te geven ontstond Dutch for Children.

Ondernemerschap zit in mijn bloed. Mijn vader is ondernemer en vanaf het moment dat ik ben afgestudeerd heb ik altijd voor mezelf gewerkt. De ervaring van het werken in teams op scholen had ik voor geen goud willen missen. Echter, wat ik nu doe past meer in mijn lijn en bij mij. Ik kies bijvoorbeeld alleen voor hoogopgeleide leerkrachten, voor hoog kwalitatief aanbod en voor alles een-op-een.

Nederlandse les op maat bieden vereist flexibiliteit en een open geest

Tijdens mijn werk voor de Snijdersschool leerde ik onder andere klas-overstijgend leren en onderwijzen, zorg dragen in de breedste zin van het woord, verder kijken dan bestaande leerdoelen gebaseerd op klassiek onderwijs en vooral kijken naar de kinderen en ouders.

Binnen Dutch for Children vind je dit in alle lagen terug. Allereerst in ons aanbod, onze online privélessen zijn namelijk op maat, en dat werkt goed. De manier van leren, het niveau én de interesse van het kind staan bij ons voorop. Daarnaast kijken we altijd breder. We kijken naar waar en hoe de kinderen leven en bewegen. In welk land en in welk schoolsysteem bevinden zij zich? Wat is de ruimte in het hoofd van het kind en in tijd? Samen met de ouders en het kind bepalen we de doelen van de lessen en de duur.

Onderwijs op maat: ieder kind heeft andere behoeftes

Er zijn kinderen die behoefte hebben aan structuur. Anderen ontwikkelen zich juist beter in een vrije situatie. Ieder kind krijgt zo alle kans om zich optimaal te ontplooien en talenten te ontdekken. Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat voor peuters en kleuters, basisschoolleerlingen en kinderen in het voortgezet onderwijs. We werken vanuit de behoeften en interesses van een kind. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen concrete eisen aan kinderen. Dat bepalen wij niet alleen, maar juist in samenspraak met een kind en met de ouders. Samen zijn we sterk.

Dit hebben wij met onze eigen kinderen ook gemerkt. We zijn in Nederland van klassiek onderwijs naar Natuurlijk leren en Montessori onderwijs overgestapt, wat hen erg goed is bevallen. Hoe meer de leerkracht oog heeft voor de behoeften en interesses van mijn kind, hoe beter en gemotiveerder hij zich ontwikkelt en leert. Na 3 jaar redelijk traditioneel onderwijs in Curaçao te hebben gevolgd, kijken onze kinderen (en wijzelf) uit naar de internationale school waar ze de komende jaren onderwijs op maat zullen genieten!

Kortom: onze online privélessen zijn op maat! De manier van leren, het niveau én de interesse van het kind staan bij ons voorop. Daarnaast kijken we altijd breder.
Wil je meer over ons weten, plan dan vooral een vrijblijvend gesprek of gratis proefles via Skype met ons in. We denken in mogelijkheden.

Wendy van Dalen Ik ontmoet je graag!