AND MORE...

Dutch for Children and more..

Nederlandse privéles voor kinderen via Skype, Hangouts of videobellen via messenger of WhatsApp.+599 95105171
w: www.dutchforchildren.nl
e: dutchforchildren@gmail.com

Nieuw

Nieuwe blog: Bloopers!

Leuke Paasactiviteiten via FB en hier

Gratis e-book en gratis lessen, kijk hier

Laatste nieuws op Facebook


Waarom Dutch for Children and more?

  • op maat gemaakte lessen
  • flexibele lestijden
  • online privéles vanuit huis
  • géén reistijden
  • lesmateriaal inbegrepen
  • een veilige eduactieve online omgeving
  • gemakkelijk en frequent contact

Kijk hier online lessen mee en meld je aan voor een gratis proefles.

Lees hier wat andere ouders en leerlingen vinden: Reviews van ouders en leerlingen. 

 

Voorwaarden

Definities

De klant: De partij die met Dutch for Children and more... een overeenkomst sluit en de betalingen uit hoofde van de overeenkomst, zoals het lesgeld, aan Dutch for Children and more...verschuldigd is. Is de klant de natuurlijke persoon die zelf deelneemt aan de lessen dan is hij tevens deelnemer onder deze voorwaarden. 
 
Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een les deelneemt. 
 
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Dutch for Children and more... en de klant. Dutch for Children and more... verplicht zich aan één of meer deelnemers één of meer diensten of producten te leveren tegen betaling door de klant. 
 
Product: De lessen en elektronische of fysieke producten behorende bij de lessen, die door Dutch for Children and more... aan de klant worden geleverd. 
 
Lesgeld: Het volledige bedrag verschuldigd voor de betreffende lessen. 
 
Voorwaarden: Deze voorwaarden van Dutch for Children and more...
 

Lessen en betaling

(Bij)lessen worden vooraf ingepland en vastgelegd in de bijeenkomst: een vaste dag en tijdstip. Indien mogelijk voor Dutch for Children and more… kunnen lessen worden verplaatst.
 
(Bij)lessen kunnen worden verplaatst als er minimaal 24 uur vooraf wordt gebeld. Bij latere afmeldingen wordt de bijles volledig in rekening gebracht. Afmelding graag telefonisch.
 
In geval van te laat komen van de leerling, wordt de afgesproken lestijd gevolgd en zal de volledige les in rekening worden gebracht.
 
Vooruit geplande bijlessen voor een maand die niet worden gebruikt, kunnen de daaropvolgende maand alsnog worden afgenomen. 
Voor deze bijlessen wordt in deze volgende maand geen kosten in rekening gebracht.
 
In de laatste week van de maand ontvangt u een factuur van de geplande lessen van die maand. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien u een strippenkaart heeft gekocht, wordt deze in eenmaal bij aanvang van de periode gefactureerd.Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.
 
Dutch for Children and more... behoudt zich het recht voor om haar tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door Dutch for Children and more...worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.
 

Bij verzuim betaling

Indien de factuur niet binnen 14 dagen wordt betaald sturen wij u een herinnering (per e-mail of schriftelijk). Indien na de herinnering wederom niet tijdig wordt betaald, dan zal Dutch for Children and more... een tweede herinnering sturen. Niet tijdig betalen betekent van rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, verzuim. Een boete van € 7,50 is dan verschuldigd. 
 
Wordt wederom niet betaald, dan zal Dutch for Children and more... een schriftelijke herinnering sturen. Dit kost wederom € 7,50 aan administratiekosten.
 
Wordt na schriftelijke herinnering niet betaald, dan zal Dutch for Children and more... de vordering ter incasso uit handen geven. Hiervoor wordt 15 % van het openstaande bedrag en tenminste € 50,00 aan incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.