Waarom wij alleen werken met Nederlands opgeleide leerkrachten mét ervaring in het Nederlands lesgeven aan kinderen.

Al vanaf de start van Dutch for Children (DfC) werken we met Nederlands opgeleide leerkrachten. Nu 7 jaar geleden. Wij weten niet beter. Nederlands aanleren aan kinderen is een vak.

We krijgen regelmatig deze vraag van klanten, maar ook van sollicitanten. ‘’Werken jullie alleen met gediplomeerde leerkrachten?’’ In eerste instantie reageerde ik bijna automatisch met ‘Uiteraard!’, totdat ik begreep dat dit blijkbaar geen vanzelfsprekendheid is.

Helaas in onze optiek komt het maar al te vaak voor dat Nederlandse scholen in het buitenland en online met mensen werken die niet opgeleid zijn om les te geven aan kinderen. Ook de gecertificeerde scholen.

Dutch for Children onderscheidt zich hiervan. DfC is een online Nederlandse school, die de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel heeft staan. Hiervoor heb je professionele vakmensen nodig. Kinderen lesgeven is een vak op zichzelf, die om te beginnen pedagogische bekwaamheid behoeft.

Nederlands online geven aan kinderen die in het buitenland wonen of Nederlands als tweede of derde taal leren is hierbinnen een specifieke richting. Een professie waarbij je zonder vakkennis en de nodige ervaring niet de doelen kunt bereiken die mensen met deze lessen hebben.

Onze kernwaarden zijn: hoge kwaliteit onderwijs, professionaliteit en flexibiliteit. Aan de hand van deze kernwaarden, geef ik hieronder uitgebreid antwoord op de vraag.

Kwaliteit onderwijs

In de leerkrachtopleidingen leren leerkrachten niet alleen uitgebreid de didactiek van het lesgeven aan kinderen. Ze leren tevens de opbouw van het aanleren van de Nederlandse taal vanaf kleuters tot eind groep 8, of vanaf eerste klas voortgezet onderwijs tot aan het einde.

Verder leren ze de leerlijnen die door het ministerie van Onderwijs zijn opgegeven en hoe je lessen naar aanleiding van deze richtlijnen op te bouwen. Ze leren over de ontwikkeling van de kinderen en de pedagogiek. En, zeker niet onbelangrijk wanneer je les op maat aanbiedt: leerkrachten leren hoe je kinderen op verschillende manieren kunt benaderen en lesdoelen kunt laten bereiken.

Bovendien, worden tijdens deze opleidingen het geleerde door middel van stages direct in de praktijk gebracht. Hierdoor doet de leerkracht direct eerste ervaringen op en worden ze nog door professionele mensen geobserveerd en eventueel bij worden gestuurd.

Zo start een leerkracht altijd startbekwaam en wordt verder opgeleid naar vakbekwaam.

Professionaliteit van de leerkracht en organisatie

DfC kiest zijn leerkrachten niet alleen uit op vakbekwaamheid en diploma. Een DfC leerkracht is enthousiast, nieuwsgierig en heeft een passie voor het lesgeven op maat. Hij of zij heeft tenminste een jaar ervaring met lesgeven in het Nederlands onderwijs. Ook heeft hij ervaring met het online lesgeven en het lesgeven aan kinderen in het buitenland.

Onze leerkrachten staan voor kwaliteit en aandacht voor het kind. Ze zijn allen flexibel en passen zich gemakkelijk aan. Dit kan zijn op het gebied van de verschillende leefomgevingen, leerwijzen en leerdoelen van hun leerlingen. Maar ook als er af en toe moet worden geschoven met een les door omstandigheden, of als een leerling te moe is voor de soort les die gepland is.

Het management van DfC  heeft o.a. een universitaire graad, docentendiploma en een certificaat voor het lesgeven van Engels als tweede taal aan kinderen.

diploma universiteit in frame

Leerkracht basisonderwijs met ervaring; flexibiliteit

De ervaring die leerkrachten opdoen voor de klas, is eveneens erg belangrijk om de leerlijnen en de flexibiliteit om hier op verschillende wijzen mee om te gaan, goed in de vingers te hebben. Zoals eerder gezegd, werken we op maat en dan heb je die kennis en ervaring echt nodig. Hier hechten we bij Dutch for Children veel waarde aan.

Kwaliteit online onderwijs

Kunnen putten uit professionele kennis en ervaring op online vlak, is uiteraard ook belangrijk. Lesgeven een-op-een via een videobelprogramma is niet hetzelfde als voor de klas staan.

Onze leerkrachten met diploma

Leer hier onze enthousiaste leerkrachten van Dutch for Children van overal op de wereld kennen! Allen met de juiste opleiding, ervaring en drijfveren die we bij Dutch for Children zo graag zien. Hart voor het onderwijs en het kind!

We hebben veel leerkrachten die naast hun basisopleiding zijn blijven leren. De volgende extra expertise hebben we in huis: Pedagogiek, Psychologie, Onderwijswetenschappen, master Educational Science, master Special Educational Needs (taal- en dyslexiespecialist) en NT2 leerkracht.

Onze leerkrachten met hun specifieke opleidingen vind je hier: het team van Dutch for Children.

diploma in lijst

Geen diploma als leerkracht

Mag iemand zonder diploma lesgeven? Nee. Vind hier het uitgebreide antwoord.

Maar, jij weet het wel zeker: jij wilt als professionele leerkracht het onderwijs in. Je kan niet wachten om met kinderen aan de slag te gaan. Hier vind je alle routes naar het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.