AND MORE...

Dutch for Children and more...

Nederlandse online-les, NTC-online, Online les via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
https://www.dutchforchildren.nl
https://www.facebook.com/dutchforchildrenandmore/
e: dutchforchildren@gmail.com

NU

Verder:

Waarom Dutch for Children and more?

 • op maat gemaakte lessen
 • flexibele lestijden
 • online privéles vanuit huis
 • géén reistijden
 • lesmateriaal inbegrepen
 • een veilige eduactieve online omgeving
 • gemakkelijk en frequent contact
Lees de reviews en bekijk de  tarieven .

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles!

 

Dutch as a second language (NT2)

Voor volwassenen Nederlandse taallessen voor alle niveaus. Wilt u Nederlands leren spreken en gebruiken of wilt u een hoger niveau bereiken voor uw werk? Dutch for Children and more.. werkt samen met u op maat naar uw doel.
 
For adults Dutch language lessons for all levels. Do you want to learn how to speak and use Dutch in daily life or do you want to reach a higher level for your work? Dutch for Children and more ... works together with you to reach your tailor-made goals.
 
Hoe werkt het?
 
Via e-mail leggen we het eerste contact om kennis te maken. Vervolgens maken we een afspraak op Skype, Hangouts of Facetime om een intake-gesprek te voeren, waarin we o.a. bespreken wat u voor soort lessen nodig heeft, wat u wilt bereiken en waarin ik al uw vragen verder kan beantwoorden. De lesvraag kan kennismaking met de taal zijn en u leren uitdrukken in het dagelijks leven tot een compleet niveau opschuiven zijn, maar bijvoorbeeld ook les speciaal gericht op uw werkvocubulaire en omgeving. Tenslotte wordt er een offerte op maat gemaakt en wordt deze als voorstel per e-mail verstuurd. Indien akkoord worden de lessen in overleg ingeroosterd.
 
How does it work?
 
We make the first contact via e-mail to get acquainted. We then make an appointment on Skype, Hangouts or Facetime to have an intake interview, in which we discuss, among other things, what you need for classes, what you want to achieve and where I can also answer all your questions. The lesson goal can be getting acquainted with the language and learn how to express yourself in daily life or to a complete next level in Dutch. But also, for example, a lesson specifically aimed at your work vocabulary and environment. Finally, a quotation is made and is sent as a proposal by e-mail. If agreed, the lessons are scheduled in consultation.
 
Inburgeringsexamen
 
Om voor het inburgeringsexamen te slagen, moet u Nederlands op A2-niveau kunnen. Als u eerder Nederlands heeft geleerd, duurt dit ongeveer 40 lesuren. 
 
Voor een intensieve cursus die u klaar maakt voor het inburgeringsexamen kunt u kiezen uit: 
2 x 3 uur les = 6 p/w = 1 maand en 3 weken
3 x 1 1/2 uur les = 4 1/2 p/w = 2 maanden + een week
2 x 1 1/2 uur les = 3 p/w = ruim 3 maanden
2 x 1 uur les = 2 u p/w = 5 maanden
 
Het inburgeringsexamen kunt u via internet doen.
 
Januari is kortingsmaand bij Dutch for Children and more…. 
Deze cursus kost nu maar 495 Euro. 
Inclusief:
- prive-les
- lesmateriaal
- hulp bij huiswerk
- links naar handige video's
- oefenopgaven examen
 
U kunt ook een groep vormen met meerdere mensen. Deze mensen moeten hetzelfde niveau als u. Ik neem maximaal 4 mensen aan in een groep. 
 
Ik heb deze maand de extra korting: Two4One! Dan betaalt u dus bij 2 mensen ieder maar 242,50 euro.
Om voor het inburgeringsexamen te slagen, moet u Nederlands op A2-niveau kunnen. Dit duurt dit ongeveer 40 lesuren.
 
In twaalf hoofdstukken behandelen we:
 
 • Kennismaken, voorstellen, afscheid nemen.
 • Afspreken, weggaan.
 • Boodschappen.
 • Dagindelinge en bezigheden.
 • Naar de stad.
 • Uiterlijk.
 • Lichaam, ziekte en manier van leven.
 • Inschrijven en solliciteren.
 • Vakantie, rezien en schrijven.
 • Huis.
 • Nieuws.
 • Studie, werk, praktijk.
Verder gebruik je een woordenlijst, overzicht van de grammatica en een overzicht van werkwoorden.
 
Voor een intensieve cursus die u klaar maakt voor het inburgeringsexamen kunt u kiezen uit: 
2 x 3 uur les = 6 p/w = 1 maand en 3 weken
3 x 1 1/2 uur les = 4 1/2 p/w = 2 maanden + een week
2 x 1 1/2 uur les = 3 p/w = ruim 3 maanden
2 x 1 uur les = 2 u p/w = 5 maanden
 
Het inburgeringsexamen kunt u in Nederland ter plekke of via internet doen.
 
Januari is kortingsmaand bij Dutch for Children and more…. 
Deze cursus kost nu slechts 495 Euro. 
 
Inclusief:
- prive-les
- lesmateriaal
- hulp bij huiswerk
- links naar handige video's
- oefenopgaven examen
 
U kunt ook een groep vormen met meerdere mensen. Deze mensen moeten hetzelfde niveau als u. Ik neem maximaal 4 mensen aan in een groep. 
 
Deze maand de extra korting: Two4One! Dan betaalt u dus bij 2 mensen ieder maar 242,50 euro.
 
The civic integration exam
 
To pass the civic integration exam, you must be able to learn Dutch at A2 level. If you have previously learned Dutch (must be A1 then), this will take about 40 hours.
 
For an intensive course that you prepare for the integration exam you can choose from:
2 x 3 hour lessons = 1 month + 3 weeks
3 x 1 1/2 hour lessons = 4 1/2 p/w = 2 months + a week
2 x 1 1/2 hour lessons = 3 p/w = 3 months + a week
2 x 1 hour lesson = 2 p/w = 5 months
 
The integration exam can be done via the internet I read.
 
January is a discount month at Dutch for Children and more ....
This course now costs only 495 Euro.
 
Including:
- private lessons
- teaching materials
- help with homework
- links to useful videos
- practice exam
 
You can also form a group with multiple people. These people must have the same level as you. I accept a maximum of 4 people in a group.
 
I have the extra discount this month: Two4One! In that case, you will only pay 242,50 euros for 2 people.