Dutch for Children

Disclaimer Dutch for Children

Dit is de disclaimer van Dutch for Children (DfC). DfC heeft met grote zorgvuldigheid deze website samengesteld. Er wordt actief aan gewerkt om te zorgen dat de informatie actueel en juist is. DfC garandeert echter niet dat de inhoud van de site altijd volledig, accuraat en juist is. Bij deze wijst DfC iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Als je op deze website een document, pagina of link tegenkomt, waarvan je denkt dat de informatie niet klopt, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Je kunt ons hierover mailen naar dutchforchildren@gmail.com. Ook ideeën en andere opmerkingen zijn van harte welkom.

Content van derden
Dutch for Children geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden, die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn. DfC aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Hier kun je meer lezen.

Privacy
Alle persoonsgegevens die je ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend hiervoor gebruikt. In geen geval zullen wij persoonsgegevens doorspelen aan derden, zonder dat wij hiervoor uw toestemming hebben ontvangen. Meer informatie over de privacy vind je hier.

Auteursrechten
Dutch for Children behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Schriftelijke toestemming is vereist van Dutch for Children om de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Voor verzoeken kun je contact opnemen met Wendy van Dalen via dutchforchildren@gmail.com.