AND MORE...

Dutch for Children and more

+599 95105171
w: www.dutchforchildren.nl
e: dutchforchildren@gmail.com

Kijk ook eens op onze Facebook

Look at our Facebook page

 
En informeer hier naar onze feestelijke december tarieven!

Online lessenLessons online. Get an impression of our lessons.

Reviews van ouders en leerlingen. Reviews from parents and students.

 

Welcome to Dutch for Children and more...

Nederlandse les 'live' en 'op afstand' voor (expat) kinderen en hun ouders, Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding. Tevens taal- en cultuurbegeleiding voor ouders en expats. En meer...

  • Speciaal voor Nederlandstalige kinderen in het buitenland: Nederlandse Taal en Cultuur op afstand (NTC)
  • Voor volwassen expats om de Nederlandse taal te leren: NT2 lessen. Voor meer informatie.

Dutch lessons for (expat) children and their parents, tutoring, Remedial Teaching and homework support. Also language and culture support for parents and adult expats. NT2 for adult expats. And more... 

Especially for Dutch speaking children abroad: Dutch language and culture lessons online. Read overhere please.