AND MORE...

Dutch for Children and more

+599 95105171
w: www.dutchforchildren.nl
e: dutchforchildren@gmail.com

Augustus Special 2017: korting voor komend schooljaar.

Gratis proefles! Neem hier contact op.

Online lessenLessons online. Voor een impressie. Get an impression.

 

 

 

 

Reviews van ouders en leerlingen. Reviews from parents and students.

 
En informeer hier naar onze feestelijke december tarieven!

 

 

Mogelijkheden

Nederlandse Taal en Cultuur (NTC)

Speciaal voor Nederlandstalige kinderen in het buitenland. Nederlandse Taal en Cultuur op afstand.
 • Speciaal voor Nederlandstalige kinderen in het buitenland. NTC online. 
 • Complete programma's voor VVE en basisschool. Dutch for Children and more…(DfC) 
 • (DfC) biedt Nederlandse en Nederlandstalige kinderen die in het buitenland wonen op een betekenisvolle manier onderwijs en laat hen daar plezier aan beleven.
 • De kracht van DfC ligt in het lesgeven op een passende manier: actueel en aansluitend bij de verschillende werelden van het kind op dat moment. DfC ziet uw kind! 

Lees hier meer.

Pre-basisschool en voor- en vroegschoolse educatie

 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is gericht op het voorkomen of verminderen ontwikkelings- en taalachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dit kan gericht zijn op de kinderen alleen, maar ook samen met de ouders. Ik sluit het liefst zo dicht mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen en werk om die reden met thema’s. Zoals bijvoorbeeld bijvoorbeeld ''de winter'' en "kerst''. Voor expat kinderen en kinderen die permanent in Nederland wonen.
 • Starting English. De eerste ''stappen'' in het Engels.

Basisonderwijs

 • Nederlandse les aan (expat) kinderen met Nederlands als tweede taal (NT2). Ik sluit hier zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van het kind aan.
 • Bijles. Extra les vooral gericht op kennis. Door herhaling, oefening of een andere aanpak van de stof halen we een achterstand in en kan het kind daarna weer goed meekomen in de klas.
 • Remedial Teaching. Begeleiding bij problemen met leren. Vanuit het niveau van het kind kijk ik naar wat het kind nodig heeft om verder te komen. Deze begeleiding richt zich meer op hoe het kind het beste kan leren. 
 • Helpen bij het voorbereiden op en het maken van proefwerken en toetsen.
 • Huiswerkbegeleiding.
 • Verdiepingsprojecten voor kinderen die aan een uitdaging toe zijn. In overleg met de kinderen kijk ik, mede vanuit hun interesse en vaardigheden, naar de invulling van de projecten.
 • Engelse les aan (expat) kinderen die zich voorbereiden op een uitzending. Niveau "beginner'' en ''basis''.
Voortgezet onderwijs
 • Bijles.
 • Huiswerkbegeleiding: o.a. leren leren, begeleiding bij plannen.
 • Helpen bij het voorbereiden op en het maken van proefwerken en toetsen.
 • Engelse les aan (expat) kinderen die zich voorbereiden op een uitzending. Niveau "beginner'' en ''basis''.
Voor ouders
 • Advies en begeleiding voor expats bij vertrek en terugkeer.
 • NT2 begeleiding van uw kind. 
 • Advies en begeleiding bij leer- en/of motivatieproblemen.
 • NT2 les voor ouders.

For the possibilties in English please read here.